Osaamistavoitteista oppimisstrategiaksi

Maisema-arkkitehtuurin kritiikkiin sisältyy oleellisesti taideteoksen merkityksen, tulkinnan ja arvostelun hallinta. Opintojeni aikana olen jo päässyt harjoittelemaan jossakin määrin näitä taitoja kolmella eri taidejaksolla. Ne ovat kuitenkin rajautuneet lähinnä kuvataiteeseen. Pohdinkin, miten maisema-arkkitehtuurin ja kuvataiteen kritiikin kriteerit eroavat tai mitä yhtäläisyyksiä niissä on? Yhdistän taiteen tulkinnan vahvasti tunteeseen, mutta maisema-arkkitehtuurissa myös teknillinen ja tieteellinen näkökulma on hyvin olennainen osa teosta. Toivonkin siis oppivani, mikä on oleellista maisema-arkkitehtuurin kritiikissä ja mikä taas ei. En myöskään ole aikaisemmin juurikaan lukenut maisema-arkkitehtuurin kritiikkejä, joten toivon oppivani missä niitä konkreettisesti julkaistaan.

Kurssin oppimistavoitteisiin sisältyy myös asiantuntevan keskustelun käyminen kyseisistä teemoista. Pidän tätä myös henkilökohtaisesti itselleni tärkeänä tavoitteena, sillä olen usein törmännyt tilanteeseen, jossa omien tuntemusten ja näkemysten perustelu on ollut vaikeaa. On helppoa kertoa pitävänsä jotakin paikkaa viihtyisänä tai epäviihtyisänä, mutta tuntemusten ja ajatusten tarkempi sanoittaminen tai niiden syiden erittely on jo vaikeampaa. Lisäksi asiantunteva keskustelu määrittää meitä myös ammattilaisina. Toivon saavani myös lisää varmuutta omien näkemysten esittämiseen. Jotta saavuttaisin nämä tavoitteet, aion osallistua keskusteluihin niin aktiivisesti kuin mahdollista ja yritän olla sensuroimatta ajatuksiani liikaa. 

Yksi hyvän kritiikin lähtökohdista on mielestäni alan vahva tunteminen, jolloin voi löytää teoksille myös relevantteja vertailukohteita. Vaikka oma tuntemukseni on toki parempi kuin valtaväestöllä, toivon saavani vielä lisää tietotaitoa. Tämän tavoite on kuitenkin eräänlainen ikuisuusprojekti, eikä tule ikinä valmiiksi. Toivonkin saavani vinkkejä siihen, missä kritiikkejä julkaistaan, jotta voisin ottaa niiden lukemisen tavaksi ja lisätä omaa tietämystä myös kurssin jälkeen.

Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi myös ymmärtää kritiikin merkityksen maisema-arkkitehdin ammatinharjoittamisessa sekä alan kehitysnäkymissä. Tämänhetkinen käsitykseni on, että kritiikki ja siitä syntyvä keskustelu pitää teoksen ikään kuin hengissä. Suomessa maisema-arkkitehtuurin kritiikkiä esiintyy kuitenkin melko pienessä mittakaavassa, joten tästä johtuen myös sen merkitys täällä on hieman hatara itselleni. Toivon kurssin aikana saavani tähän teemaan liittyen monia ahaa-elämyksiä. Myös maisema-arkkitehtuurin yhteys lähialoihin, kuten maisematutkimukseen ja ympäristöestetiikkaan on jäänyt itseltäni vähälle huomiolle, joten tämän aiheen ympäriltä on itselläni paljon opittavaa.

Ennakkotehtävä / Töölönlahden puisto

Maritta Koivisto. 2016. Töölönlahden puistossa on yksilöllisiä betonilaattoja. Betoni lehti, 4/2016, pp. 51.

Töölönlahden puisto ei ole vain yksi puisto muiden Helsingin lukuisten puistojen joukossa. Sitä ympäröi kulttuurin ja yhteiskunnan kannalta tärkeät rakennukset, sekä luonnonmukainen Töölönlahden ranta. 

Alueen historiaan liittyy monia erilaisia vaihteita. Vielä 1800-luvulla puiston paikalla oli matala merenlahti, jota kutsuttiin Kluuvinlahdeksi. Kaupungin kasvun seurauksena lahti täytettiin ja sen päälle rakennettiin ratapiha. Vasta vuonna 2012 alue tyhjennettiin vanhoista lastauslaitureista. Alueen uudelleensuunnittelusta järjestettiin Töölönlahden kansainvälinen puistokilpailu, jonka voittavaksi nousi ehdotus, jonka mukaan lahti ruopattaisiin ja alueen läpi virtaisi uudelleensyntynyt Kluuvinlahden kanava. Ehdotus kaatui kuitenkin kustannussyistä. Nykyinen puisto on aivan toisenlainen. Nykyisen, väliaikaiseksi luokitellun puiston, rakennustyöt maksoivat 6,5 miljoonaa euroa. Alkuperäisen suunnitelman, Töölönlahdesta avautuvan kanavan hinnaksi arvioitiin 65 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 valmistuneen puiston on suunnitellut maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. Alueesta on pyritty rakentamaan kaupunkilaisten keskeinen ulkoilu- ja oleskelukeidas, mutta myös tapahtumakäyttö on otettu huomioon. 9,5 hehtaarin kokoinen puisto muodostuu tapahtuma-alueesta, leikkipaikasta, laajoista nurmikentistä ja niitä reunustavista taskupuutarhoista.

Suunnitellusta ja toteutuneesta oleskelukeitaasta puuttuvat kuitenkin vielä ihmiset. Puistoa on kritisoitu sen avoimuudesta, sillä se ei houkuttele ihmisiä pysähtymään alueelle. Toisaalta tyhjän tilan ansiosta avautuvat avoimet näkymät lahden suuntaan ovat saaneet kiitosta. 

Töölönlahden puiston on kuvailtu olevan ’Suomen julkisivu maailmalle’. Sitä ympäröivät rakennukset keräävät miljoonia niin kansainvälisiä kuin kotimaisiakin vierailijoita vuosittain. Tällä hetkellä Helsingin paraatipaikalta ihaillaan laajaa ja tyhjää peltomaista aukiota. Voisiko alueella kuitenkin olla potentiaalia johonkin poikkeukselliseen? Voisiko siitä tehdä kaupunkimme tai maamme tärkeimmän symbolin? Millaista rahallista lisäarvoa tällainen suunnitelma olisi tuonut kaupungille?