Demo

Loppuraportin valmisteltuamme kehitimme demon palvelustamme, eli case-kuvauksen flowchartin avulla prototyypiksi palvelustamme asiakkaan näkökulmasta (alla).

Näyttökuva 2017-12-08 kello 14.58.17

Lisäksi esitimme grand finale-tapahtumassa niin alkuperäistä lampun rakenentta kuvaavaa rautalankamallia kuin laatimaamme prototyyppiä biolampusta sekä biolumisoivilla bakteereilla kirjoitettua tekstiä.

photo5859283995857103818

Saimme positiivista palautetta sekä monipuolisista prototyypeistämme, jotka kuvasivat palvelumme eri osa-alueita selkeästi niin asiakkaan kuin loppukäyttäjän näkökulmasta, että mielenkiintoisesta ja vakuuttavasta esityksestämme.

Posted by Roosa Kallionpää

Uncategorized - Leave a comment

Grand finalen kenraaliharjoitus

Maanantaina 27.11 saimme harjoitella viimeistä ryhmämme esitystä. Esityksen rakenteeseen oltiin loppujen lopuksi hyvin tyytyväisiä, mutta sen toteutuksessa on vielä hieman kehitettävää – nyt kenraalissa esityksen kesto oli hieman liian pitkä ja itse esiintyminenkin olisi voinut olla vielä mukaansatempaavampaa. Ajankäytön kannalta voisi esimerkiksi olla helpompaa, jos lopullisessa Grand finale-tapahtumassa puhujia olisi vain kaksi.

Kuitenkin ennen lopullisen esityksen tekemistä ryhmämme keskittyy tuottamaan loppuraporttia, jonka määräaika on ensi perjantaina.

Kenraaliharjoitus:

https://www.youtube.com/watch?v=PJJlfdkUNfM

Posted by Roosa Kallionpää

Uncategorized - Leave a comment

Seuraava iteraatio ja liiketoimintamalli

Seuraava Iteraatio

—Tuoteen ja toiminnan laillisuus tarkastetaan, ja tehdään mahdollisia —muutoksia, jotta EU ja Suomen lainsäädännön kanssa ei tule ongelmia.

 •  Saako geenimuunneltuja organismeja käyttää vapaasti?
 • Onko nykyinen tuote suljettu/avoin käyttö .Onko mahdollista luokitella suljetuksi.

Yksi vahva valtti on tuotteen ekologisuus. Tuotteen elinkaaren päästöt ja kulutus selvitetään. Tasapaino hinnan ja ekologisuuden välillä.

 • Mitä materiaalia käytetään ampullin ja lampun valmistamiseen.
 • Mikä on paras/tehokkain tapaa kasvatta bakteereja.
 • Onko kasvattaminen järkevin vaihtoehto
 • Maximoidaan tuoteen positiivinen imago
 • Pitäisi olla sähköratkaisuja ekoloogisempi.

—Yrityksille soittaminen. Otetaan yhteyttä ja kartoitetaan kiinnostusta  —tuotteitamme kohtaan. Jos ei kiinnostusta selvitetään miksi.

—Live käyttäjätestaus ja palautteen kerääminen 8.11

 • Tuotetta muistuttava valokonfiguration esitellään ohikulkijalle.
 • Ohikulkija saa tämän jälkeen täyttää kyselylomakkeen, missä selvitämme mitä mieltä hän oli tuotteessa ja mitä mahdollisia ongelma kohti olisi olemassa.
 • Palautteen perusteella voidaan parantaa tuotetta. Mahdollisia parannuskohteita ovat:
 1.     Esteettisyys.
 2.     Helppokäyttöisyys
 3.     Koettu lisäarvo
 4.     Turvallisuuden tunne.

 

Liiketoimintamalli

 

Liiketoimintamallimme on rakennettu palveluinnovaatiomme pohjalle, joka tarjoaa ekologista ja räätälöityä valaistuspalvelua hyödyntäen bioluminesenssi-teknologiaa. Tuotamme, suunnittelemme ja toteutamme kokonaisvaltaisen palvelun projektiluonteisesti asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan. Pääkohderyhmäämme kuuluvat erilaisten tapahtumien järjestäjät niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla sekä ravintolat, baarit ja museot. Palvelumme vastaa asiakkaidemme tarpeeseen tarjota heidän omille asiakkailleen uniikki kokemus. Palvelu vetoaa etenkin sen ekologisuudellaan etenkin ympärisöasioista valveutuneisiin asiakkaisiin. Tarjoamme mahdollisuuden myös yksityisille kuluttajille ostaa kehittämäämme helppokäyttöistä ja turvallista bioluminesenssi-lamppua suoraan nettisivumme kautta.

 

Jotta bioluminesenssi-lampun tuotantokustannukset voidaan pitää järkevällä tasolla ja silti säilyttää arvolupauksemme asiakkaalle räätälöivästä valaistuspalvelusta, on sen design suunniteltu modulaariseksi tätä helpottamiseksi. Ensimmäisessä iteraatiovaiheessa tarjoamme viittä eri bakteeriastian kokoa ja kullekin koolle viittä erilaista lampun mallia, joihin bakteeriastia asetetaan. Lampun tuottaman loisteen väriä on mahdollista muuttaa helposti vaihtamalla neste bakteeriastian ja lampun väliin. Tämä lisää tuotteen kustomoitavuutta.

 

Kuva 1 esittää bioluminesenssi-lamppu tuoteinnovaation pohjalle rakennettua palveluinnovaation liiketoimintamallia Business Model Canvas-työkalun avulla.

image1

Kuva 1.

 

Arviot liiketoiminnan keskeisimmistä luvuista

 

Asiakasmäärä ja tuotanto

Arvioimme toimittavamme esnimmäisen vuoden aikana 10 valaistusprojektia yritysasiakkaille ja yhdessä projektissa keskimääräisesti käytettävien biolamppujen määrän olevan 300 kpl. Tulemme tuottamaan yritysasiakkaiden projekteihin sis 3000 kpl biolamppua. Yritysasiakkaiden lisäksi arvioimme yksityisasiakkaille myytävien lamppujen määrän olevan 1000kpl.

 

Lamppujen tuotannon toteutamme itse. Pystymme näin itse kontrolloimaan tuotettujen biolamppujen määrää ja pitämään täten varaston tason mahdollisimman vähäisenä, lähes olemattomana.

 

Liikevaihto  

Liikevaihto koostuu myynnistä sekä yritysasiakkaille että yksityishenkilöille.Yritysmyynnissä palvelun hinta muodostuu suunnittelutyöstä, tuotetuista lampuista ja toteutuksesta. Myymme biolamput valaistusprojekteissa 10€/kpl. Valaistuksen suunnittelu ja toteutus skaalautuu projektin suuruuden mukaan ja arvioimme keskimääräisen hinnan olevan 2500€.

 

 1. vuoden yritysmyynnin liikevaihto: 3000 kpl x 10€/kpl + 2500€ x 10 = 55 000€

 

Yksityishenkilölle myydyn lampun keskimääräisen hinnan arvioimme olevan 35€. Hinta tulee vaihtelemaan lampun koon ja designen mukaan.

 

 1. vuoden kuluttajamyynnin liikevaihto: 1000 kpl x 35€/kpl = 3500€

 

Ensimmäisen vuoden liikevaihto on maltillisen arvion mukaan 58 500€

 

Kustannusrakenne

Kiinteät kustannukset muodostuvat työntekijöiden palkoista (hallinto ja suunnittelu), toimisto- ja varastotilan vuokrista, lämmityksestä ja valaistuksesta.

 

Muuttuvat kustannukset mukautuvat toteutettujen projektien ja niissä käytettävien biolamppujen määrän mukaan. Koska liiketoiminta on suurimmaksi osaksi projektiluontoista käytämme valaistuksen toteuttamisessa, kuten asentamisessa, huollossa ja poistamisessa, projektiluontoista työvoimaa kiinteiden kustannuksien optimoimiseksi. Lamppu on helppokäyttöinen, joten töihin kouluttaminen vie vain vähän aikaa. Projektien toteutuksia varten vuokrataan pakettiauto ainakin liiketoiminnan alussa. Muuttuvat kustannukset sisältävät siis lampun tuotantokustannukset, pakettiauton vuokrakustannukset sekä työntekijöiden palkat (toteutus).

 

Alkupääoma

Alkupääomaa tarvitaan liiketoiminnassamme bakteerien tuotantovälineiden hankintaan. Tuotanto on ei ole pääoma intensiivistä ja koostuu kahdesta osasta: 1. bakteerien kasvatuksesta 2. kylmäkuivauksesta. Bakteerien kasvatukseen tarvitaan 5 sammiota sekä sammioiden lämmitysjärjestelmä. Kylmäkuivaus taas vaatii kylmäkuivauskoneen . Arvioimme vaadittavan alkupääoman olevan noin 20000€. Suurin osa alkupääomasta käytetään kylmäkuivauskoneen hankintaan, noin 10,000€.

 

Posted by Henrik Nortamo

Uncategorized - Leave a comment

Käyttäjätestauksen toteutussuunnitelma

Menneenä viikkona ryhmämme ei tenttiviikon ja ryhmän jäsenten henkilökohtaisten poissaolojen takia ehtinyt yhteisesti tavata eikä sen takia myöskään toteuttaa asiakastestausta ja seuraavaa kyselytutkimustamme, eli mahdollisen yritysasiakkaiden kontaktointia. Olemme kuitenkin laatineet suunnitelman, jonka toteutamme kuluvan viikon aikana:

Keskiviikkona 1.11.2017 järjestämme tapaamisen klo 16.15, jossa sovimme lopullisen, konkreettisen rautalankamallimme toteutuksesta. Tarkoitus on, että tällä mallille voisimme myös toteuttaa käyttäjätestauksemme, jonka ehdimme tehdä todennäköisesti vasta seuraavalla viikolla. Tämä voisi olla esimerkiksi biolampuilla tunnelmavalaistettu ja sisutusarkkitehtiopiskelijan kanssa suunniteltu kahvin tarjoilupiste Helsingin keskustassa. Tosin koska emme ehdi saada varsinaisia bioluminesenssibakteereita vielä tätä testausta varten, joudumme mukailemaan valoa jollain muulla keinolla. Vasta bakteerit saatuamme esitellä biovaloa esimerkiksi kurssin loppuseminaarissa ja hieman sitä ennen muutamille yksityishenkilöille. Lisäksi laadimme käyttäjätestauksen yhteyteen samalla sekä kvantitiivisen että kvalitatiivisen kyselyn, jolla keräämme tietoja prototyyppiä kokeilleilta käyttäjiltä spesifikoitujen kysymysten kautta sekä keräämme ylös kaikkia saamiamme kommentteja.

Lisäksi laadimme kyselyn, jonka toteutamme erilaisille mahdollisille palvelumme yritysasiakkaille. Tähän mennessä olemme suunnitelleet kontaktoivamme seuraavia tahoja:

 1. Flow-festivaalin production manager Emilia Mikkola
 2. Tieteiden talon Tiedekahvilan omistaja Hanna Kuosmanen
 3. Yökerho Kaikun henkilökunta
 4. Löylyn ja Allas Sea Poolin henkilökunta
 5. Lisäksi kauneushoitoloiden omistajia sekä muita mahdollisia yrityksiä

Rautalankamalli palvelustamme käsittää varsinaiset erilaiset biolamput, jotka koostuvat erikokoisista ja -muotoisista mutta standardoiduista ampulleista / säiliöistä, jotka mukautuvat ja jotka voidaan helposti sijoittaa mitä erilaisimpiin lamppudesigneihin. Iteroimme ensimmäisen rautalankamallimme lampun toiminnallisuutta aiemman blogipostauksemme mukaiseksi siten, että lampun ostajan ei itse tarvitse lisätä bakteereita ruiskulla lamppuun, vaan ampulli, jonka mukana bakteerit tulevat, olisi jo valmis osa lampusta, eli sen valaiseva osuus. Näitä säilytysastioita voisi palvelumme kautta kierrättää niin, ettei niistä tulisi ensimmäisen käyttökerran jälkeen jätettä. Totesimme, että on huomattavasti käytännöllisempää tehdä hyvin useita erilaisia lamppumalleja, jos niiden ei tarvitse olla kauttaaltaan vedellä täytettäviä. On tuotannon kannalta helpompaa, että valaiseva osuus lampusta on geneerinen, kun taas astiata ympäröivien lamppudesignien tuotannossa mahdollisuudet ovat miltei rajattomat. Kahden eri kappaleen välille on mahdollista lisätä erilaisia valoa halutulla tavalla tehostavia elementtejä.

Yhteistyömme luonne jokaisen asiakkaan kanssa ja erityisesti se, kuinka suurissa määrin start uppimme osallistuu valaistuksen toteutukseen alusta loppuun asti ja kuinka räätälöitävissä tämä tarjoamme apu on, on vielä seuraavien iterointivaiheiden myötä tarkentuva.

Posted by Roosa Kallionpää

Uncategorized - Leave a comment

Käyttäjätestaus

Ratkaisun nykyinen tilanne

Ratkaisu voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen:

 

Ensimmäinen on itse fyysinen tuote, bioluminesenssin avulla toimiva valonlähde. Lamppu koostuu vedellä täytettävästä ampullista jossa on kylmäkuivattuja bakteereja ja pidikkeestä/telineestä johon ampulli sijoitetaan. Ampulli vaihdetaan jokaisen käytön jälkeen. Kuvassa voidaan nähdä toimintaperiaate.

toiminta

Toinen on palvelu, jossa tarjoamme valaistus ratkaisuja. Voimme esimerkiksi rakentaa tunnelmavalaistuksen johonkin festareilla. Vielä ei ole selvillä palvelun kokonaisvaltaisuusaste (pelkkä toimitus vs. +kokoamispalvelu) ja palvelun räätälöintiaste (voiko olla modulaarinen, vai täysin räätälöity design?). Näiden selvittäminen ja validointi tapahtuu itse tuotteen validoinnin jälkeen

 

Käyttäjätestaus

Käyttäjätestaus on jaettu kahteen osaan josta ensimmäinen on suoritettu.

image1

Ensimmäisessä osassa kartoitetaan käyttäjien asenteita tuotteen käyttämää teknologiaa(Bioteknologia) kohtaan, samankaltaisten tuotteiden käyttöä, ihmisten tietoisuus bioluminesenssista, ja käyttäjien ideoita mahdollisiin käyttötarkoituksiin. Tulimme siihen tulokseen, että kvalitatiivinen haastattelu sopii käyttötarkoituksiimme.

Ensimmäisen osan datan perusteella voidaan tuotetta parantaa ja muokata ja tämän jälkeen on helpompi selvittää mitä mahdollisen palvelun ostaja haluaa/vaati itse fyysisen tuotteen lisäksi.

 

Haastattelu

Haastatteluissa käytimme seuraavia ydinkysymyksiä:(Ei siis välttämättä verbatim muuta sama perusidea kunhan saadaan aikaiseksi keskustelua.)

 1. Käytätkö kynttilöitä ja minkä takia

Kynttilöitä ei käytetä pääasiassa valaistukseen vaan johonkin muuhun. Voisiko tuotteemme myös toimia näihin käyttötarkoituksiin?

2.Onko ekologisuus sinulle tärkeää?

Miten kuluttajan kokema tuoteen ekologisuus vaikutta ostopäätökseen tai käyttöön. Voiko tästä olla meille hyötyä markkinoinnissa tai brändäyksessä?

 1. Miten suhtaudut bioteknologiaan?

Onko mahdollisilla käyttäjillä vahvoja ennakkoluuloja jotka voisivat vaikutta ostopäätökseen tai jopa johtaa toimenpiteisiin tuotettamme vastaan.

 1. Tiedätkö mitä bioluminesenssi on

Onko käyttämämme teknologia täysin tuntematon? Miten paljon siitä pitää kertoa jotta kuluttaja uskaltaa hankkia tuotteen.

 1. Luuletko, että valoa bioluminesenssilla tuottava koriste-esine voisi lisätä viihtyvyyttäsi?  Kyseessä siis ei ole lamppu kuten me sen tunnemme, koska valaisuteho on n. 20 kertaa pienempi verrattuna 60 W hehkulampulla, mutta esimerkiksi ulkona pimeässä se pystyy valaista polun.

Kartoitetaan onko kuluttajalla tarvetta tällaiselle tuotteelle, mitä lisäarvoa hän kokee saavansa. Samalla annetaan kuva miten voimakkaasta valosta on kyse.

 1. Millaisiin tilanteisiin kokisit nämä koristevalaisimet sopivaksi?

Mihin tuotteitamme voidaan/halutaan käyttää? Voimme saada ideoita tai ehdotuksia joita emme itse ole keksineet.

 

Kysymysten alla on esitetty mitä tietoa arvioimme saavamme kysymyksistä.

Tulokset

Haastatteluiden perusteella (tot 9kpl) voidaan todeta seuraavat keskeiset asiat:

Nuoret henkilöt eivät käytä paljon kynttilöitä, ne koetaan vanhanaikaisiksi ja niiden vahtiminen aiheuttaa lisätyötä.

Kynttilöitä käytetään koska:

 • Ne luovat tunnelmaa
 • Ne tuoksuvat
 • Ne rauhoittavat
 • Eivät ole yhtä intensiivistä verrattuna sähkövaloon

Ekologisuus on ihmisille usein tärkeää, kunhan se ei rasita heitä liikaa. Rahaa ja aikaa arvostetaan useimmin enemmän kuin ekologisuutta. Esim ostetaan halpaa ei ekologista ruokaa kaupasta.

Bioteknologia koetaan hyödylliseksi ja useimmilla ei ollut mitään sitä vastaan. Osa suhtautui varauksella mutta piti hyvänä ideana kunhan kehitetään oikeaan suuntaan järkeviin käyttötarkoituksiin.

Suurin osa joka tiesi bioluminesenssista liitti sen eläimiin kuten tulikärpäsiin tai kiiltomatoihin

Suuri osa suhtautui tuotteeseen epäilevästi mutta joidenkin mielestä idea vaikutti kivalta.

Koettiin ongelmaksi:

 • Kynttilät ovat helppokäyttöisempiä
 • Valo on päällä myös silloin kun sitä ei tarvita
 • Riittävä valaistus?

Koettiin positiiviseksi:

 • mahdollinen koristevalo
 • Ei kuluta sähköä
 • ”Cool” idea

Mahdolliset käyttötarkoituksen

 • Samoissa tilanteissa kun kynttilät  (Ei silti korvaa kynttilöitä)
 • Yövalo
 • Taide
 • ulkovalaistus + yleinen hämy- ja tunnevalaistus
 • luontopolkujen, kesämökkien ja omakotitalojen pihojen valaisuun
 • Joulukuusen tähti
 • Kattolamppu
 • Heijastin
 • Tapahtumat
 • Ravintolat

Johtopäätökset

Tuloksien perusteella tuotetta voitaisiin käyttää koristeluun ja asioiden merkkaamisen. Tästä syystä on erittäin tärkeää panostaa tuotteen muotoiluun ja esteettiseen arvoon, muoto, väri, materiaali jne… On myös mahdollista lisätä tuoksuja tuotteeseen.

Tuoteen pitää olla ainakin yhtä helppokäyttöinen kuin kynttilä, ja vahtimista ei voida vaatia.

Tuotteen ekologisuutta kannattaa painottaa, mutta tämä ei saisi vaikuttaa negatiivisesti käytettävyyteen.

Suomessa ei bioteknologia ole sinäänsä ongelma. Voi muodostua ongelmaksi muissa maissa.

Bioluminesenssi kytketään isompiin organismeihin eikä bakteereihin. Tämä voi johtaa siihen, että kuluttajan mielessä valoteho on heikompi kuin todellisuudessa. Tarvitaan siis markkinointia. Kuluttajat eivät myöskään välittömästi näe tuoteen heille tuottamaa lisäarvoa.

Tuotteelle on taattava riittävä valoteho. Tätä pitää tutkia lisää. Mikä on kuluttajan mielestä ”riittävä” valoteho tuotteen mahdollisissa käyttötarkoituksissa.

Käyttötarkoituksissa oli monta ideaa, missä tilan haltija ei välttämättä kykene/ehdi asetella tuotteitamme, mutta voisi silti käyttää sitä tunnelman luomiseksi. Esim. tapahtumat ja ravintolat. => Palvelullemme voisi löytyä kysyntää.

 

 

Posted by Henrik Nortamo

Uncategorized - Leave a comment

Rautalankamalli

Viikolla 41 ryhmämme ei aikataulurajoitteiden takia voinut osallistua Lean Canvas-luennolle, vaan Lean Canvas-lakanoiden sijaan keskityimme kehittämään tuotteellemme rautalankamallin, jonka jälkeen toteutimme sen videoesityksen muodossa. 

Tarkoitus oli tuottaa ensimmäinen testattava rautalankamalli perustaen niille oletuksille, jota olemme tehneet ryhmämme ongelman ratkaisemiseksi. Tällä viikolla ideointi konkretisoitui entisestään, ja etenkin käyttäjäystävällisyys nousi esiin uutena näkökulmana, kun teknisiä tietoja on ehditty hankkia aiempien työviikkojen aikana.

Ryhmän ongelma

Sähkövalaistukseen liittyvät ympäristöhaitat, kustannukset, hukkavalo, valosaaste ja sen sopimattomuus kaikkiin käyttötarkoituksiin. 

Käyttäjän näkökulma ongelmaan

Valveutunut kuluttaja, jolle esimerkiksi koristevaloilla tunnelmaa luodessa myös tuotteen ekologisuus ja kestävyys tuo lisäarvoa tai joka haluaa viihtyä sähköttömällä kesämökillään myös jatkossa, tarvitsee paloturvallisen vaihtoehdon sähkövaloille.

Arvolupaus

Kestävä kehitys ja päästöjen minimointi mm. uusiutuvaa energiaa ja biohajoavia materiaaleja tuotannossa käyttämällä sekä asiakkaan hyödyn tavoittelu käyttäjäkokemukseen ja tuotteen psykologisiin vaikutuksiin paneutumalla.

Rautalankamalli luomamme palvelun perustalle, eli bioluminesenssilla valaisevalle lampulle

Rautalankamalli (katso video)

 

 

 

Posted by Roosa Kallionpää

Uncategorized - Leave a comment

Tilaisuusturnaus

Ryhmämme generoitua useita ideoita ensimmäisen ja toisen työviikon aikana, ryhdyimme rajaamaan idea-aluetta ja tutkimaan tilaisuuksiamme. Suoritimme tilaisuusturnauksen, jonka vaiheet on listattu alle.

Suodatimme omia vapaasti ideoituja tilaisuuksiamme pohjatietojamme yhdistelemällä. Mietimme, mitkä ideoista eivät ole valmiiksi tiedossa olevien tai nopeasti internetistä löydettyjen tietojen perusteella realistisia. Valikoimme kuusi mahdollista yksittäistä tuoteideaa, jotka esittelimme jo ensimmäisen viikon blogipostauksessa osana keksityistä ideoista:  koristevalot, valaistut esineet ja kasvit, hätä- ja varoitusvalot sekä synteettisesti kehitetty valoa tuottava pinnoite.

Seuraavaksi perehdyimme tarkemmin käyttämämme teknologian ominaisuuksiin sekä rajoituksiin. Tätä varten luimme tieteellisiä artikkeleita ja järjestimme miltei kahden tunnin Skype-haastattelun emeritus Matti Karpin kanssa. Karp kertoi meille paljon hyödyllistä tietoa sekä yleisiä bioluminesenssin ominaisuuksia ja sovellusmahdollisuuksia. Lisäksi hän antoi suoraa palautetta jo valmiiksi kehittämillemme ideoille sekä tarkkoja arvioita tuotantokustannuksista.

Haastattelun jälkeen teknillinen ja taloudellinen näkökulma tarjosivat meille uuden lähestymistavan ja suodattimen valmiille ideoillemme ja jaoimme eri vaihtoehdot kahteen perusryhmään: kertakäyttöisiin ja pysyvään käyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin. Laajentunut käsityksemme teknologiasta auttoi meitä paitsi suodattamaan toteuttamattomissa olevia ideoita, myös yhdistelemään tuoteideoita keskenään. Kävi esimerkiksi ilmi, että valoa tuottavaan pinnoitteeseen liittyisi merkittäviä ylläpitoon liittyviä haasteita.

Neljännessä vaiheessa aloimme yhdistellä teknillisen näkökulman tueksi muita näkökulmia jäsentämällä ideamme valkotaululle piirrettyyn ajatuskarttaan. Vaikka ensimmäisellä viikolla puhuimme yhden tuotteen kehittämisestä pitkälle, nyt näistä eri ideoista ja niiden taustalla olevista mahdollisuuksista alkoi muodostua uusi, yhtenäinen idea: tuotteenamme palvelu, joka voisi keskittyä useamman bioluminesenssisovelluksen toteuttamiseen sekä ylläpitoon. Voisimme myös soveltaa kertakäyttö- ja kestotuotteiden jaottelua siten, että kehittäisimme valaisimia, jotka perustuisivat yhden fyysisen tuotteen uudelleenlataamiseen valaisevalla aineella. Tämä konkreettinen idea palvelusta valikoitui vielä muutaman suodattamisen jälkeen parhaaksi vaihtoehdoksi. Päätimme kuitenkin, että emme vielä poissulje eri tapoja tuottaa bioluminesenssia, sillä halusimme konsultoida vielä muita asiantuntijoita aiheesta.

Yksi lupaava tilaisuus tällaiselle palvelulle olisivat erilaiset tapahtumat, kuten festivaalit, konsertit  ja ulkoilmanäyttelyt, joihin voisimme suunnitella ja toteuttaa valotaidetta. Suurin haaste tässä olisi kenties kustomoidun valaistuksen suunnittelun kustannukset ja siihen kuluva aika. Ratkaisuna voisi hyödyntää vaihtoehtoa, joka kuuluisi palvelumme valikoimiin muutenkin: kehittäisimme valmiin valikoiman tuotteita, joista asiakkaat voisivat tilata haluamansa suoraan omaan käyttöönsä. Tilaustyönä voisimme tehdä yrityksille tai yksityisasiakkaille erilaisia valaisevia tuotteita, joihin voisi liittää myös muita bioteknologisia ominaisuuksia, kuten säteilyn määrän mittaaminen. Jokainen näistä tilaisuuksista hyödyntäisi samaa tekniikkaa, jossa prosessoidaan teollisella kylmäkuivurilla satoja ampulleja bioluminesenssigeenillä manipuloituja bakteereita. Käyttötilanteessa yhteen ampulliin kylmäkuivattuja preparaatteja tarvitsee lisätä vain vettä, joka aktivoi valaisemisen. Yhdestä ampullista riittävän valon kesto sellaisenaan on ainakin 12 tuntia, mutta se sekä myös valon voimakkuuskäyrä ovat säädettävissä. Kustannukset yhdelle tällaiselle ampullin pulveripussille olisi Matti Karpin mukaan noin yksi euro. Valaisevaa ainetta voisi siten soveltaa eri tilaisuuksiin ja valmiiksi suunniteltuihin valaisinrunkoihin eri tavoin ja myös myydä suoraan asiakkaiden käytettäväksi. Myös esimerkiksi sumukuivausta voisi hyödyntää kuvausprosessissa, mutta teollisella kylmäkuivurilla tuotantokustannukset saadaan hyvin alhaisiksi, ja ryhmämme valikoi sen tällaisen palvelun kannattavuuden takia parhaaksi vaihtoehdoksi. Kuitenkin kun rupeamme seuraavaksi kehittämään palveluumme sisältyviä erilaisia tuoteideoita pidemmälle, aiomme varmistaa kullekin tilaisuudelle sille parhaiten sopivan teknologian.

Posted by Roosa Kallionpää

Uncategorized - Leave a comment

Aiheen ideointia

Ryhmän tavoite tänä viikkona oli jäsenten tutustuminen projektiaiheeseen ja ratkaisujen ideoinnin jatkaminen. Ryhmän jäsenet tutustuivat Roosan jakamiin aiheeseen liittyviin linkkeihin ja etsivät oma-aloitteisesti aiheesta tietoa.

Ensimmäisellä varsinaisella projektimme työviikolla tapasimme ryhmämme kanssa aiheen ideointia varten. Käytimme ideointityökaluna ensimmäiseksi negatiivista aivoriihtä alueen rajausta varten: millaiseen valaistukseen bioluminesenssi ei ainakaan sovellu? Rajauksen perusteella totesimme, että emme voi korjata vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi hyvin kirkasta valaistusta kriittisesti vaativiin toimenpiteisiin. Näihin kuuluvat muun muassa leikkaussalissa työskentely, lukeminen, syvänmeren sukellus ja valotekniikka. Negatiivisen aivoriihen tukena käytimme pakotettujen yhteyksien ideointityökalua, jossa ryhmän jäsenet luettelivat erilaisia keksimiään sovelluksia ja tuotteita, joissa bioluminesenssia voisi mahdollisesti käyttää. Kolmas käyttämämme ideointityökalu oli ryhmän jäsenten henkilökohtaisten kiinnostusten ja intohimojen tutkiminen ja niiden pohjalta syntyneiden ideoitten generointi.

Ideointiprosessin tuloksena syntyi hyvin monia ideoita, joista emme päättäneet vielä tässä vaiheessa suodattaa pois yhtäkään. Ryhmämme totesi, että kun otamme yhteyttä aiheen asiantuntijoihin, he voivat antaa ryhmällemme päätöksenteon kannalta tärkeää informaatiota ja ohjata ideoiden rajaamista. Tapaamisemme aikana heräsi kuitenkin ajatus myös siitä, että koko tuotekehitysprosessin fasilitoinnin kannalta olisi mielekästä keskittyä ennemmin yhden idean tarkempaan jalostamiseen kuin laajemman idean useisiin eri sovelluksiin. Tarkemmin yhdeksi tuotteiksi sovellettaviin ideoihin sisältyi muun muassa koristevalot, valaistut esineet ja kasvit, hätä- ja varoitusvalot sekä synteettisesti kehitetty valoa tuottava pinnoite.Ryhmätapaamisen lopussa todettiin, että projektin seuraava askel on asiantuntijiin yhteydenotto ja aihetta koskevan kirjallisuuden etsiminen. Jaoimme jokaiselle ryhmän jäsenelle vastuutehtävät, joihin kuului blogipostauksen kirjoittaminen, esityksen laatiminen ja kirjallisuuslähteiden sekä yhteyshenkilöiden etsiminen.

Kuuden aiheen asettelu epävarmuushorisontti-diagrammiin

Kuuden aiheen asettelu epävarmuushorisontti-diagrammiin

Ryhmätapaamisen lopussa todettiin, että projektin seuraava askel on yhteydenotto asiantuntijoihin ja aihetta koskevan kirjallisuuden etsiminen. Jaoimme jokaiselle ryhmän jäsenelle vastuutehtävät, joihin kuului blogipostauksen kirjoittaminen, esityksen laatiminen ja kirjallisuuslähteiden sekä yhteyshenkilöiden valitseminen.

Posted by Roosa Kallionpää

Uncategorized - Leave a comment

Ensimmäinen tapaaminen

Ryhmämme ensitapaamisen aikana pääsimme heti jakamaan ajatuksiamme aiheeseen liittyen, myös toisten ryhmien jäsenten kanssa. Jo ensimmäinen haastattelutehtävä nosti esiin useita eri näkökulmia ja tutkimusaiheita tuotekehitystä varten. Olimme ryhmän kanssa yhtä mieltä siitä, että saamme varmasti paljon hyvää keskustelua aikaan, kun ensi viikolla ryhdymme yhdessä rajaamaan ongelmaa ja generoimaan ideoita. Pidimme fasilitaattori Miikka Penttisen jakamia huomioita erittäin hyödyllisinä, ja aiomme soveltaa annettuja vinkkejä ryhmämme työskentelytavoissa. Tapaamisen aikana tehdyt harjoitukset nostivat ryhmähenkeä ja yleinen asenne projektia kohtaan todettiin hyväksi.

Posted by Henrik Nortamo

Uncategorized - 1 Comment