Veden monet mahdollisuudet

 Kurssin teema vesi kiinnostaa minua elementtinä, koska se tarjoaa mahdollisuuksia luoda moniaistillista ympäristöä ja monipuolistaa ihmisten kokemusta ympäristöstä. Vesi voi luoda erilaisia äänimaisemia, pauhaavasta koskesta puron solinaan tai narskuvaan lumeen kengänpohjissa. Myös visuaalisena elämyksenä vesi taipuu moneen. Sen liikettä on kiehtovaa katsella ja se muuttaa muotoaan vuodenaikojen vaihtuessa. Veden esteettisten mahdollisuuksien lisäksi erinäiset ekologiset kysymykset liittyvät veteen hyvin olennaisesti. Ennakkotehtävissä muun muassa vaelluskalojen reitit olivat monella (itseni mukaanlukien) aiheena ja erinäiset ekologiset kysymykset ovat tärkeä ja välttämätön osa kaikkea suunnittelua tänä päivänä. 

 Toivon, että tällä kurssilla saan jotain ajatuksia veden esteettisten ja ekologisten mahdollisuuksien yhteensovittamisesta. Kovin syvällisesti en ole tullut aiemmilla kursseilla perehtyneeksi veteen maisema-arkkitehtuurin elementtinä. Hulevedet ovat toki melko tuttu ja paljon esillä ollut aihe, erilaisiin hulevesiratkaisuihin onkin mielenkiintoista perehtyä, mutta myös veteen laajempana kokonaisuutena. Suoritan kurssin erikoistyönä, joten en tee harjoitustyötä, vaan oppimisen työkaluna toimii tämä oppimispäiväkirja. Ajattelin, että voisin näin alkuun lähestyä aihetta omaehtoisesti ainakin tutustumalla kurssikirjallisuuteen, erityisesti veden estetiikkaan liittyvät teokset vaikuttivat mielenkiintoisilta. 

 Kurssin maisemarakentamisen tekniikkaan painottuva näkökulma on hyödyllinen, koska useimmilla kursseilla suunnitelmien mittakaavat ovat laajempia ja suunnitelmien teknisiin yksityiskohtiin paneutumiseen ei välttämättä jää aikaa. En vielä tiedä, aionko itse tässä oppimispäiväkirjassa perehtyä maisema-rakentamisen tekniikkaan erityisesti, mutta mielenkiintoista ainakin päästä näkemään muiden osallistujien suunnitelmia. Ehkä, jos vastaan tulee jokin kiinnostava aihe siihen liittyen, käsittelen tätäkin näkökulmaa tässä oppimispäiväkirjassa.