Kustannusten hallinta infrahankkeissa

Tällä viikolla kurssilla oli vuorossa Zenja Kahilan luento/opastus kustannuslaskennan maailmaan. Tutustuimme Zenjan johdolla Rapalin Fore -ohjelmistoon, jossa on useampia toiminnallisia osia (Scope, Hola, Rola, Arena ja KoVe). Kävimme läpi seuraavia kahta: 

 • HOLA: hankeosalaskelma, jolla tehdään projektin alkuvaiheessa yleispiirteisiä, alustavia laskelmia projektin kustannuksista
   • tarjousvaiheessa käytössä sekä tilaajalla, että suunnittelijalla
   • sisältää valmiita rakennusosia ja -kokonaisuuksia hintaarvioineen, mutta ei vielä anna mahdollisuutta tarkempiin materiaali ym. valintoihin
 • ROLA: rakennusosalaskelmalla muodostetaan tarkempi ja kattavampi kustannusarvio, kun projekti on edennyt toteutussuunnitteluun
   • sisältää tarkkaa tietoa tuotteiden hinnoista, asennus-, kuljetus-, yms. -kuluista
   • muodostaa tarkempia hinta-arvioita, kun suunnitelman kaikki osa-alueet kirjataan järjestelmään

Sekä HOLA, että ROLA toimivat panosperiaatteella; Foren tietokannoista löytyy valtava määrä panoksia, eli rakennushankkeen osasia (materiaalit, työ, yms). Kun järjestelmään syöttää tietoja esimerkiksi määristä, pinta-aloista ja kuljetusetäisyyksistä, pystyy se laskemaan kaikkien pienten panosten summan ja hinnan. 

Toistaiseksi tämä kokeilukerta on ollut ainoa kosketukseni kustannuslaskentaan ja uutena aiheena se tuntui tietenkin monimutkaiselta, mutta jo parissa tunnissa sain melko hyvän käsityksen siitä, mitä näillä sovelluksilla tehdään ja miksi se on tärkeää. 

 • apua hankkeen realistiseen budjetointiin sekä tilaajalle, että tarjousta tekevälle taholle
 • ajantasaiset hintatiedot
 • toimivat laskentamenetelmiä
 • läpinäkyvyys, luotettavuus