Arvostelukriteerit -työpaja

Arviointikriteerityöpaja oli minulle uusi kokemus. Pääsimme pohtimaan, mitä tietyt arviointikriteerit tarkoittavat juuri tällä kurssilla ja miten eri arvosanojen erot esitetään selkeästi. Itselleni tuntui hieman hankalalta antaa eri kriteereille eri painoarvoja, sillä ne ovat kytkeytyneet vahvasti toisiinsa. Esimerkiksi työn rajauksella on vaikutusta siihen, miten paljon aiheeseen on mahdollista perehtyä ja niin edelleen. Työpajan jälkeen oli hyödyllistä peilata päivän teemoja myös omaan työhön ja pohtia mitä osa-alueita tulisi vielä kehittää. Tärkein huomio ja kehityskohde itselleni oli työn maisema-arkkitehtoninen taso, sillä keskittyessä työn teknisiin ratkaisuihin olen huomaamatta jättänyt sen taiteellisen tason vähemmälle huomiolle. 

Ryhmän kanssa keskustellessa tuntui luontevimmalta aloittaa kriteerien asettaminen arvosanalle 3. Tiivistettynä 3 arvosana vastasi mielestämme suoritusta, jossa ei ole erityisiä ansioita, mutta ei myöskään puutteita. Tällaista suoritusta voi siis pitää jo onnistuneena. Ryhmässämme nousi esiin myös mielenkiintoinen lisähuomio siitä, että laitoksellamme harvoin annetaan arvosanaksi 1-2, mikäli työ palautetaan ajoissa. Kieliikö tämä opiskelijoiden korkeista tavoitteista vai jostakin muusta?

Kun arvosanan 3 kriteerit oli määritelty, oli helpompi pohtia kriteereitä sitä huonommille ja paremmille töille. Viimeisimmässä keskuteluryhmässä päädyimme höllentämään tätä parempien arvosanojen kriteereitä lähes kaikista osa-alueista. Suhtauduin itse tähän hieman vastahakoisesti, koska mielestäni lopputuloksena oli se, että 3-5 arvosanojen raja on melko häilyvä, kun taas 2-3 arvosanojen ero on melko suuri. Omien kokemuksien pohjalta olen kuitenkin kokenut, että jo arvosanan 4 saavuttamiseksi on vaadittu erityisiä ansioita. Mielenkiintoista, miten eri tavalla lopulta eri opiskelijat siis kokevat eri kriteeristöt. Toisen mielestä jokin kriteeri voi olla liian tiukka, kun taas jonkun toisen mielestä liian löyhä.

Pohdintaa herätti myös vallitsevan poikkeustilanteen vaikutus kurssityön arviointiin. Varmasti jokaisen opiskelijan työpanos on tästä syystä tavalla tai toisella heikentynyt, mutta miten tämä voitaisiin ottaa huomioon? Toisilla vaikutukset voivat painottua henkiselle puolelle, kun taas joillakin on voinut olla todella suuria käytännön ongelmia esimerkiksi ohjelmistojen käytössä. Yksiselitteistä ratkaisua tähän ei tietenkään ole, mutta tämän työpajan ansiosta meillä kaikilla oli kuitenkin mahdollisuus saada äänemme kuuluviin ja vaikuttaa kurssityön arvosteluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *