Työsuunnitelma

Lähtökohta

Painetun elektroniikan soveltaminen tekniikassa on yleistynyt paljon viime vuosien aikana printtausteknologian kehityksen ja nanopartikkelimusteiden yleistymisen takia. Ryhmämme tehtävänä onkin kartoittaa painetulle elektroniikalle yksi tai useampi uusi sovelluskohde. Motivaationa tälle ovat painetun elektroniikan monet hyvät ominaisuudet, kuten kustannustehokkuus, ympäristöystävällisyys, valmistuksen helppous sekä valmistetun elektroniikkapiirin ohuus ja taipuvuus. Näistä ominaisuuksista johtuen painetun elektroniikan uskotaankin mullistavan monia tekniikan aloja tulevaisuudessa, ja luovan peräti aivan uusiakin, kuten älyvaatteet. Pyrimme siis kehittämään yhtä nykytekniikan kuumimmista aloista!

Loppukäyttäjä

Projektissamme ideoimme ja demoamme painetun elektroniikan suunnitteluun tarkoitetun verkkosovellustyökalun, jota tarjoamme käyttäjälle yhdessä painettuun elektroniikkaan soveltuvan tulostimen ja tulostusmateriaalien kanssa yhtenä palveluna. Palvelu on suunnattu peruskouluille ja sen onkin tarkoitus mahdollistaa painetun elektroniikan helppo ja yksinkertainen hyödyntäminen osana peruskoulutasoista opetusta. Asiakkainamme ovat peruskoulut ja itse tuotteen loppukäyttäjinä sekä oppilaat että opetusta toteuttavat opettajat.

Ongelman rajaus

Lähestymme projektissamme laajaa painettu elektroniikka -aihettamme ideoimalla miten opettaa sen avulla elektroniikkaa alasta vielä melko tietämättömälle käyttäjäkunnalle. Painettu elektroniikka on elektroniikan protoiluun ja opetteluun oiva ja vaivaton keino, mutta se on varmasti monelle vieras ala, kuten myös alkuun omalle ryhmällemme. Huomasimme, että painettuun elektroniikkaan suunnattua piirto-ohjelmaa ei ole yleisesti saatavilla, joten tämän johdosta lähdimmekin itse sellaista suunnittelemaan. Teemme virtapiirien ja komponenttien suunnittelua ja niiden avulla elektroniikan harjoittelua nopeuttavan ja helpottavan verkkotyökalun, joka suunnitellaan kuluttajatason mustesuihkutulostinta hyödyntäväksi. Palvelunkäyttäjä voi piirtäen suunnitella kankaalle virtapiirin tai komponentin, tai vaihtoehtoisesti valita yhden sovelluksemme valmiiksi tarjoamista piireistä, ja tulostaa sen paperille tai kalvolle.

Tavoitteet

Tavoitteemme on luoda mahdollisimman hyvin suunniteltu palvelu sovelluksineen ja painetun elektroniikan materiaalitoimituksineen, joka tarjoaa arvoa käyttäjilleen eli parantaa elektroniikan opiskelua peruskoulutasolla sekä madaltaa oppilaiden kynnystä lähteä suunnittelemaan omaa ja harrastamaan. Lisäksi emme ainoastaan ideoi, vaan tutkimme myös osana projektiamme tuotteemme käyttäjätarpeita sekä ihmisten kiinnostusta siihen ja sen mahdollisuuksiin.

Tiedon kerääminen

Painettu elektroniikka -aihe oli aluksi koko tiimillemme täysin vieras, joten aloitimme työn ”nollatason” tutkimuksesta. Tutkimme aluksi kirjallisuutta sekä painetun elektroniikan alalla tapahtuvaa yleensäkin keräämällä tietoa verkosta, jotta saimme tarpeeksi hyvän käsityksen alasta uusien käyttökohteiden löytämiseksi. Tietolähteenä olemme käyttäneet myös tiimimme ohjaajaa, jolta olemme saaneet hyviä vinkkejä sekä näkemystä jatkon suunnasta. Ohjaajaltamme ja saman aiheen kanssa työskennelleeltä viime syksyiseltä projektiyhmältä saamme lisäksi apua painetun elektroniikan kanssa ilmaantuvien käytännön ongelmien kanssa kamppailemiseen. Käymme myös osana tiedon keruuta vierailuilla mm. VTT:llä ja Aallon Fablabilla sekä kontaktoimme elektroniikan harrastajia, kuten Aallon elepajalaisia.

Etenemissuunnitelma

Luomme verkkosovelluspalvelun, jolle keräämme palautetta oikeilta käyttäjiltä ja pyrimme viemään palvelun kehitystä tähän suuntaan, eli palvelemaan mahdollisimman hyvin monenlaisia käyttäjiä. Kevään lopulla esittelemme aikaansaamamme tuotoksen. Alla on esitetty koko kevään aikataulusuunnitelmamme.

Työkalut

Tiimimme kommunikaatio toimii Telegram-ryhmässä, jossa ryhmämme käy keskustelua projektimme tilasta. Käytämme lisäksi Google Driveä jakaaksemme projektiimme liittyvät tiedostot ja kuvat, joita saatamme käyttää esimerkiksi blogissamme. Trelloa käytämme tehtävänhallintaan.

Aikataulusuunnitelma:

VIIKKO 5

 • Ryhmän ensimmäinen tapaaminen, tutustuminen ja projektin aloitus.

VIIKKO 6

 • Painettuun elektroniikkaan tutustumista ja ideointia
 • Kontaktihenkilön Janne Halmeen tapaaminen
 • Yhteinen pohdiskelu ja ongelmavaihtoehtojen kokoaminen ja karsiminen
 • Koetulostuksia

VIIKKO 7

 • Projektin työsuunnitelman laatiminen.
 • Projektiaiheeseen paneutuminen

VIIKKO 8

 • Esitys 2:n harjoittelu ja pitäminen
 • Koetulostuksia

VIIKKO 9

 • Yhteydenotto VTT:hen
 • Projektiaiheen tarkennus
 • Koetulostuksia
 • Ratkaisu musteen johtavuusongelmaan

VIIKKO 10

 • Loppukäyttäjien näkemyksien kerääminen ja tarkastelu (Elepaja)
 • Asiakaskunnan ja ansaintamallin arviointia
 • Esitys 3: harjoittelu ja pitäminen

VIIKKO 11

 • Palvelun kehittämistä
 • New Energy Technologies -ryhmän Alpin tapaaminen
 • Fablabilla vierailu
 • Ansaintamallin visualisointi

VIIKKO 12

 • VTT-vierailu
 • Palvelun kehittämistä

VIIKKO 13

 • Proton teknistä toteutusta
 • Tulostuskalvotesti
 • Käyttäjätestaus
 • Esitys 4:n harjoittelu ja pitäminen

VIIKKO 14

 • Proton teknistä toteutusta

VIIKKO 15

 • Proton teknistä toteutusta
 • Käyttäjätestaus

VIIKKO 16

 • Ratkaisun konkretisointi
 • Proton viimeistely demoksi
 • Grand Finale suunnittelu

VIIKKO 17

 • Loppuraportin aloitus
 • Esitys 5:n harjoittelu ja pitäminen

VIIKKO 18

 • Loppuraportin kirjoittelu
 • Grand Finale suunnittelu + harjoittelu

VIIKKO 19

 • Grand Finale harjoittelu
 • Grand Finale: Esitys + ständi

VIIKKO 20

 • Loppuraportin viimeistely
 • Loppuraportin palautus