Ennakkotehtävä kursille: Maisemarakentaminen

Syyslukukausi on alkamassa kohtapuoliin. Kandityön oheen riittää myös muutamia kursseja ja yksi niistä paneutuu maisemarakennushankkeiden erilaisiin prosesseihin, säädöksiin ja käytäntöihin.

Kurssilla tulemme perehtymään maisema-arkkitehdin työnkuvaan ja rooliin erilaisissa rakennushankkeissa ja organisaatioissa. Odotan, että minulle selkiytyy kokonaiskuva etenkin maisema-arkkitehdin työkokonaisuudesta isommassa projektissa suunnitteluvaiheesta aina jälkitöihin. Projektinhallinta tulee varmasti olemaan keskeisessä roolissa siirtyessäni työelämään, joten siitä olen aina innostunut kuulemaan lisää. Aiempi työkokemukseni maisemarakentamisen parissa on antanut minulle jonkinlaisen käsityksen pienehköjen projektien kulusta ja vaiheista, mutta odotan innolla pääseväni mukaan suurempiin projekteihin, jotka tuovat mukanaan uusia haasteita. 

Olen kiinnostunut myös kuulemaan kaikesta lainsäädäntöön, säädöksiin, sekä yleisiin käytäntöihin liittyvästä, sillä rt-kortiston ja kaupunkien suunnitteluohjeiden lisäksi en ole juurikaan aiheeseen perehtynyt aiempien kurssien yhteydessä. Odotan saavani paremman käsityksen siitä, minkälaiset ovat maisema-arkkitehtien vaikuttamismahdollisuudet erilaisissa projekteissa ja tehtävissä. 

Toivon, että tämän kurssin mukana pääsemme syvemmälle maisema-arkkitehdin työnkuvaan, sillä aiemmilla kursseilla on käynyt jonkin verran maisema-arkkiteteina eri tahoilla työskenteleviä kertomassa työstään, mutta yleensä on keskitytty käymään läpi työn tuloksia, eikä niinkään itse työprosessia. Nyt odotankin meidän paneutuvan nimenomaan työn eri vaiheisiin suunnittelusta aina työn laadun tarkistamiseen ja projektin loppuun viemiseen. 

Kurssin käytyäni tiedän kenties paremmin, minkälaisessa organisaatiossa ja minkä tyyppisten projektien parissa tahtoisin mieluiten työskennellä tulevaisuudessa.