Kruunuvuorenranta

Tämän viikon aiheena oli aluerakennushankkeen projektijohtaminen ja luennon oli pitämässä maisema-arkkitehti Pirjo Siren, joka toimii Kruunuvuorenrannan alueprojektin projektinjohtajana. Hän esitteli Kruunuvuorenrannan suunnitelmia ja jo rakentuneita osia ja kertoi ohessa prosessin haasteista ja mahdollisuuksista.

Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrantaan on rakentumassa koti 13 000 asukkaalle. Kuva: Helsingin kaupunki

Satamatoiminnan väistyttyä Kruunuvuorenrannasta, on Helsingille tarjoutunut mahdollisuus hyödyntää aiemmin kaukaiseksi koettu alue, joka kuitenkin kaupungin kasvaessa on itseasiassa melkoisen hyvällä paikalla. Kun Kruunuvuorenrannan siltayhteys kantakaupunkiin valmistuu, on se yllättäen hyvin lähellä keskustan palveluita. Kruunuvuorenrannasta rakennetaan julkiseen liikenteeseen nojaavaa asuinaluetta ja alueen omaleimaisuutta ja kaupunkikuvallista kehitystä pyritään tukemaan kevyemmillä kaavamääräyksillä ja tontinluovutuksen yhteydessä annettavin määräyksin ja ohjein. Tämä  antaa joustavuutta ja keventää muutosprosesseja, mitkä kehittyvillä uusilla alueilla saattaa usein olla rasitteena uusille innovaatioille ja ideoille. 

Pirjo Siren on maisema-arkkitehti, joka on edennyt hyvin vaikutusvaltaisiin tehtäviin ja toimii hyvänä esimerkkinä ja kannustaa minuakin alalla eteenpäin.