Yhteenveto kurssista

Oppimistavoitteet

Kurssiin osallistuvien yhteisten tavoitteiden lisäksi laadimme jokainen omat henkilökohtaiset oppimistavoitteemme työohjelmien yhteydessä. Näitä laatiessa kurssi oli vielä niin alkutekijöissä ja itselleni oli vielä hämärän peitossa mitä todellisuudessa haluan tehdä, joten myös tavoitteiden asettaminen tuntui hankalalta. Työn edetessä päivitin sekä työohjelmaa että oppimistavoitteita pari kertaa. 

Päälimmäisenä tavoitteena itselläni oli Aurajoen veden laadun parantaminen. Aiemmissa postauksissa olenkin jo hieman avannut syitä miksi tämä tavoite ei lopulta toteutunut siinä mittakaavassa kuin olisin halunnut. Olen kuitenkin tyytyväinen, että pidin tavoitteesta kiinni siinä määrin, että pyrin toteuttamaan sen edes pienessä mittakaavassa. Mielessä kuitenkin kävi, että luovunko tästä kokonaan ja keskityn luomaan esimerkiksi vain kantaaottavan maisemataideteoksen. Myöhemmin tarkensin, että haluan vähentää nimenomaan fosforin ja typen kuormitusta vesistössä ja onnistuinkin mielestäni löytämään tähän hyviä täsmäratkaisuja. 

Kurssin teemana oli lisätty luonto, jonka onnistuin mielestäni ottamaan huomioon hyvin. Kosteikot muodostavat laajoja ja monipuolisia ekosysteemejä sekä tarjoavat elinympäristön monelle kasvi- ja eläinlajille. Mielestäni projekti istui siis tähän tavoitteeseen erinomaisesti. 

Yhtenä pyrkimyksenäni oli myös saada projektistani mahdollisimman ajatuksia ja keskustelua herättävä, jotta jatkossa veden laadun parantamiseksi tehtäisiin mahdollisimman paljon lisätoimia. Näin jälkikäteen ajateltuna tämä näkökulma jäi todella vähälle huomiolle suunnitteluprosessissani. Päätin eri suunnitteluratkaisut lähinnä viihtyvyys ja virkistyskäyttö edellä. Toki kaunis ja viihtyisä luontokohdekin voi herättää keskustelua, mutta olisiko projektiin pitänyt liittää myös jotakin provokatiivisempaa?

Problematiikka

Olin listannut työlleni neljä haastetta: tekniset ratkaisut, vaikutusten arvioiminen, ongelman laajuus sekä luontoelementtien tuominen osaksi historiallista kaupunkimaisemaa. Tekniset ratkaisut itsessään eivät osoittautuneet lopulta ongelmaksi, sillä niistä oli saatavilla paljon ohjeistusta. Haasteeksi tämän rinnalle kuitenkin tuli designin yhdistäminen. Lopulliset vaikutukset veden laatuun jäivät lopulta täysin huomiotta, koska päällisinpuolin ne vaikuttivat hyvin pieniltä. Kuitenkin jonkinlainen pienimuotoinen tutkimus kosteikkoni tehokkuudesta olisi ollut mielenkiintoinen laatia, mutta suoraan sanottuna tässä omat rahkeeni loppuivat kesken ja tehtävä tuntui liian haastavalta. Ongelman laajuutta olen myös sivuuttanut jo aikaisemmissa postauksissa. Tämän ongelman ratkaisin jättämällä ongelman varsinaisen ratkaisun vähemmälle arvolle ja ottamalla rinnalle alueen virkistyskäytön. Viimeisen haaste ratkesi lopulta luonnostaan. Kosteikon sijoittaminen keskustaan ei tuntunut luontevalta eikä mielekkäältä, joten sijoitin sen lopulta maaseutumaiseman yhteyteen, lähelle keskustaa ja ihmisiä.

Kohti seuraavia haasteita

Ennen kurssia sana tekninen sai minussa aikaan ehkä hieman kylmiäväreitä, sillä olen mieltänyt ne hirveän vaikeiksi ja insinöörimäisiksi asiakirjoiksi. Tämän kurssin myötä kuitenkin olen päässyt irtautumaan tästä ajatuksesta melko hyvin, enkä ehkä enää tulevaisuudessa välttele tätä teemaa niin paljoa. Vaikka kosteikon rakentaminen ei ollut aiheena ehkä sieltä haastavimmasta päästä, koen kuitenkin saaneeni hyvät valmiudet myös tulevaisuudessa laatia teknisiä suunnitelmia vaativimmillekin alueille. Tässä tärkeässä roolissa oli kurssilla järjestetty tentti. Vaikka aikaisemmillakin kursseilla oli monesti nostettu esiin RT-kortisto, en sitä ollut kuitenkaan ikinä päässyt konkreettisesti käyttämään. Mielikuva kortistosta oli super monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä (miltä se aluksi kieltämättä tuntuikin), mutta varsinkin tentin palautetilaisuudessa sain paljon oppeja siitä, miten toteutussuunnitelmia tulisi laatia ja mistä käytännössä löydän tarvitsemia tietoja. Näin ollen uskon ja jopa hieman odotan, että pääsen hyödyntämään näitä tiedonhaku taitoja tulevaisuudessa vaativamman ympäristöhankkeen yhteydessä.

KIITOS!