Loppupohdinta

Alunperin suunnittelin, että suoritan kurssin 5 op laajuisena erikoistyönä, mutta lukukauden loppua kohti totesin, että aikatauluuni sopii paremmin 3 op suoritus. Suoritus koostuu luennot, työpajoista ja seminaareista (2 op) sekä oppimispäiväkirjasta (1 op). 

Kurssin alussa asetin osaamistavoitteikseni perehtyä erilaisiin hulevesiratkaisuihin, pohtia veden esteettisten ja ekologisten mahdollisuuksien yhteensovittamista ja vettä laajempana kokonaisuutena. Suunnitelmana oli aloittaa aiheisiin perehtyminen kurssikirjallisuuden kautta. Mietin kurssin alussa myös, tuleeko teknisiin ratkaisuihin perehdyttyä kovin syvällisesti, kun en itse tee harjoitustyötä. 

Erilaisista hulevesiratkaisuista tuli tietoa luennoilla, sekä kirjoitin blogikirjoituksen, jossa tutustuin Helsingin kaupunkitilaohjeeseen hulevesiratkaisuihin, etsin muutaman esimerkkitapauksen sekä tutkin hieman erilaisia hulevesien hallinnassa käytettäviä rakenteita. Kovin syvällisesti en vielä näihin päässyt, se ehkä vaatisi itse suunnitelman tekemistä, jolloin ratkaisuja joutuisi oikeasti miettimään. Mutta sain yleiskäsityksen erilaisista hulevesien käytettävistä rakenteista ja tietopohjan, jonka päälle on hyvä rakentaa. Lisäksi kurssin aikana terävöityi sekä luennoilla että itse aihetta tutkiessani, miksi hulevesien käsittelyyn on erityisen tärkeää panostaa juuri nyt ja tulevaisuudessa, ja millaiset keinot siihen on käytössä. 

En ihan päässyt tavoitteeseeni pohtia veden esteettisten ja ekologisten arvojen sovittamisesta. Ehkä sivusin aihetta blogikirjoituksissani, mutta syvällisempi pohdinta olisi vaatinut laajemman kokonaisuuden suorittamisen tai harjoitustyön tekemisen. 

Luennoista ja muiden esittelemistä harjoitustöistä sai kyllä aika kattavan kokonaiskäsityksen vedestä ja sen eri mahdollisuuksista, koska harjoitustöissä oli esillä laaja skaala eri aiheita. Muiden harjoitustöissä pääsi myös näkemään esimerkkejä erilaisista teknisistä ratkaisuista. 

Koen, että minulla on mahdollisuudet laatia maisemarakentamisen teknisiä suunnitelmia, mutta joudun todennäköisesti käyttämään siihen paljon aikaa ja etsimään esimerkkejä. Lähestyisin suunnittelutehtäviä, joista minulla ei ole aiempaa kokemusta, etsimällä referenssikohteita, tietoa aiheesta sekä rakennustapaohjeita. Kurssilla tuli ihan hyvä katsaus bibliografia-työpajassa aineistoihin, joista saa tietoa veteen tai vesirakentamiseen liittyvistä aiheista. Kurssilla sain yleiskäsityksen vesirakentamisen tilasta Suomessa, tietoa niin luonnonvesistä kuin rakennetuista vesijärjestelmistä. Opetustapahtumista erityisesti Viikin maastokäynti oli opettavainen. Vielä jäi paljon opittavaa, sillä teema on laaja. Vesi maisemarakentamisessa kiinnostaa jatkossakin ja tulen varmasti perehtymään aiheeseen vielä syvällisemmin myöhemmin.