Perustutkimus ja soveltava tutkimus tukevat toisiaan

Rehtori Tuula Teeri Aalto-yliopiston akateemisten asian komitean kokouksessa 10.12.2013

Keskustelimme viime perjantaina 31.1.2014 Aalto-yliopiston laitosjohtajien kanssa yliopiston yritysyhteistyöstä ja sen merkityksestä. Laitosjohtajat välittivät professorikunnan vilpittömän huolen Suomen tulevaisuuden menestystekijöistä ja vahvan sitoutumisen kasvun edellytysten luomiseen. Useat laitosjohtajat jakoivat näkemyksen, että perustutkimusta ja tutkimustulosten soveltamista ei pidä asettaa vastakkain. Kaikkein tärkeintä on tutkimuksen korkea laatu. Meillä ei ole varaa olla perässähiihtäjiä, on pyrittävä johtoon. Uskomme, että pitkäjänteinen, kunnianhimoinen, kansainväliset mitat täyttävä yhteistyö myös yritysten kanssa tuottaa arvokkaimman tuloksen.

Laadukas tutkimus luo kokonaan uutta tietoa ja osaamista, innovaatiota, uutta liiketoimintaa, kasvua ja työpaikkoja. Suomen on kyettävä hallitsemaan merkittävä osaamisen siirtymä teollisuusvetoisesta yhteiskunnasta kohti ketterää palvelutaloutta ja suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkomista. Tarvitaan sekä spesialisteja että asiantuntijoita, jotka hallitsevat laajoja monialaisia kokonaisuuksia. Yliopistojen on koulutettava tulevaisuuden osaajat aloille, joita ei vielä ole olemassa. Meidän on tiedettävä enemmän ja nähtävä kauemmaksi.

Sain tänään myös yhden upean uutisen ja koin yhden pettymyksen. Pettymyksen tuotti alan lehdessä ilmestynyt juttu, jossa yliopistomme tohtoriopiskelija haastoi Aallon strategian liian tiedepainotteisena. Lukiessani juttua toivoin, että toimittaja olisi ollut kuulemassa laitosjohtajiemme innostunutta ja asiantuntevaa dialogia tieteen merkityksestä Suomen tulevaisuuden menestykselle. Maailman parhaiden yliopistojen professorikunta hallitsee sekä huippututkimuksen että tulosten hyödyntämisen, juuri siksi ne ovat maailman parhaita. Tämänpäiväinen seminaarimme vakuutti minut siihen, että Aalto-yliopistonkin professorikunta sekä haluaa että kykenee samaan.

Se hyvä uutinen: sain kutsun juhlimaan akatemiatutkijamme Mikko Möttösen uunituoretta julkaisua maailman arvostetummassa tiedelehdessä, Naturessa. Jutun historiaa kuunnellessani muistin, miten kovaa työtä huippututkimuksen tekeminen on: vuosikausien sinnikästä puurtamista kokeiden ja teorian parissa oman tutkimusryhmän ja parhaiden kansainvälisten kumppanien kanssa, jutun hiomista julkaisuasuun kuukausien ajan. Miltä näytti tämän saavutuksen tehnyt tutkija? Hän pursui iloa ja suunnitteli jo seuraavaa ponnistusta. Huippusaavutus ei uuvuta vaan innostaa kohti uusia haasteita. Tulos on merkittävä tieteellinen läpimurto, miten sitä sovelletaan jää nähtäväksi. Varmaa on vain se, että Möttönen on siinä työssä mukana.

Kuvassa rehtori Tuula Teeri Aalto-yliopiston akateemisten asian komitean kokouksessa 10.12.2013. Kuva: Aalto-yliopiston viestintä / Mikko Raskinen

***

Basic and applied research complement each other

Last Friday, 31 December, we discussed Aalto University’s collaboration with the business world and its significance with the heads of the university’s departments. The latter underlined the sincere concern felt among faculty members about the factors that will drive Finland’s future success and their commitment to creating the basis for future growth. Many of those present stressed that basic research and how the fruits of that research are applied should not be seen as two different issues. High-quality research is key. We cannot afford to be followers here, we must aim to be at the forefront of developments. We also believe that long-term, ambitious cooperation within the academic world and with the corporate sector will produce the most valuable results.

Quality research generates new knowledge and know-how, innovations, new business opportunities, growth, and jobs. Finland needs to be able to leverage its know-how to successfully shift from an industry-driven society towards a more agile, service-driven economy and solve the major social challenges that this will involve. We need specialists and experts with wide-ranging, cross-disciplinary vision. Universities also need to train experts for fields that do not even exist yet. We need to know more and see further.

I heard one good piece of news recently and one disappointment. The latter, came from an article in a professional publication in which one of our post-graduate students described Aalto’s strategy as too science-focused. Reading the article, I only wished that the journalist who wrote it could have been present at the discussion I mentioned above and could have heard the enthusiastic debate it generated on what science means for Finland’s future success. The faculty members of the world’s top universities know both their science and what the results of that science can achieve; that is why they are the best. Our seminar convinced me that the faculty at Aalto University want the same and are capable of achieving it too.

And now to the good piece of news: I received an invitation to celebrate the latest article by our Academy Research Fellow, Mikko Möttönen, in the world’s most highly respected science magazine, Nature. Listening to the history behind the article reminded me of the amount of work involved in cutting-edge research: years of effort devoted to developing the theoretical framework and then testing it out with your own team of researchers and the best experts in the field internationally, followed by months of fine-tuning the article before it is finally published. And how did this researcher look after all that work? He was thrilled and already planning what to do next. Which only shows how a major achievement often only spurs people on to take on new challenges. The outcome of this piece of research represents an important scientific breakthrough; only time will tell how it will be applied. What is certain, though, is that Mikko will be part of that work too.

Posted by Tuula Teeri

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Perustutkimus ja soveltava tutkimus tukevat toisiaan

  1. Ranjit says:

    I am not sure if I would gamble all my cards into the lottery system of science. On one hand, this university is undeniably also a business school, constantly under the transformative influence of private decor stakeholders with sprinklings of design.

    The epistemology of science is significantly different from arts, design of humanities. Science and positivism has been applied for many ego expanding ventures for humans, like tech in space, medicine, cleaver military regimes, electric eyes and spies, nuclear reactors, food that makes you crave, deep sea oil research, the explosion of variety is commendable. However, variety is selectively amplified by a transnational capitalistic network that is quite messy and fails periodically. Science should not be limited to fueling growth alone, but science should also study how to not grow all the time.

    The healthiest attitude is to be cynical and optimistic about science, and develop constructive processes toward these two extremes. The ability of science to technocratically bulldoze civilization should be seen as an alarming dehumanization as much as a tool of empowerment. There needs to be more shared objectives that confront science in its tracks in my opinion, design used to be one of them.