Viikko 43

Ryhmämme agendana tällä viikolla oli saada yhteys mentoriin ja esitellä tuloksiamme hänelle, aloittaa teknisen toteutuksen suunnittelu ja sen koodaaminen. Lisäksi suunnittelimme meidän demon jatko suuntaa, mitä se pitää sisällään ja mitä kannattaisi jättää sen ulkopuolelle.

Ryhmämme tämänviikkoisessa ryhmätyötapaamisessa nostimme esille ongelman. Tämä ongelma on se, että meidän yhteydenottoihin ei ole vieläkään vastattu, tai ollaan kieltäydytty auttamaan. Teimme myös tapaamisessa viikkotehtävää, suunnittelemalla toisen iteraation tavoitteita. Lisäksi kävimme läpi, minkälaista toteutusta voitaisiin koodata demona. Pohdimme, että haluammeko koodata oikean lohkoketjun vai teemmekö vain jotain, joka auttaa visualisoinnilla asiakkaita ymmärtämään lohkoketjujen toimintaa ja ymmärtämään meidän protoa.

Yhteyden otto mentoriin on osoittautunut hyvin vaikeaksi, sillä hän ei ole vastannut sähköposteihin. Tämän takia, olen henkilökohtaisesti mennyt mentorin työhuoneelle, siinä toivossa, että hän olisi siellä, mutta häntä ei näkynyt siellä. Ensi Viikolla on tarkoitus yrittää uudestaan työhuoneesta ja muilla keinoin saada yhteyttä mentoriin.

Päätimme, että demon koodaamisen laajuuden päätämme seuraavassa tapaamisessa, sen jälkeen kun ollaan saatu kurssi henkilökunnan mielipiteet tähän, sillä demon koodaaminen kunnolla vaatisi hyvin paljon työtunteja. Oikean lohkoketjun toteuttaminen, tai valmiisiin toteutuksiin tutustuminen veisi hyvin paljon aikaa ja olisi ajallisesti hyvin vaikea saavuttaa. Päätimme siis, jos tekisimme demon, niin se olisi hyvin yksinkertainen ohjelma, joka pystyy rakentamaan lohkoketjuja ja lähettämään niitä toisille ohjelmille internetin välityksellä.

Toisen iteraation tavoitteena on vastata kysymyksiin jotka jäivät epäselviksi, tai ne sivuutettiin ajan puutteen takia. Esimerkiksi proton validointia käydään, heti kun saadaan vastauksia asiantuntijoilta. Proton toisen iteraation suunnitelmat kärsivät asiantuntioiden vastausnopeudesta, mutta ryhmämme kuitenkin pystyy tekemään muita projektiin liittyviä asioita ja hankkia itse tietoa, jolla voidaan tarkentaa proton toimintaa.

Toinen iteraatio olisi tavoitteena saada hyvään kuntoon seuraavan kahden tai kolmen viikon aikana, jolloin voitaisiin kysyä viimeisen kerran mentorilta mielipidettä ennen kurssin loppua ja samalla varata aikaa sen korjaamiseen, ennen viimeisen esityksen työstämistä.

Jatkoa varten ryhmän seuraavat askeleet ovat, demon aikaansaaminen sen järkevimmässä muodossa, proton toisen iteraation kysymysten selventäminen, mentorin kiinni saaminen ja kolmannen esityksen valmisteleminen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *