Hyödyllisiä maastokäyntejä

Toteutin maastokäynnit suunnitellukohteeseen hieman eri vuodenaikoina, maaliskuussa sekä huhtikuun alussa ja lopussa. Ensimmäisellä maastokäynnillä tarkastelin lähinnä alueen maiseman erityispiirteitä ja pyrin löytämään mahdollisimman luontevan kohdan joen varrelta kosteikon suunnittelulle. Joen pohjoispuolella komeilee laajoja ja avoimia maaseutu- ja kulttuurimaisemia. Joen eteläpuolella maisema on puolestaan rajatumpaa rakennusten ja runsaan puuston ansiosta. Koroisten ja Ylioppilaskylän risteyksessä yhdistyy mielenkiintoisesti kaupunki- ja maaseutumaiseman vaihettumisvyöhyke. Mitä lähemmäs kevättä tultiin, alueen täytti yhä suurempi määrä myös ulkoilevia turkulaisia. Rakennettu kosteikko saavuttaisi siis tällä alueella helposti sen ohi kulkevat ulkoilijat ja sopisi myös  mielestäni alueen maisemakuvaan luontevammin kuin aivan Turun ydinkeskustassa. Kosteikko lisäisi myös entisestään alueella sen luonto- että virkistysarvoja.

Aurajoen uoma

Näkymä suunnittelualueelle ulkoilureitin varrelta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myöhempien maastokäyntien yhteydessä tarkemmaksi suunnittelualueeksi valikoitui Aurajoen notko Ylioppilaskylän puolella. Tämä oli käytännössä ainoa luonteva paikka projektille, sillä joen uoman reunat olivat pääosin muualla todella jyrkkiä, mutta tässä kyseisessä kohdassa uoma muodosti laajemman tasaisen alueen, johon kosteikko olisi helppo kaivaa. Maastonmuoto mahdollisti myös sen, että uoman reuna ja kosteikon paikka näkyisi myös kutsuvasti viereiselle ulkoilureitille. 

Suunnittelualue uoman pohjoispuolelta kuvattuna

Viimeisellä maastokäynnillä projekti oli päässyt jo hyvään vaiheeseen ja pystyin tarkastelemaan aluetta yksityiskohtaisemmin. Millaiset materiaalit sopisivat ympäristöön? Mitä näkymälinjoja haluaisin korostaa ja näyttää porrasrakenteen varrella? Millaista kasvillisuutta alueella kasvaa?

Ulkoilureitti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunperin haaveilin puisesta porrasrakenteesta, joka johdattaisi kulkijan uoman reunalta alas veden rajaan. Sen jälkeen kun olin suunnitellut rakenteen muodon, jouduin kuitenkin luopumaan tästä haaveesta ja muuttamaan rakenteen teräkseen. Puisten portaiden kiinnitys- ja paalutusrakenne osoittautui liian monimutkaiseksi, sillä saviseen rinteeseen on hankala saada tarpeeksi tukevia kiinnitysrakenteita. Teräksisen rakenteen ansiosta polun muoto on helpompi ja kevyempi rakentaa.

Koska uoman reunat ovat niin jyrkät, ei kasvillisuuden tarkastelu ollut aivan veden rajassa mahdollista. Istutussuunnitelmaa tehdessäni halusin valita sellaisia lajeja, joita alueella kasvaisi jo luonnostaan. Näitä olivat esimerkiksi rantakukka ja keltakurjenmiekka. Päätin täydentää kasvillisuustutkimustani vierailemalla Järvelän kosteikolla Kaarinassa. Vierailulla onnistuin bongaamaan mm. Ahvenvitaa ja heinäkasveja.

Järvelän kosteikko

Järvelän kosteikko

One thought on “Hyödyllisiä maastokäyntejä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *