BIO – Tuomas Pärssinen

kuva_Pärssinen

Liiketalouden tradenomi, joka opiskelee noin kolmatta vuotta tietotekniikkaa. Useamman vuoden kokemus varainhoitoalalta, sekä kiinnostus tietotekniikan sovelluksiin, motivoivat tutkimaan Lohkoketju -teknologian mahdollistavia uusia ratkaisuja erinäisiin yritysmaailman/yhteiskunnan pullonkauloihin. Uskon tämän tutkimusmatkan tuottavan hyvin mielenkiintoisia tuloksia, sillä kyseessä on varsin uusi teknologia ja sitä tutkimassa maailman parhaat opiskelijat.