Grand Finale

Projektikurssimme lähestyy loppuaan ja niin tuli myös aika esitellä lopullista aikaansaannostamme. Kurssimme huipentumana toimi kurssin projektien Grand Finale -tapahtuma Aalto-yliopiston Kandidaattikeskuksessa osana yliopistomme laajempaa kevään 2017 Aalto Festival -tapahtumakokonaisuutta. Grand Finalessa esittelimme tuotostamme kaikille kiinnostuneille niin omalla ständillämme kuin lisäksi myös lyhyen pitch-tyylisen puheen muodossa. Ja kiinnostusta myös riitti! Oli mukava huomata, että useat kurssimme ulkopuolisetkin tapahtumassa kävijät halusivat kuulla lisää tuotteestamme ja varsinkin vielä melko tuntemattoman painetun elektroniikan ominaisuuksista, joita mielellämme esittelimme.

Ständi

Ständillemme olimme tuoneet ryhmämme käytössä olleen mustesuihkutulostimen, jonka olimme liittäneet tietokoneeseen. Näin pääsimme esittelemään tekemäämme painetun elektroniikan suunnittelusovellusta ja sitä olisi myös helppo kaikkien halukkaiden itse kokeilla. Lisäksi vieraat pääsivät tutustumaan tämän tekniikan hyödyntämiin erilaisiin materiaaleihin ja valmiisiin mallipainoksiin.

Ständi

Ryhmämme ständi Grand Finalessa.

Meille oli tärkeää, että vieraat pääsisivät ständillämme itse testaamaan omien piirien piirtämistä ja he saivat ne myös tulostaa. Sovelluksemme löytyy verkosta ja sitä pääsee jokainen vapaasti kokeilemaan tämän linkin takaa (sovellus toimii parhaiten Chrome-selaimessa).

Lopullinen painetun elektroniikan piirtosovelluksemme.

Lopullinen painetun elektroniikan piirtosovelluksemme.

Tulostettuja piirejä varten meillä oli lisäksi tavallisia elektroniikkakomponentteja mukanamme, ja varsinkin tavallisen LED-valon ja nappipariston avulla sai helposti testattua oman piirinsä toimivuutta sytyttämällä piiriin yhdistetyn lampun.

Ständillä kaikki halukkaat saivat siis testata aikaansaannostamme sekä kuulla meiltä esittelijöiltä lisää aiheestamme. Pääsimme näin vastailemaan moniin kysymyksiin kurssin aikana saamamme kokemuksen pohjalta. Oli kuitenkin tärkeää, että myös nopeasti paikalla käyvät ihmiset sekä he jotka halusivat saada aiheestamme yleiskuvan ennen kuin viitsivät tulla meille juttelemaan saisivat nopeasti projektimme perusidean selville. Laadimme ständille siis myös posterin projektituotoksestamme, jossa esittelemme sekä työstämämme ongelman kuin myös laatimamme ratkaisun. Posterista voi nopeasti lukaista työmme pääpointit ja tustua aiheeseen.

posteri

Posteri ideoimastamme painetun elektroniikan opetuspaketista.

Pitch

Ryhmästämme Olli ja Pasi pitivät lyhyen eli noin kolmen minuutin pitchauksen aiheestamme tapahtumavieraille ja toisille projektiryhmille. Pitchaus sujui oikein mallikkaasti ja tapahtumavieraillekin toivottavasti jäi tarinastamme mieleen kuinka koulujen opetuksen modernisointi on nykyään yksi tärkeä kehityskohde ja kuinka helposti osana tätä voidaan mysö elektroniikan opetusta ratkaisumme turvin kehittää. Koko esityksen voit käydä katsomassa linkin takaa.

Olli ja Pasi pitämässä ryhmän pitch-esityksen.

Loppuraportti

Nyt kurssin päättyessä julkaisemme vielä loppuraportin, josta pääsee lukemaan koko kurssin aikana kokemaamme oppimisprosessia ja ryhmän sekä lopputuotteen kehityksen vaiheita. Kurssin aikana olemme havainneet painetun elektroniikan mustesuihkutulostimella varsin toimivaksi tekniikaksi esimerkiksi monenlaiseen elektroniikan demoiluun ja toivottavasti työstämme kurssilla on jatkossa hyötyä niin mahdollisesti aiheesta jatkaville ryhmille kuin ihan kaikille kiinnostuineille opiskelijoille kunhan laitteisto saadaan koululla hyötykäyttöön.

Finaalin kenraaliharjoitus ja viimeistelyä

Projektikurssimme tulee päättymään Grand Finale -tapahtumaan, jossa esittelemme lopulta lopullisen aikaansaannoksemme kurssin aikana työstämästämme aiheesta. Osana tätä finaalia on pitch-esitys oman aiheen ja ratkaisun nopeaan esittelyyn tapahtuman yleisölle. Kokoonnuimmekin ennen esityksen kenraaliharjoitusta ryhmän kanssa käymään yhdessä läpi esityksen pointit, jotka haluamme tuoda kuulijalle esille, ja tekemään puheen taustalle kalvot tukemaan pääpointteja. Kuulija voi olla joku, jolla ei entuudestaan vielä ole juurikaan mitään mielikuvaa projektiaiheestamme.

Itse kenraaliharjoituksen jälkeen kävi selväksi, että lisäharjoittelua vielä tarvitaan lopulliseen esitykseen valmistauduttaessa ja saimme lisäksi hyviä parannusehdotuksia esityksen sisältöön. Lopulliseen pitchaukseen panostammekin vielä rakentamalla puheesta paremmin ytimekkään tarinan kuulijalle ja esittelemme työmme tärkeyden ja pääpointit kiinnostavammin kuin yhtenä tiiviinä infopakettina.

Rakentamamme peruskoulujen elektroniikan opetuksen uudistamiseen tähtäävä painettua elektroniikkaa hyödyntävä koulujen palvelupaketti on jo finaalia varten ollut pääosin valmis, mutta nyt saimme myös lopulliset viimeistelyt tehtyä paketin ehkä olennaisimpaan osaan eli verkkosovellukseen. Laatimamme sovellus on myös se osa pakettia, jota mielellämme mustesuihkutulostimen ohella esittelemme finaalissa. Sovelluksen teknisistä ominaisuuksista löytyy ryhmältämme postaus jo hieman aiempaa, mutta tämä esitteli vasta pääosin sovelluksen toimintojen taustaa. Lisänä tuolloin esittelemäämme sovelluksen vaiheeseen ohjelmaamme on nyt lisätty valmiit mallit komponentti- ja piirivalikoihin, joista helposti voidaan lisätä malli kankaalle tulostettavaksi tai muokkauksia varten. Lisäksi näiden muokkaamiseen soveltuvat säätöominaisuudet kuten kierrot, siirrot ja koon muokkaukset saatiin valmiiksi sekä piirtotyökalut viimeisteltiin. Ehkä kuitenkin näkyvin ja yksi tärkeimmistä uudistuksista on sovelluksen ulkoasun päivittäminen siistimpään ja selkeään lopulliseen muotoonsa. Ulkoasu on tärkeä sovelluksen lopullisia käyttäjiä eli oppilaita ajatellen, koska hyvin monimutkaiset ja epäselkeät ohjelmat koetaan usein luotaantyöntäviksi, jos ei niiden opetteluun jaksa panostaa. Ulkoasuun saatiin mielipiteitä ja parannusehdotuksia aivan oikealta sovelluskehityksen parissa työskentelevältä ohjelmistosuunnittelijalta ja ammattilaisen mietteet otettiinkin hyvin mielin vastaan. Lopullisen sovelluksemme pääsee näkemään ja kokemaan sekä kurssin finaalin sisällöstä lukemaan seuraavasta postauksestamme!

Koulumaailma uudistuu

Peruskoulujen opetus kehittyy jatkuvasti ja nyt varsinkin opetussuunnitelmat tuntuvat kokevan muutoksia, jotka painottavat uusien teknologioiden tuomista mukaan opetukseen. Kaikkea ei enää opetella vain paperin ja kynän kanssa pyörittelemällä, vaan eri teknologian muodot tulevat osaksi useita kouluaineita.

Esimerkiksi 3D-tulostaminen on yksi meidän aihettamme hyvin sivuava jo nyt koulumaailmassa kokeilussa oleva uuden teknologian muoto, jonka tarkoitus on uudella tavalla edistää oppimista. Tällaiset uudet opetuksen ratkaisut kuten meidänkin painetun elektroniikan opetuspakettimme tuoreina teknologioina tarjoavat muun muassa joustavia tehtävien ratkaisumahdollisuuksia, jolloin oppilaalla on myös enemmän valinnanvapautta erilaisten projektien suhteen. Oppilaat oppivat uudella tavalla ja motivoituvat kun saavat itse suunnitella ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Perusopetuksen opetussuunnitelma eli ala- ja yläkoulujen opetus päivittyy ja kokee siis juuri nyt muutoksia. Esimerkiksi syksyllä 2016 päivittyneessä opetussuunnitelmassa myös koodaustaidot eli ohjelmoinnin opettelu mainitaan osana osaamistavoitteita. Tietokoneet tulevat entistä lähemmäs osaksi opetusta ja tämä vaatii myös opetushenkilökunnalta uusia taitoja, opettajienkin tulee hallita tietyt perusteet joita opettaa. Tämä pätisi myös meidän suunnittelemamme elektroniikan opetuksen uudistamisen tapauksessa. Opetushenkilökunnalta vaadittaisiin myös jonkin verran paneutumista ja ymmärrystä elektroniikkaan ja virtapiirien toimintaan, kun teknologiamme tarjoamat mahdollisuudet luoda omaa ovat paljon monimuotoisemmat kuin nykyisillä tavallisilla elektroniikan opetussarjoilla. Oppilaat tarvitsevat ohjeistusta. Samalla me juuri pyrimme helpottamaan opettajien työtä opetuksen suunnittelussa tarjoamalla myös valmiita piirialustoja ja tukea opetukseen. Tämä kaikki kuitenkin siis sopisi nykyiseen opetuksen kehityksen kokemaan trendiin.

Opetushallituksen ylläpitämällä EDU.fi-verkkosivulla kerrotaan lisää 3D-tulostamisesta osana opetusta ja sen tässäkin listatuista myönteisistä puolista. Ohjelmoinnista osana perusopetusta on mainittu jo ainakin Opetushallituksen 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, jotka Opetushallitus tuolloin hyväksyi, ja tämä alkaa varmasti pikkuhiljaa tuoreimman opetussuunnitelman myötä näkyä käytännössä. Meidän ideoimallamme elektroniikan opetuksen ratkaisulla on mielestämme hyvät mahdollisuudet olla osa tätä jatkumoa, jossa teknologia tuodaan yhä paremmin osaksi lasten ja nuorten koulukasvatusta.