Rakennustieto 18.9.

Jaana Matilainen – Rakennustieto 

Viime viikolla maisemarakennushanke-kurssilla oli vierailevana luennoitsijana Jaana Matilainen Rakennustiedosta. Hän esitteli laajasti rakennustiedon järjestelmiä ja palveluita painottaen erityisesti maisema-arkkitehdeille hyödyllisiä asioita. Olimme ennakkotehtävänä tutustuneet RT-kortistoon ja RYL-palvelun infra-osioon. Luennon aikana käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että osa opiskelijoista on käyttänyt kyseisiä järjestelmiä paljonkin työelämässä, mutta itse olen ollut niiden kanssa kosketuksissa vasta melko vähän. Koulutöiden yhtydessä olen tutustunut joihinkin aihealueisiin kuten esteettömysvaatimuksiin, portaiden mitoittamiseen ja valaistusohjeistukseen RT-kortiston kautta, mutta uskon, että työelämään siirtyessäni tulen käyttämään Rakennustiedon palveluita paljon enemmän.

Matilainen esitteli järjestelmien käyttöä käytännössä ja kertoi paljon työn alla olevista päivityksistä ja uusista toiminnoista. Löysin useita mielenkiintoisia aiheita, joihin aion tutustua lähiaikoina. Yllättävääkin sisältöä löytyi, sillä en olisi ajatellut löytäväni esimerkiksi arkkitehtuurin teoriaan liittyviä materiaaleja, mutta törmäsin muun muassa arkkitehtuurin teorian perusteita ja antiikin ajan arkkitehtuurikäsitystä käsitteleviin tietopaketteihin. InfraRYL-järjestelmä jäi vielä hieman sekavaksi ja kun koitin myöhemmin tutustua siihen enemmän, en enää päässyt kirjautumaan sisään aalto-tunnuksilla, joten sen kanssa tutustumista on jatkettava, kuhan kirjautumisongelma selviää.

Koska kokemukseni Rakennustiedon tietopalvelujen käytöstä on vielä melko rajallista, ei minulla vielä ole tarkkaa kuva millä kaikin tavoin se tulee hyödyttämään minua, mutta muiden kommenteista päätellen se on ammatissamme hyvin tärkeä työkalu ja niin ollen sen sisältöön kannattaa tutustua mahdollisimman hyvin jo opiskeluvaiheessa, jotta tietää mistä haluttua tietoa saattaisi löytyä tarpeen tullen.