Urakkamuodot

Tällä kerralla Pia Kuusiniemi oli kertomassa meille LOCI -maisema-arkkitehtitoimiston projekteista ja käytetyistä urakkamuodoista. Maisema-arkkitehdin rooli erilaisissa projekteissa voi olla hyvin erilainen. 

Ennakkotehtävänä oli tutustua pienryhmissä erilaisiin urakkamuotoihin ja siihen, minkälainen maisema-arkkitehdin rooli projektissa voisi olla. Tämän jälkeen kuulimme toteutuneita esimerkkejä kustakin urakkamuodosta. 

Suunnittele ja rakenna

 • ”avaimet käteen” –urakka
 • urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa hankkeen kokonaisuutena
 • suunnitelmien muuttaminen ja yhteensovittaminen joustavampaa, koska tehdään yhdellä porukalla
 • esimerkkikohde: Vihreistä Vihrein, Jätkäsaari
  • maisema-arkkitehti mukaan vasta toteutusvaiheessa

Pääurakkamuodot

 • toistaiseksi yleisin tapa rakentaa Suomessa ->kuitenkin hieman kankea
 • kokonais- tai jaettu urakka
 • suunnittelu on erillään toteutuksesta, muutokset kierrätetään rakennuttajalla
  • esimerkkikohde: Roihuvuoren ala-aste
  • esimerkkikohde: Henrik Lättiläisen katu 8

Osaurakkamuodot

 • tilaaja on yleensä kunta tai säätiö – ei omaa rakennuttajaorganisaatiota
 • jos tilaajalla ei ole osaamista -> rakennuttajakonsultti
 • projektinjohtokonsultti huolehtii hankkeen etenemisestä kilpailuttamisen jälkeen
 • urakkavalvonta
 • Isoja hankkeita
 • jäävät tilaajan omistukseen pitkäksi aikaa
 • esimerkkikohde: As Oy Revontuli, Tapiola
  • vaiheittainen toteutus

Allianssimalli

 • hankkeen keskeiset osapuolet muodostavat allianssitiimin
 • läpinäkyvyys ja luottamus avainasemassa
 • riskit ja tuotot jaetaan -> onnistunut projekti on kaikkien etu
 • esimerkkikohde: Harppuunakortteli, Turku
 • suuri, monimuotoinen kokonaisuus
 • maisema-arkkitehti alihankintana, ei osana allianssia

Urakkamuotojen ymmärtäminenja sisäistäminen selostusten ja ohjeiden kautta tuntui lähes mahdottomalta, mutta esimerkit valaisivat asioita hyvin. Työkokemuksen myötä kokonaisuudet ja vuorovaikutussuhteet selkiintyvät varmasti entisestään.