Viikko 45

Tällä viikolla ryhmän agendana oli prototyypin työstäminen sekä tapaaminen OP:n Kristian Luoman kanssa.

Simulaation koodaukseen keskittyvä osa ryhmästä työsti prototyyppiä viikolla tapaamisissa. Prototyyppi koostuu pörssiohjelmasta, joka toimii samalla pörssin käyttöliittymänä ja suorittaa lohkoketjua. Lisäksi prototyyppiin kuuluu “discovery server”, jonka kautta uudet lohkoketjuun liittyvät nodet löytävät loput lohkoketjuverkosta. Käyttöliittymällä pystyy käymään kauppaa listaamattomilla osakkeilla: osakkeita pystyy ostamaan sekä ostamiaan osakkeita myymään, sekä tarkastelemaan osakkeen sen hetkistä kurssia ja myyntimäärää. Käyttöliittymän taustalla toimii lohkoketjuohjelma, johon on tallennettu lohkoketjun (samalla siis koko pörssin) nykyinen tila, josta käyttöliittymä hakee tietoja näyttääkseen ne käyttäjälle. Eri lohkoketjuohjelmat keskustelevat keskenään Internetin välityksellä ja lähettävät toisilleen uusia “lohkoja”, jotka sisältävät siis pörssin dataa (uusia osakkeita ja osto/myyntitapahtumia). Näin tieto on tallessa useassa paikassa ja sitä on hyvin vaikea väärentää.

Käytännössä protyyppimme demossa aiomme suorittaa useaa yllä esiteltyä ohjelmaa samanaikaisesti yhdellä tietokoneella ja simuloida pörssin toimintaa ostamalla ja myymällä osakkeita eri ohjelmista. Vaikka kaikki ohjelmat suoritetaan samalla tietokoneella, simuloi tilanne oikeaa tilannetta, sillä ohjelmat keskustelevat ainoastaan HTTP-kutsujen välityksellä ja mitään yhteistä tietokantaa ei ole, vaan pörssin data on tallennettu ainoastaan lohkoketjuihin, joita ohjelmat jakavat keskenään.

Tämän hetkinen prototyypin kehityksen vaihe on seuraava: Lohkoketjutoteutuksesta on tehty ensimmäinen versio, jossa lohkoja pystyy lisäämään ja niitä hallitsemaan. Seuraava vaihe lohkoketjutoteutuksessa tehdä toiminnallisuus, joka mahdollistaa tiedon etsimisen lohkoketjusta sekä osto- ja myyntitarjousten linkittämisen keskenään. Käyttöliittymän ensimmäinen versio on myöskin viimeistelyä vaille valmis ja seuraava vaihe on tiedon noutaminen lohkoketjusta. “Discovery server” on jo toimiva, mutta vaatii viimeistelyä ja testausta. Ohjelmien välistä kommunikaatio on myös kehityksen alla ja valmistuu hyvää vauhtia.

Ryhmä haastatteli OP:n Kristian Luomaa, joka on OP Labin johtaja. Haastattelussa ryhmä pyrki validoimaan omia oletuksiaan lohkoketjuteknologiaan liittyen pankkialan näkökulmasta. Luoman mukaan lohkoketjuteknologia voi tuoda säästöjä prosessien tehostuessa, minkä takia myös pankit ovat mukana fintechin kehittämisessä, koska ne eivät halua jäädä pois kehityksen mukanaan tuomasta tehostuksesta.

Luoman mukaan lohkoketjuja tehdessä tärkeää on, että on tarve hajautetulle ja avoimelle tietokannalle, sillä muuten lohkoketjuihin perustuvien ratkaisujen kehittäminen ei ole järkevää. Luoman mukaan myös lainsäädäntö rajoittaa pääsyä valuutan kauppapaikoille ja joissain tilanteissa asiakas on tunnettava, jotta palvelua saa tarjota laillisesti. Toistaiseksi ongelmana on lohkoketjujen anonyymiys, mikä saattaa mahdollistaa esim. rahanpesun.

Ryhmän seuraavina askeleina on prototyypin kehittäminen edelleen sekä ratkaisuun liittyvien lainsäädännöllisten ja taloudellisten edellytysten selvittäminen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *