Viikkoraportointi valmis?

Kun tänne blogiin päätimme viikkoraportoinin suorittaa, niin täällä ilmeisesti olisi syytä myös “ryhmän yhteisellä päätöksellä” todeta, että viikkoraportointi on suoritettu.
Emme tajunneet tätä aiemmin tehdä, kun silloin lähipäivässä sanottiin että ryhmätyö-osuus on nyt valmis.

Joten lienee ok, jos kaikki käy kommenteissa toteamassa, että jep, päätös oli tämä?

Kiitos kaikille kurssiseurasta, kommenteista ja palautteista!

Posted by Merja

Uncategorized - 2 Comments

Yhteenvetotaulukko

Välinetutustumisten yhteenvetotaulukko on rakentumassa wikiin.

Tässä vaiheessa mukana on Wiki- ja Yammer-yhteenvedot. Yammer-yhteenveto oli helppo kopioida tästä blogista, ja Wiki on oma välinetutustumiseni. Toivottavasti taulukko saadaan täytetyksi pian.

Posted by Henrik Wallén

Uncategorized - 1 Comment

TVT-alan nykysuuntauksia

Aineistotehtävän pienryhmäosassa jokaisen ryhmän jäsenen tulisi tutustua kahteen ajankohtaiseen seminaariin, julkaisuun tai tuoreeseen muuhun tvt-sisältöiseen materiaaliin. Valitsin itselleni seminaareiksi Peda-forum päivät (23-24.8.2011 Kuopio) ja Kasvatustieteen päivät (24-25.11.2011 Joensuu). Molemmista kävin läpi pari esitystä, joista alla tietoa tiivistetysti.

Peda-forumin osalta esityksiä löytyy linkistä http://pfo2011.posterous.com/

Kasvatustieteen päivien osalta sivulta https://www.uef.fi/fera2011 pääsee eteenpäin katsomaan esityksien abstrakteja.

1. Pedaforum: Monimuotoisen video-opetuksen kehittäminen (“MOVIE”):

 • Opettjankoulutuksen toimintakenttä on haasteellinen, tarvetta on laadun, sitoutumisen ja vaikuttavuuden kehittämiseen. Kustannustehokkuus ja pedagoginen laatu ovat ajankohtaisia haasteita. TVT:n opetuskäytön pedagogiikka kehittyy nopeasti.
 • Esitys painottui luentotallennuksen hyödyntämiseen opetuksessa. Tallennukselle määriteltiin kolme keskeistä ulottuvuutta: pedagoginen, tekninen ja juridinen. Tärkeimpiä käyttötarkoituksia ovat vaikeiden asioiden kertaus ja selvennys, muistiinpanojen laadun kehittäminen, oppimisvaikeuksien tai rajoitteiden ratkaiseminen, kotitehtävien teon tukeminen, tenttiin valmistautuminen ja poissaolojen kompensointi.
 • Luentotallennuksen haasteina nähtiin organisaation rakenne ja toimintakulttuuri (resursointi, palveluiden saatavuus), henkinen pääoma ja kontrolli, tekniset kysymykset sekä pedagogiset tavoitteet ja opettajan osaaminen
 • MOVIE-hankekumppanit ja rahoittajat: Etelä-Savon maakuntaliitto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Ilona IT Oy ja Savonlinnan kaupunki
 • Kohteena erityisesti matemaattiset aineet peruskoulunopettajien koulutuksessa
 • 3 tutkimusryhmää joissa kussakin 30 opiskelijaa: ryhmä A) osallistuu luennolle, B) osallistuu luennoille ja saa luentotallenteet käyttöönsä, C) osallistuu luentotallenteiden kautta.
 • Tenttitulosten vertailu sekä haastattelututkimukset; tarkoitus tuottaa käsitys siitä, miten yksilöt hyödyntävät tallenteita ja miten oppimista voidaan tukea niiden avulla

2. Kasvatustieteen päivät: Facebook osana opiskeluympäristöä – opiskelijoiden kokemuksia ja vuorovaikutusta

 • Opetuskokeilu sosiaalisen median mahdollisuuksista opettamisen ja oppimisen välineenä opettajankoulutuksessa. Tarkasteltavana opiskeluun käytettävien ympäristöjen, tässä yhteydessä blogien, tuominen osaksi opiskelijoiden vapaa-ajan sovelluksia. Vapaa-ajan sovelluksena hyödynnettiin Facebookia. Tutkittiin opiskelijoiden kokemuksia näiden kahden ympäristön yhdistämisessä, Facebookin vaikutuksia varsinaiseen opiskeluun ja oppimisympäristöjen ja vertaisopiskelijoiden sisältöjen vaikutusta Facebook-profiilissa oppimisprosessiin.
 • Aikaisemmissa kansainvälisisissä tutkimuksissa esitetään ristiriitaisia tuloksia oppimisympäristöjen yhdistämisestä henkilökohtaisiin verkkoympäristöihin.
 • Oletuksena on, että aktiivinen vuorovaikutus, tietoisuus opiskelutovereiden etenemisestä, vaikuttaa positiivisesti yhteisöllisyyden tunteeseen sekä opiskelumotivaatioon.

Posted by Teppo

Uncategorized - Leave a comment

Lisää Yammerista (vko 48-49)

Yammeria on nyt sitten käytetty ahkerasti, lähes päivittäin, ja huomattu että siihenkin voi jäädä koukkuun!

Perustin pienryhmällemme oman suljetun ryhmän, se sujui aika näppärästi. Keskustelusta siellä olen kyllä saanut huolehtia aika yksinäni, mutta no worries, se taitaa kuulua tämän pelin henkeen, millään ei voi kaikki voi ehtiä joka paikkaan touhuamaan.

Sain myös luettua tämän välinetutustumisen ohjeet, ja tässä vielä niiden pohjalta ajatuksia:

Mikä väline on kyseessä? Kyseessä on yammer, näyttää ja tuntuu ihan Aallon sisäiseltä facebookilta.

Mihin välinettä voi käyttää? Kuten facebookia, jutusteluun, kiinnostavien linkkien jakoon, mielipiteiden kyselyyn, yleiseen “ajan hermolla” pysymiseen

Millaisia toimintatapoja välineen käyttö tukee? Etenkin ad hoc -tapoja, kun äkkiä tulee mieleen joku asia tai törmää kiinnostavaan artikkeliin/linkkiin, jonka haluaa jakaa muillekin tai haluaa herättää keskustelua. Mielestäni facebook-maisuus tuo käyttöön rentoutta ja helppoutta.

Miten välinettä voi hyödyntää opetuksessa tai opetuksen suunnittelussa? Ihan kaikkeen mitä yllä tuli mainittua, mutta opetuksen suunnitteluun se voisi olla, etenkin alustavassa ideointivaiheessa erityisen hyvä! Olen itse käyttänyt facebookia kurssillani 2 kertaa, ja sen kokemuksen perustella näyttäisi, että osallistumiskynnys jutusteluun ja tiedonjakoon voisi olla hyvinkin matala myös opiskelijoilla – kannattaa kokeilla!

Millaisia rajoituksia välineen käyttöön liittyy? (käyttäjätunnukset, materiaalit jne) En keksi muuta kuin sen, että vaatii aalto.fi -tunnuksen (eli jos keskusteluun täytyy kuulua myös ulkopuolisia, ei taida onnistua).

Muuta huomioitavaa välineestä? Pohdinta jatkuu siellä yammerissa
https://www.yammer.com/aalto.fi/groups/vokkolmoset , tällä hetkellä pohdin mm. yammerin sopivuutta portfolion alustaksi.

Posted by Merja

Uncategorized - 3 Comments

Wiki opetusvälineenä

Omana opetusvälinetutustumisena olen tutustunut wikiin ja erityisesti Aalto Wikiin. Monisanaisempi kuvaus löytyy kurssiportfolion osana, mutta viikkoraportoinnin merkeissä jokunen huomio tähänkin:

Lyhyesti wiki soveltuu yhteisölliseen kirjoittamiseen, eli että yhdessä muokataan samaa sivua/sivustoa. Wiki taipuu moneentarpeeseen, kuten varmasti blogikin. Yksi tärkeä ero blogin ja wikin välillä on lopputuotoksen muoto: blogissa yleensä päiväkirjamerkintöjä käänteisessä aikajärjestyksessä, mahdollisine kommentteineen, kuin taas wikissä on luontevampi tuottaa enemmän rakennetta sivujen ja alasivujen avulla. Eli tietyssä mielessä kronologinen vastaan hierarkkinen rakenne. Projektikurssilla voisi esimerkiksi olla blogi päiväkirjana tai edistymisraporttivälineenä, kun taas suunnitelmia, aikatauluja ja raportteja olisi luontevampaa tuottaa wikin avulla.

Minulle  sekä wiki että blogi ovat varsin uusia tuttavuuksia, mutta ensimmäiset kokemukset ovat pääosin positiivisia. Näillähän voisi tehdä jotain järkevää…

Posted by Henrik Wallén

Uncategorized - Leave a comment

Viikot 46-47 Yammer

Tässä ihan lyhyesti tämän hetkinen listaukseni Yammerin käytöstä.
Liityin itse yammeriin (https://www.yammer.com/aalto.fi ) 20.9.2011 ATUn sähköpostilistan viestin innoittamana. (ATU = Aalto Teachers Unite). Liittyminen oli helppoa.

Yammer yleistä

 • kirjautuminen vaatii @aalto.fi -sähköpostin
 • muistuttaa ulkoisesti hyvin paljon facebookia
 • statuspäivitykset ja kommentointi helppoa
 • päivittäisestä ”aktiviteetista” voi saada tiedotteen sähköpostiin -> näkee jos päivitys johon on itse osallistunut on saanut lisää kommentteja
 • en sisälle voi muodostaa omia/pien ryhmiä (en ole vielä kokeillut)
 • päivitykset näkyvät ilmeisesti koko ryhmälle?

Yammer sisällöistä

 • aika paljon keskustelua opetuksesta, sen kehittämisestä ja tekniikan hyödyntämisestä
 • kuten muuallakin somessa, keskustellaan paljon somesta ja juuri ko. alustasta ja sen mahdollisuuksista, rajoituksista ja jopa kustannuksista (esim. pitkä ketju ”Onko meillä varaa yammeriin?” )
 • kiinnostavan ”kaksijakoista” – joko keskustellaan jonkun statuksessaan heittämästä ajatuksesta (juuri kuten em. esimerkki), jolloin keskustelu usein rönsyilee kiinnostavan filosofiseksi, tai sitten keskustelu alkaa jostain linkistä/uutisesta, jolloin ketju tuntuisi pysyvän lyhyempänä ja fokusoituneempana.

Yammer opetuskäytössä

 • varmaan siinä missä facebook: hyvä mahdollisuus jakaa uutis- ja tutkimuslinkkejä ja keskustella niistä, kynnys osallistumiseen suhteellisen matala
 • selvitettävä ryhmässä jaettujen viestien julkisuus
 • muistutus/tiedote hyvä apukeino, mutta sen voi varmaan myös kytkeä pois -> kannattaa suositella opiskelijoille sen käyttöä, jotta muistavat käydä yammerissa (toisin kuin facebookissa, jossa kaikki muutenkin roikkuu pitkin päivää)
 • kannattaa pohtia (yllä sisällöistä viimeistä pointtia) millaista keskustelua haluaa, on ihan mahdollista käydä joko linkkiä lyhyesti kommentoivaa tai rönsyilevän pohdiskelevaa keskustelua, ilmeisesti avauksen tyylillä ja aloittajan omalla aktiivisuudella (muiden kommenttien kommentointi ja tarkentavat kysymykset) on merkitystä.

Mitä seuraavaksi

 • kokeilla oman koeryhmän perustamista (löytyykö meidän pienryhmästä halukkaita liittymään siihen?)
 • pohtia vielä lisää mahdollisia opetuskäyttötilanteita

Posted by Merja

Uncategorized - 3 Comments

Viikot 46 ja 47

Tässä blogissa suoritetaan Verkko opetuskäytössä -kurssin pienryhmän  (Kolmoset) viikkoraportointi. Raportointiin ei ole mitään tiettyä ohjeistusta, joten voimme vapaasti tehdä postauksia ja kommentointia.

Kuluneiden kahden viikon aikana olen käyttänyt hieman aikaa verkko-aineistojen etsimiseen ja kirjoittanut niistä muutaman rivin kurssin wiki-sivuille. Mitä tulee pienryhmätyöhön ja välinetutustumisiin, niin olen väsännyt reilun sivun mittaisen tekstinpätkän blogista ja sen käytöstä opetusvälineenä. Pdf-dokumentti löytyy Optimasta pienryhmän keskustelupalstalta. Jotta tässä raportoinnissa olisi järkeä, niin alla  tiivistettynä dokumentissa esittämäni pääkohdat blogin opetuskäyttöön liittyen.

Blogi voi olla opettajan käytössä:

 • opettajuuteen kasvamisen väline, itsereflektion paikka, oppimispäiväkirja
 • työpäiväkirja, suunnittelun ja ajatusten järjestämisen väline
 • opettajien työtila, ajatusten kehittelemisen ja ideoitten jakamisen paikka
 • keino luoda omaa verkkoyhteisöä, tavoittaa kollegoita ja hengenheimolaisia
 • ohjauksen väline
 • tiedottamiskanava
 • hyvän aineiston varasto, linkkiliiteri, verkkoaarteiden kokoelma
 • opetuksen toteuttamisen väline (oppituntitehtävä, projektitehtävä, tutkimustehtävä, keskustelutehtävä, koko kurssin tapahtumapaikka)
 • väline, jolla opiskelijat tuottavat kurssityönsä
 • paikka koulujen väliselle yhteistyölle (myös yli maarajojen)

Blogi opetusmenetelmänä:

 • kokoaa hyvää oppimateriaalia verkosta
 • toimii itsessään oppimateriaalina
 • provosoi ajattelemaan ja kommentoimaan
 • voi olla tapa toteuttaa oppimispäiväkirja tai portfolio
 • voi dokumentoida tutkivaa työskentelyä
 • voi toimia verkkolehtenä

Rajoitukset:

 • opetukseen soveltamiseen ei ole valmista mallia eli käyttö suunniteltava tapauskohtaisesti
 • perustuu pitkälti avoimeen vuorovaikutukseen, joten kohdentaminen vain tietylle käyttäjäkunnalle ongelmallista

Posted by Teppo

Uncategorized - 2 Comments