Liiketoimintapotentiaali ja ansaintamalli

Arvioimme projektimmme tuoteidean eli peruskouluille suunnatun verkkosovelluksemme ja sen kanssa toimitettavien painetun elektroniikan materiaalien liiketoimintapotentiaalia Business Model Canvas (BMC)-kuvauksella.

business

Business Model Canvas

Arvolupaus: Tarjoamme helposti saatavilla olevan elektroniikan opetustyökalun, jonka avulla peruskouluoppilaat pääsevät opettelemaan elektroniikkaa kätevästi, käytännönläheisesti, turvallisesti sekä helposti lähestyttävästi.

Asiakassegmentti: Asiakkaitamme ovat peruskoulut yksittäisinä kouluina sekä myös koulut laajemminkin opetuselimien kautta kontaktoituina. Varsinaiset palvelumme loppukäyttäjät ovat koulujen oppilaat sekä opetushenkilökunta.

Asiakassuhteet: Ylläpidämme suhteitamme asiakkaisiimme tarjoamalla heille niin teknistä kuin omakohtaisempaakin tukea palvelumme käyttöön. Lisäksi tarjoamme helpon keinon materiaalien hankintaan tilaamalla ne kauttamme.

Kanavat: Asiakaskuntaa haemme aluksi opintosektorin virkamiestasolta asti etsien palvelullemme hyväksyntää osaksi laajempaa opetussunnitelmaa. Lisäksi demonstroimme tuotetta potentiaalisille kuluttajille esimerkiksi yleisissä kirjastoissa osana kirjastojen tarjoamia laajoja palveluja. Asiakkaillemme kanavoimme lopulta tuotteemme toimittamalla sen ensin aloituspakettina, jonka lisäksi asiakkaat pääsevät helposti käsiksi verkkosovellukseemme verkon välityksellä.

Avainkumppanit: Kumppaneiksimme pyrimme saamaan painetun elektroniikan tarvikkeiden valmistaja AgIC:n, jonka kanssa koetamme saada aikaan sopimuksen materiaalien, kuten musteiden ja tulostuskalvojen, toimituksista joita edelleen toimitamme eteenpäin asiakkaillemme. Lisäksi tarvitsemme kumppaniksemme tulostinvalmistajan, jonka mustesuihkutulostimet soveltuvat tarkoitusperiimme siten että saamme tulostimet muokattua painettua elektroniikkaa tulostaviksi. Myös tulostimet toimitamme sitten edelleen asiakkaillemme.

Avainaktiviteetit: Aluksi meidän tulee keskittyä asiakaskunnan kiinnostuksen herättämiseen tuotettamme kohtaan ja vakuuttaa heidät tarjoamamme palvelun tärkeydestä ja heille tuottamsta arvosta. Yrityksemme tekeminen painottuu tämän jälkeen tuotteen eli verkkopalvelun kehittämiseen edelleen eteenpäin ja palveluidemme ylläpitoon.

Avainresurssit: Tarvitsemiamme resursseja ovat henkilöstö tuotteen esittelyyn ja asiakaskunnan herättelyyn sekä osaaminen ja tietotaito verkkosovelluksen kehittelyyn ja palvelun ylläpitoon. Tarvitsemme lisäksi toimivan jakeluverkoston saadaksemme tuotteet avainkumppaneidemme ja yrityksemme kautta lopulta asiakkaan käyttöön.

Tuotto: Yritykemme hakee tuottoa tarjoamalla tuotteen aloituspakettina koululle, pakettiin kuuluu tulostin ja materiaalit alkuun pääsemiseen itse verkkosovelluksen käyttöoikuden kanssa. Palvelullemme tulee tämän lisäksi vuosittainen tilauskustannus.

Kustannusrakenne: Kustannuksemme koostuvat materiaalien hankintakustannuksista, palveluiden ylläpitokustannuksista ja henkilöstökustannuksista.

 

Ansaintamallimme visualisoimme oheisella kaaviolla.

ansaintamalli

Ansaintamalli

Ansintamallimme perusteella yrityksemme kerää resursseja liikekumppaneilta, joita ovat painetun elektroniikan tuotteiden valmistaja AgIC sekä tulostinvalmistaja. Tulostinvalmistajan kanssa kauppaa käymällä hankimme tulostimet, jotka painetun elektroniikan tulostamiseen muokkaamisen jälkeen toimitamme asiakkaillemme. Yhteistyöllä AgIC:n kanssa taas saamme tarvittavat johtavat musteet sekä tulostuskalvot, joita myös toimittamme eteenpäin asiakkaalle. Tämän lisäksi tarvitsemme verkkopalvelimen, jolla ylläpitää verkkosovellustamme sekä joudumme vielä maksamaan verkkosivun domain-kulut.

Asiakkaamme ovat lopulta koulut, joissa tuotteemme loppukäyttäjinä ovat edelleen oppilaat. Saadaksemme yhteyden kouluihin pyrimme tekemään tuotteemme tutuksi tarjoamalla sitä esimerkiksi yleisiin kirjastoihin, joissa jo nykyään tuodaan uuttaa tekniikkaa suurelle yleisölle esille muun muassa 3D-tulostuksen kautta. Kun kuluttajilla, kuten meidän tapuksessamme oppilailla, on mahdollisuus päästä kokeilemaan painettua elektroniikkaa käytännössä, ei se ole tekniikkana lopulta niin vierasta. Oppilaat osaavat vaatia vastaavaa osana kouluopiskeluakin. Kirjastojen kautta saadaan lisäksi yhteys oppilaisiin laajemmalta alueelta kuin vaikkapa yksittäisessä koulussa vierailemalla olisi mahdollista kontaktoida. Kun samalla esitellään ja tarjotaan opetusmenetelmää opetukseen viranomaistasolla, kuten maakunnittain tai jopa opetushallituksen kautta valtiotasolla, niin saamme kouluille painotettua tuotteemme tärkeyttä ja hyödyllisyyttä lopulta sekä ylhäältä viranomaistasolta että alhaalta oppilaiden kautta suunnttuna.

Asiakkaanamme koulut tilaavat meiltä painetun elektroniikan tulostimen materiaaleineen niin sanottuna aloituspakettina, jonka lisäksi myymme optuskäyttöön suuntaamaamme verkkosuunnittelusovellusta ja siihen liittyvää tukea vuosittaisella tilausmaksulla. Teknisen tuen lisäksi tämä kattaa musteiden ja kalvojen toimittamisen niiden loppuessa tiettyyn kattorajaan asti esimerkiksi tietyn määrän verran kuukausittain.