Työnjakoa ja suunnittelua

Kokoonnuimme tiimimme kanssa keskiviikkona 22.3. keskustelemaan työnjaosta tiimimme sisällä sekä suunnittelemaan loppukurssin aikataulua. Päädyimme lopputulokseen, että kaikkien tiimin jäsenten ei ole tarpeellista tai järkevää tehdä samoja asioita. Siispä sovimme että Olli ja Pasi keskittyvät enemmän ohjelmiston tekniseen toteutukseen ja Nicholas, Antti ja Rasmus panostavat enemmän tapaamisiin, suunnitteluun, tulostimen testaukseen, dokumentointiin ja bloggaukseen. Emme kuitenkaan lyöneet mitään rooleja lukkoon, vaan kaikki voivat halutessaan koodata, dokumentoida, suunnitella projektia tai muuten osallistua projektin kehitykseen oman fokuksensa lisäksi.

Tapaamisen aikana suunnittelimme myös lisää tapaamisia asiantuntijoiden kanssa, kuten kalvojen testaamista Alpi Rimpin kanssa ja uutta VTT-vierailua tällä kertaa enemmän painetun elektroniikan komponentteihin erikoistuneen asiantuntijan kanssa (ikävä kyllä tätä tapaamista ei lopulta saatu aikaan, koska tavoittelemamme asiantuntija ei kiireiltään ehdi meitä tapaamaan).

Näkemyksiä opetusalan ammattilaisilta

Pääsimme sunnuntaina 19.3. haastattelemaan Tuorilan koulun rehtori Eija Hopeaa ja Askolan koulun opettaja Petri Hopeaa heidän näkemyksistään tuotteemme soveltuvuudesta nykyiseen peruskouluopetukseen. Molemmat kokivat projektimme kiinnostavaksi, mutta erityisesti Eija Hopea oli huolissaan pienten koulujen varallisuuden riittävyydestä tuotteemme hankkimiseksi. Hänen mielestään olisi hyvä, jos kunnan koulut voisivat keskenään varata tulostinta käyttöönsä tarpeen mukaan, koska jokaisella koululla ei ole varaa investoida omaan tulostimeen.

Petri Hopea taas ilmaisi, että elektronisten piirien suunnitteleminen itse ei ole pelkästään peruskoulun oppilaille liian vaativaa, vaan myös useimmille opettajille. Lisäksi hänen mukaansa elektroniikan opetus kuuluu nykyisessä peruskoulun opetussuunnitelmassa lähinnä vapaavalintaisiin teknisen työn opintoihin. Petri Hopea ehdotti, että sen sijaan että oppilaat suunnittelisivat piirit alusta alkaen itse, ohjelmistomme tarjoaisi erilaisia valmiita piirejä, joita oppilaat voisivat tulostaa ja liittää niihin tarvittavat komponentit itse. Näin voitaisiin korvata nykyisin käytössä olevat hintavat ja kiinteärakenteiset elektroniikan rakennussarjat jolloin oppilaat saisivat enemmän valinnanvapautta itse rakentamiensa piirien kanssa. Toimiakseen tämä edellyttäisi, että tulostetun piirin ja tarvittavien komponenttien yhteiskustannus olisi korkeintaan yhtä korkea kuin vastaavanlaisen piirin rakennussarjan hinta.

Esimerkki kouluissa käytetystä rakennussarja

FabLab-vierailu

Vierailimme perjantaina 17.3. Harald Herlin -oppimiskeskuksen tiloissa sijaitsevassa FabLabissa. Tapasimme siellä Solomon Embafrashin, paikallisen studio masterin, joka esitteli meille FabLabin toimintaa ja jolle me taas esittelimme omaa projektiamme. Hän oli innostunut projektistamme ja sen tarjoamista mahdollisuuksista erityisesti FabLabin puitteissa. Häntä kiinnosti minkälaisille pinnoille tulostimella voisi tulostaa ja minkälaisia lämpötiloja tuloste kestää sekä voisiko FabLabin elektronisten komponenttien jakelulaitetta käyttää yhdessä tulostettujen piirien kanssa. Lisäksi Solomon muisteli keskustelleensa viime vuonna Inkslayer-tiimin kanssa tulostetusta elektroniikasta osana heidän vastaavaa projektiaan ja eri vaihtoehdoista sen toteuttamiseksi.

fablab

Komponenttien jakelulaite

Solomon ehdotti, että veisimme tulostimen FabLabin avointen ovien päiville, jotta vierailijat pääsisivät kokeilemaan elektroniikan tulostamista ohjelmistoamme käyttäen. Aallon FabLab järjestää nykyään avoimien ovien päiviä joka toinen viikko, jolloin kuka tahansa pääsee kokeilemaan heidän laitteitaan. Se onkin hyvä tilaisuus saada alasta kuten rakentelusta kiinnostuneita hyvin erilaisia ihmisiä yhteen, joilla ei välttämättä ole mitään aiempaa kokemusta elektroniikan tai vaikkapa 3D-tulostimien kanssa työskentelystä, mutta joilla on varmasti monenlaisia omia näkemyksiä ja ideoita. Tätä kautta saisimme arvokasta palautetta tuotteemme toimivuudesta ja saisimme sille myös näkyvyyttä.

New Energy Technologies -tapaaminen

Tapasimme keskiviikkona 15.3. Alpi Rimpin New Energy Technologies -työryhmästä Nanotalolla. Keskustelimme tulostimen käyttöön liittyvistä käytännön asioista ja erityisesti tulosteen johtavuuteen vaikuttavista seikoista. Lisäksi saimme Alpilta paljon uusia ajatuksia liikeideaamme koskien.

Alpi oli omissa kokeiluissaan saanut valokuvapaperille tulostetun johteen johtamaan, mitä saattoi osaltaan edesauttaa tulosteen lämmittäminen noin 60 asteessa lämpölevyllä sekä tulostettavan kuvan väritilan valitseminen niin, että kuva sisältää vain mustaa. Toisaalta olimme tulostaneet vastaavilla asetuksilla itsekin, ja lisäksi olimme Alpin tapaan valinneet vieläpä valokuvapaperille suunnatut tulostusasetukset käyttöön, mutta omat tulosteemme paperille eivät silti johtaneet. Syy voisi siis olla tulosteen lämmittämisessä, mitä voisimme tutkia lisää. Alpilta kuulimme hänen perehdyttyään mustetoimittajan AgIC:n tuotteisiin myös, että käyttämämme nanopartikkelimuste ei tulisi tarvita mitään tulosteen jälkikäsittelyä, kun tulostus tapahtuu AgIC:n omalle kalvomateriaalille. Tälle kalvolle olemmekin saaneet jo onnistuneita tulostuksia, mutta vaihtoehtoja olisi silti aina mukava yhä löytää.

Juteltuamme liikeideastamme päätimme muuttaa projektimme suuntaa siten, että keskitymme lopulta vain peruskouluihin asiakaskuntana. Tarjoamme peruskouluille palvelun, joka helpottaa elektroniikan ja sähköopin opetusta. Koulut voivat tilata meiltä helposti käyttöön otettavan tulostinpaketin ja määräaikaisen käyttöoikeuden verkkopohjaiseen opetus-/suunnitteluohjelmaamme. Ohjelmassa on lapsille lähestyttävä käyttöliittymä sekä opetushenkilökunnalle toiminnallisuus tilata lisää mustetta tai kalvoja tarpeen mukaan. Ohjelma voi myös ehdottaa lisämusteen tilaamista kun tulostin ilmaisee musteen olevan vähissä. Asiakkaat tekevät meille vuositilauksen, johon sisältyy käyttöoikeus ohjelmistoon ja materiaalien täydennystilaukset tiettyyn enimmäismäärään asti. Tilaukseen sisältyy myös verkkopohjainen asiakaspalvelu.

Pääsimme vierailun lopulla vielä piipahtamaan tutkimusryhmän labrassa ja näimme millaisilla välineillä he tutkivat erilaisia tulostuskeinoja osana esimerkiksi aurinkokennojen kehittämistä. Muun muassa näkemämme tutkimusryhmän mustesuihkutulostin oli hieman edistyneempi kuin meidän käyttämämme Epson-tulostin, jolle emme aivan yhtä tarkasti voi määritellä tulostuksen eri parametreja tai jonka toiminta saattaa välillä olla melko mystistä ja ailahtelevaa. Toisaalta omaan tarkoitukseemme tulostimemme on silti aivan riittävä.

Nanotalo

 

Palautetta ja ideoita Elepajasta

Saimme tänään VTT:ltä vastauksen ja sovimme seuraavaksi sopivan tapaamisajankohdan. Olimme myös yhteydessä Fablabiin ja sovimme tapaamisesta heidän kanssaan. Lisäksi otimme tänään yhteyttä Sähköinsinöörikillan Elepajaan kysyäksemme kommentteja ja kehitysideoita projektiimme liittyen.

Elepajalta saimme kuulla, että suunnitteluohjelman toteuttaminen web-palveluna olisi hyvä idea. Siellä ehdotettiin, että lisäisimme ohjelmaan työkalun, jolla pystyy mittaamaan piirin jännitteitä ja virtoja tietyssä kohdassa piiriä sekä virransietokykylaskurin piirille. Lisäksi suositeltiin lisäämään ohjelmaan importtaus- ja eksporttausmahdollisuus olemassa olevien piirisuunnitteluohjelmien välillä ja kenties eräänlainen liitännäinen, jolla ohjelmistomme voitaisiin integroida esimerkiksi Kicad- tai Eagle-piirisuunnitteluohjelmistoihin. Myös toivottiin mahdollisuutta käyttää pikakomentoja, jotka voisivat esimerkiksi  noudattaa olemassa olevien ohjelmistojen näppäinyhdistelmiä ja olla muutettavissa.

Suunnittelua ja tulevaisuudennäkymiä

Kokoonnuimme tänään Maarintalolle ideoimaan tulostetun elektroniikan sovelluksia, erityisesti tulostettavia komponentteja ja niiden tarjoamia etuja perinteisiin elektroniikan komponentteihin verrattuna. Totesimme, että niin sanottu ”bottom-up” -lähestymistapa voisi parhaiten toimia projektimme toteutuksessa. Toisin sanoen suunnittelemme ja testaamme ensin yksittäisiä tulostettavia komponentteja kuten kondensaattoreita, taivutussensoreita ja säätövastuksia ennen kuin rupeamme kehittämään monimutkaisempia ja kunnianhimoisempia sovelluksia niitä käyttäen.

Lisäksi suunnittelimme ja valmistelimme huomenna aamulla pidettävää esitystä ja pohdimme protoaihiotamme sekä projektin tulevaisuutta ja aikataulutusta.

Tervehdys PrintEliltä!

Heipä hei!

Olemme viiden teekkarin tiimi Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulusta suorittamassa SCI-Projektikurssia. Projektissamme suunnittelemme erilaisia käyttökohteita ja sovelluksia painetulle elektroniikalle (eng. printed electronics) sekä vertailemme sen tarjoamia etuja perinteiseen piirilevytekniikkaan nähden.

Kokoonnuimme tänään ensimmäistä kertaa ja pääsimme mainiosti alkuun suunnittelun ja innovaation merkeissä. Keskustelimme nopeasti tuutorimme kanssa projektin kulusta ja hän lupasi lähettää meille listan aiheeseen liittyvistä videoista. Seuraavan kerran tiimimme kokoontuu ensi keskiviikkona perehdyttyämme ensin aiheeseen.