Hyvä rakennustapa

yleiset laatuvaatimukset ja viheralan toimintamallit

Tämän kerran vierailevana puhujana oli puutarhuri Hanna Tajakka Viherarkista ja aiheena oli hyvä rakennustapa ja yleiset laatuvaatimukset. Olimme perehtyneet asiaan hieman itsenäisesti jo ennakkoon. Luento täydensi hyvin aiemmin lukemaani ja kohdisti pääpainon hyvin maisema-rakentamiseen. 

Hyvä rakennustapa on rakennusalalla kantava käsite, joka joka perustuu eri osapuolten yhteisymmärrykseen ja ohjaa työn tilaamista, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukasta ja toimivaa rakennettua ympäristöä, jonka taustalla on vankka osaaminen ja asiantuntemus. Hyvän rakennustavan ohjeistus helpottaa työntekoa ja valvontaa, parantaa tehokkuutta ja työn laatua ja siten auttaa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen pääsemisessä. Rakenteiden elinkaariajattelu on tärkeässä roolissa ja laatua vaaditaan kaikilta rakentamisen ja suunnittelun vaiheilta. RT-kortisto ja infra-RYL ohjaavat hyvään rakennustapaan ja toimivat ikään kuin selkärankana hyvän rakennustavan ajatukselle. Työselostukset, maaRYL,VRT, lehtipuiden taimilaatuvaatimukset ja erilaiset toimintamallit (kuten KESY ja ViherRiski) täydentävät eri alojen ja yksittäisten projektien rakennustapaohjeita, joilla pyritään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen annetuilla resursseilla. Omavalvonnalla on tärkeä merkitys etenkin ongelmatilanteissa. Sen avulla pystytään jäljittämään mahdolliset virheet työvaiheissa tai estämään esimerkiksi vääränlaisen kasvualustan käyttö työmaalla.