Rakennustieto 18.9.

Jaana Matilainen – Rakennustieto 

Viime viikolla maisemarakennushanke-kurssilla oli vierailevana luennoitsijana Jaana Matilainen Rakennustiedosta. Hän esitteli laajasti rakennustiedon järjestelmiä ja palveluita painottaen erityisesti maisema-arkkitehdeille hyödyllisiä asioita. Olimme ennakkotehtävänä tutustuneet RT-kortistoon ja RYL-palvelun infra-osioon. Luennon aikana käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että osa opiskelijoista on käyttänyt kyseisiä järjestelmiä paljonkin työelämässä, mutta itse olen ollut niiden kanssa kosketuksissa vasta melko vähän. Koulutöiden yhtydessä olen tutustunut joihinkin aihealueisiin kuten esteettömysvaatimuksiin, portaiden mitoittamiseen ja valaistusohjeistukseen RT-kortiston kautta, mutta uskon, että työelämään siirtyessäni tulen käyttämään Rakennustiedon palveluita paljon enemmän.

Matilainen esitteli järjestelmien käyttöä käytännössä ja kertoi paljon työn alla olevista päivityksistä ja uusista toiminnoista. Löysin useita mielenkiintoisia aiheita, joihin aion tutustua lähiaikoina. Yllättävääkin sisältöä löytyi, sillä en olisi ajatellut löytäväni esimerkiksi arkkitehtuurin teoriaan liittyviä materiaaleja, mutta törmäsin muun muassa arkkitehtuurin teorian perusteita ja antiikin ajan arkkitehtuurikäsitystä käsitteleviin tietopaketteihin. InfraRYL-järjestelmä jäi vielä hieman sekavaksi ja kun koitin myöhemmin tutustua siihen enemmän, en enää päässyt kirjautumaan sisään aalto-tunnuksilla, joten sen kanssa tutustumista on jatkettava, kuhan kirjautumisongelma selviää.

Koska kokemukseni Rakennustiedon tietopalvelujen käytöstä on vielä melko rajallista, ei minulla vielä ole tarkkaa kuva millä kaikin tavoin se tulee hyödyttämään minua, mutta muiden kommenteista päätellen se on ammatissamme hyvin tärkeä työkalu ja niin ollen sen sisältöön kannattaa tutustua mahdollisimman hyvin jo opiskeluvaiheessa, jotta tietää mistä haluttua tietoa saattaisi löytyä tarpeen tullen.

Ennakkotehtävä kursille: Maisemarakentaminen

Syyslukukausi on alkamassa kohtapuoliin. Kandityön oheen riittää myös muutamia kursseja ja yksi niistä paneutuu maisemarakennushankkeiden erilaisiin prosesseihin, säädöksiin ja käytäntöihin.

Kurssilla tulemme perehtymään maisema-arkkitehdin työnkuvaan ja rooliin erilaisissa rakennushankkeissa ja organisaatioissa. Odotan, että minulle selkiytyy kokonaiskuva etenkin maisema-arkkitehdin työkokonaisuudesta isommassa projektissa suunnitteluvaiheesta aina jälkitöihin. Projektinhallinta tulee varmasti olemaan keskeisessä roolissa siirtyessäni työelämään, joten siitä olen aina innostunut kuulemaan lisää. Aiempi työkokemukseni maisemarakentamisen parissa on antanut minulle jonkinlaisen käsityksen pienehköjen projektien kulusta ja vaiheista, mutta odotan innolla pääseväni mukaan suurempiin projekteihin, jotka tuovat mukanaan uusia haasteita. 

Olen kiinnostunut myös kuulemaan kaikesta lainsäädäntöön, säädöksiin, sekä yleisiin käytäntöihin liittyvästä, sillä rt-kortiston ja kaupunkien suunnitteluohjeiden lisäksi en ole juurikaan aiheeseen perehtynyt aiempien kurssien yhteydessä. Odotan saavani paremman käsityksen siitä, minkälaiset ovat maisema-arkkitehtien vaikuttamismahdollisuudet erilaisissa projekteissa ja tehtävissä. 

Toivon, että tämän kurssin mukana pääsemme syvemmälle maisema-arkkitehdin työnkuvaan, sillä aiemmilla kursseilla on käynyt jonkin verran maisema-arkkiteteina eri tahoilla työskenteleviä kertomassa työstään, mutta yleensä on keskitytty käymään läpi työn tuloksia, eikä niinkään itse työprosessia. Nyt odotankin meidän paneutuvan nimenomaan työn eri vaiheisiin suunnittelusta aina työn laadun tarkistamiseen ja projektin loppuun viemiseen. 

Kurssin käytyäni tiedän kenties paremmin, minkälaisessa organisaatiossa ja minkä tyyppisten projektien parissa tahtoisin mieluiten työskennellä tulevaisuudessa.