Tilannepäivitys

Tänään pidimme esityksen projektimme tämänhetkisestä tilanteesta sekä jatkoimme projektin suunnittelua. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, että mikä projektin lopullinen suunta on. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että kun aloitimme projektin niin kukaan ryhmässä ei erityisesti tiennyt että minkälaista elektroniikkaa voimme painaa. Erityisesti on otettava huomioon käytettävissä oleva laitteisto ja muste. Tämänkaltaiset tekniset rajoitteet ovat tärkeä havaita ja mielellään jo aikaisessa vaiheessa jos haluamme tehdä mitään käytännön fyysistä prototyyppiä.

Kävimme keskustelua projektin mahdollista suuntauksista kuten painetun elektroniikan käytöstä palveluna, tuotteen tai sen osien valmistamisesta sekä erilaisten painetun elektroniikan menetelmien kehittämisestä.

Törmäsimme myös ongelmaan että tulostamamme testi ei johtanutkaan sähköä. Tästä syystä joudumme selvittelemään teknisiä ongelmia, mikäli aiomme saada mitään konkreettista tuotetta aikaiseksi.

johtavuusmittaus

Tulosteen virranjohtavuuden mittailua.

Suunnittelimme ottavamme yhteyttä VTT:n inkjet asiantuntijaan saadaksemme vinkkejä tulostimen käytöstä, mahdollisuuksista ja ehkä jopa tämänhetkisistä kokemistamme ongelmista.

Toinen paikka mistä lähdemme selvittämään teknologian mahdollisuuksia ja mahdollisia tuoteideoita on Aalto-yliopiston Elepaja, jossa on monia kiinnostuneita harrastelijoita. Elepajan kautta voisimme saada hyviä ideoita ja näkökulmia siihen miten alan harrastajat voisivat käyttää painettua elektroniikkaa. Tämä voisi tukea myös harkitsemaamme suuntaa, jossa olemme miettineet painetun elektroniikan olevan erittäin hyödyllistä harrastelijoiden prototyyppailuun.

Palautteesta saimme myös käsityksen siitä, että meidän on tehtävä konkreettisempi suunnitelma työtä ja ajankäyttöä ajatellen.

Inkslayerin perintö

Viime kertaisen ryhmille yhteisen perjantaisession jälkeen toivottiin ryhmien olevan yhteydessä myös ryhmänsä ulkopuolisiin tiedonlähteisiin, kukin aiheensa tiimoilta. Meidän ryhmällemme suositeltiin esimerkiksi kontaktoitavaksi viime syksynä kurssin suorittanutta Inkslayer-ryhmää, jonka jäsenet olivat jo työskennelleet läheisesti aiheeseemme liittyvän ongelman parissa. He olivat saaneet kasattua tavallisesta kuluttajatason tulostimesta sähköä johtavaa hopeananopartikkelimustetta mustesuihkutulostavan tuotteen.

Olimme yhteydessä Inkslayerin jäseniin, joilta parilta saimme lopulta mietteitä ja neuvoja projektin tekoon. Heidän tarjoamistaan ajatuksista sekä heidän oman projektinsa dokumentaatiosta saimme vinkkejä pohdittavaksi oman tekemisemme kehittämiseen. Myös heidän ryhmänsä oli hieman ehtinyt ideoida mihin tulostinta käyttää, vaikka he eivät käytännössä tähän asti oman projektinsa puitteissa ehtineetkään. Jo tulostimen toimimaan saattamisen parissa työskentely oli osoittautunut vaativaksi. Käyttöideat olivat kuitenkin lähellä omiamme: vaikka tekniikkaa voisi hyödyntää esimerkiksi aurinkokennoihin tai monenlaisiin materiaalipinnotteisiin, painettu elektroniikka valittiin kuitenkin selkeimmäksi tulostimen hyödyntämisen kohteeksi. Painetussa elektroniikassa taas viehätti mahdollisuus erilaisten komponenttien tulostamiseen, ja Inkslayer lähti tutkimaan miten kaupata tulostintekniikkaa elektroniikan tee-se-itse-harrastelijoille tai vaikka opetuskäyttöön.

Meidän ryhmämme on myös ehtinyt rajata mahdollisen asiakaskunnan hyvin samankaltaiseksi. Juuri näitä ihmisiä edullinen sähköpiirien rakentelu voisi kiinnostaa hyvinkin kotikutoisella laitteistolla. Aikaisempi ryhmä oli kuitenkin jo tutkinut omassa työssään itse tulostintekniikan eli laitteiston mahdollisuuksia näillä markkinoilla, kun me taas haluaisimme saada aikaiseksi prototyypin jostain konkreettisesta tulostetusta tuotteesta ja lähteä sitä kautta esittelemään painetun elektroniikan potentiaalia. Suurta mielenkiintoa omassa ryhmässämme on ainakin herättänyt idea mahdollisesti vaatteeseen liitettävästä taivutussensorista, joka voisi määrittää liikettä, ja tästä kerääntyvää dataa voitaisiin myös ohjelmointitaitoja hyväksikäyttäen hyödyntää vaikkapa laskemaan käyttäjän askelia.

Vinkkinä tulevaa ajatellen Inkslayeriltä kehotettiin meitä tekemään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kontaktointia yrityksiin, mahdollisiin asiakaskuntiin tai mihin vain asiantuntijalähteeseen, sekä kartoittaa tarvittavat materiaalit ja tehdä mahdollisesti näiden tilaukset. Paljon olisi odotettavasti viivästyksiä näihin liittyen. Eli kurssin aktiivisten tuntien ja tehtävien ulkopuoliset askareet nopeasti hoitamalla ja viikoittaisiin tehtäviin kunnolla panostamalla saisi ryhmä työstään lopulta paljon irti.

Suunnittelua ja tulevaisuudennäkymiä

Kokoonnuimme tänään Maarintalolle ideoimaan tulostetun elektroniikan sovelluksia, erityisesti tulostettavia komponentteja ja niiden tarjoamia etuja perinteisiin elektroniikan komponentteihin verrattuna. Totesimme, että niin sanottu ”bottom-up” -lähestymistapa voisi parhaiten toimia projektimme toteutuksessa. Toisin sanoen suunnittelemme ja testaamme ensin yksittäisiä tulostettavia komponentteja kuten kondensaattoreita, taivutussensoreita ja säätövastuksia ennen kuin rupeamme kehittämään monimutkaisempia ja kunnianhimoisempia sovelluksia niitä käyttäen.

Lisäksi suunnittelimme ja valmistelimme huomenna aamulla pidettävää esitystä ja pohdimme protoaihiotamme sekä projektin tulevaisuutta ja aikataulutusta.

Perehtymistä & ideointia

Viime viikolla pääsimme alkuun projektimme kanssa tutustumalla projektikurssimme käytäntöihin ja aloittamalla omaan aiheeseemme tutustumisen.

Tällä viikolla paneuduimme vielä perusteellisemmin painettuun elektroniikkaan omana alanaan katsomalla ohjaajamme meille tutustumismateriaalina suosittelemia videoita. Tämä tarjosi konkreettisen näkymän siihen mitä alalla tapahtuu ja miten erilaiset tekniikan alan yritykset jo tänä päivänä soveltavat painettua elektroniikkaa omissa tuotteissaan, tai miten tekniikasta kiinnostuneet muuten testailevat sen käyttöä omissa projekteissaan.

Kokoonnuimme ryhmämme kesken keskiviikkona suunnittelemaan oman projektimme toteutusta ja ideoimaan videoiden inspiroimana miten itse soveltaisimme painettua elektroniikkaa tekniikkana. Pääsimme myös ohjaajamme kanssa kokeilemaan tulostinta, joka on annettu projektimme käyttöön. Tulostin on ladattu hopeananopartikkelimusteella ja se pystyy mustesuihkutulostuksella luomaan elektroniikkaa erilaisille substraateille, kuten tavalliselle tulostuspaperille tai muovikalvolle. Tulostimme jo ensimmäisenä koevedoksena yksinkertaisen virtapiirin, johon paperia taittamalla saadaan aikaan katkaisija, ja jonka avulla pystyttäisiin paristoa käyttäen esimerkiksi sytyttämään LED-valo. Tämän virtapiirin varsinainen virranjohtavuuden testaaminen jäi kuitenkin ensi kertaan, koska tarvittava paristo vielä kokeilusta puuttui, mutta saimme ainakin todettua tulostimen toimivuuden. Tulostettavan piirin piirtämiseen käytettävää ohjelmistoa aiomme vielä miettiä. Tavoitteena olisikin helposti suunnitella oikeassa mittakaavassa toteutettava tulostus, joka on samalla mahdollisimman tarkka mahdollistaen tehokkaan virran kulun piirissä.

Perjantaina projektin kanssa työskentely jatkui, kun konseptin ideointia vietiin eteenpäin ja pohdittiin myös yrittäjähenkisyyttä. Tällä hetkellä aiheellemme mahdollisiksi asiakkaiksi ja loppukäyttäjiksi olemme profiloineet varsinkin painetun elektroniikan helppokäyttöisyydestä kiinnostuneet elektroniikkaharrastelijat ja erilaiset tutkimusryhmät. Lisäksi teollisuus ja yritykset voivat kiinnostua monipuolisen tekniikan hyödyntämisestä tuotteissaan ja lopulta saattavat sen loppukäyttäjälle, tavalliselle kuluttajalle. Nyt ryhmämme on tarkoitus ideoida onko projektimme lopputuote painettua elektroniikkaa hyödyntävä komponentti, hyödyke, vai itse valmistusmetodi tai jokin siihen liittyvä palvelu. Tässä vaiheessa kysymys on vielä avoin ja pohdimme kaikkia mahdollisuuksia, mutta projektin edetessä tarkoituksenamme on lopulta keskittyä näistä vaihtoehdoista meille mielenkiintoisimpaan ja toteuttamiskelpoisimpaan. Lisäksi tulemme arvioimaan lopputuotteelle mahdollista kysyntää. Tämä kaikki pohdinta kuvaa myös projektimme suhdetta yrittäjyyteen. Yrittäjyys vaatii tietynlaista riskinottoa ja kykyä ideoida ja tarvittaessa uudistua ideoidensa kanssa. Projektin parissa työskentely uuden äärellä tarjoaa meille mahdollisuuden testata omia kykyjämme saada ehkä jotain merkityksellistä aikaan omia taitojamme hyödyntäen ja työskennellä epätietoisuuden kanssa ottaen myös riskejä, kuitenkin todellisesta yrittäjyydestä poiketen ilman pelkoa tappioista.

Seuraavaksi aiomme ottaa yhteyttä alan asiantuntijoihin ja kartoittaa projektin aihealueeseen liittyviä ongelmia joita voisimme ratkaista, sekä saada uusia tuoreita mielipiteitä.

Tervehdys PrintEliltä!

Heipä hei!

Olemme viiden teekkarin tiimi Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulusta suorittamassa SCI-Projektikurssia. Projektissamme suunnittelemme erilaisia käyttökohteita ja sovelluksia painetulle elektroniikalle (eng. printed electronics) sekä vertailemme sen tarjoamia etuja perinteiseen piirilevytekniikkaan nähden.

Kokoonnuimme tänään ensimmäistä kertaa ja pääsimme mainiosti alkuun suunnittelun ja innovaation merkeissä. Keskustelimme nopeasti tuutorimme kanssa projektin kulusta ja hän lupasi lähettää meille listan aiheeseen liittyvistä videoista. Seuraavan kerran tiimimme kokoontuu ensi keskiviikkona perehdyttyämme ensin aiheeseen.