Välikritiikki ja pohdintaa tulvien hallinnasta

 Välikritiikissä esitellyissä konsepteissa oli monipuolinen kattaus eri veteen liittyviä aiheita. Konsepteissa oli ekologisia tavoitteita kuten monimuotoisuuden lisääminen, veden puhdistaminen, luonnonmukaiset ratkaisut tulvien ja hulevesien käsittelyssä ja kalojen ohitusuomat. Myös taiteellisia tavoitteita oli jonkin verran, äänimaisemaa, tarinallisuutta ja yleisesti visuaaliset arvot olivat sisällytetty jollakin tapaa kaikkiin konsepteihin. Ympäristöissä, joihin harjoitustyöt sijoittuvat, oli myös mielenkiintoisesti vaihtelua kaupunkiympäristöstä maaseutuun.

 

 Muutamassa työssä oli erilaisia tulvien hallintaan liittyviä ratkaisuja, ja ne jäivät erityisesti kiinnostamaan, koska aihe ei ole itselleni kovin tuttu. Konsepteissa oli aiheena tulvametsän laajennus järven ympärille, sadevesipuisto, jonka yhtenä funktiona oli tulvien hallinta, merenrantaan sijoittuva tulvaniitty ja tulvasuojaus rakenteilla. Suunnitelmat olivat luonnollisesti vielä konseptitasolla, mutta mielenkiintoista nähdä, millaisia ratkaisuja näille löytyy teknisemmällä tasolla.

Otin hieman selvää luonnonmukaisesta tulvasuojauksesta yleisellä tasolla. Tulvariskit ovat kohonneet sekä ilmastonmuutoksen aiheuttaman jäätiköiden sulamisen ja siitä seuraavan merenpinnan kohoamisen myötä, että tulvavesien pidätystä heikentävien tekijöiden vuoksi. Itämeren ympäristössäkin tulvavesien pidätykseen on vaikutettu heikentävästi rakentamalla luonnollisille tulva-alueille, jokiuomia on pengerretty tai oikaistu  ja soita on ojitettu. Luonnonmukaisella tulvariskien hallinnalla halutaan ratkaista tulvien aiheuttamia ongelmia niin, että ne samalla säilyttävät elinympäristön monimuotoisuuden, parantavat vedenlaatua ja toimivat virkistyskäytössä kustannustehokkuutta unohtamatta. (Parjanne, Marttunen)

Yritin löytää esimerkkejä toteutuneista luonnonmukaisista tulvasuojausratkaisuista, mutta en ainakaan nopealla haulla löytänyt vielä sellaista. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten ne ovat toimineet käytännössä. Yhden ihan mielenkiintoisen suunnitelman löysin, “Jokiympäristön luonnonmukainen kunnostus, tulvasuojelu ja virkistyskäyttö. Esimerkkinä Tuusulajokilaakson kunnostussuunnitelma.”, mutta uskoakseni suunnitelmaa ei ole toteutettu. En ehtinyt vielä perehtyä tähän kunnolla, mutta ehkä seuraavassa blogipostauksessa! Yritän myös löytää muita yksityiskohtaisempia esimerkkejä luonnonmukaisista tulvien hallintaratkaisuista.

Lähde: Parjanne, A., Marttunen, M. (2021) Luonnonmukaiset tulvariskien hallintaratkaisut Itämeren alueella. Suomen ympäristökeskuksen raportteja.