Ajatuksia kurssin aloituksesta

Maisemarakentamisen syventävä studio on on jo toinen suorittamani studio maisemarakentamisen oppituolissa. Olen aikaisemmin suorittanut Digital Landscape Architecture and Urbanism -studion, jossa lähestymistapa oli täysin erilainen nykyiseen verrattuna. Studion aikana opin uusia suunnittelumenetelmiä, sekä käyttämään erilaisia laskennallisia ja digitaalisia työkaluja suunnitteluprojektin eri vaiheissa. Koska nämä asiat olivat itselleni täysin uusia ja niiden oppiminen vei rutkasti aikaa, jäi itse suunnittelu vähemmälle huomiolle. Tällä studiolla odotankin eniten itse suunnittelutyön yksityiskohtaisempaa tekemistä ja ongelmien syvempää pohtimista.

Viime lukukaudella suorittamani Maisema-arkkitehtuurin kritiikki -kurssi antoi myös mielenkiintoisia filosofisia näkökulmia tämän kurssin teemoihin. Mitä oikeastaan on luonto? Parantaako luonnon lisääminen automaattisesti ympäristöä? Miksi luontoa ylipäätään pitäisi lisätä? Nämä ajatukset monimutkaistavat kurssin teemaa ja harjoitustyön aiheen pohdintaa entisestään. Miten lisätä luontoa, kun sitä voi ajatella jo olevan joka paikassa, mutta on kuitenkin rajallinen? Toisaalta, miten lisätä luontoa, jos kaikki on kuitenkin ihmisen rakentamaa? Ovatko nämä seikat eri arvoisia?

Luontoteemaan liittyvät loputtomat näkökulmat ja haasteet tuntuvat tällä hetkellä sekä kiinnostavilta mutta myös haastavilta. Koska teema on niin laaja, on vaikea löytää mitään tarttumapintaa yksittäiseen aiheeseen. Tämä tuli esille myös ennakkotehtävistä. Lähdin itse liikkeelle pohtimalla millaisilla alueilla luonnon lisääminen olisi tehokkainta ja ensimmäisenä mieleeni tuli Suomen lukuisat ja laajat teollisuusalueet. Esittelytilaisuudessa muut opiskelijat esittelivät omia ideoitaan ja lähestymistapojaan, ja kävi ilmi, että niitä on loputtomasti. Vielä toistaiseksi mikään aihe ei noussut muiden yläpuolelle, joten oman harjoitustyön aiheen valitseminen tulee siis olemaan vaikeaa.

Ympäristöä rakentaessa vastaan tulee väistämättä myös lukuisat ympäristökysymykset, joihin ei aina löydy yksiselitteistä vastausta. Näiden haasteiden äärellä työskentely tuntuu kuitenkin merkitykselliseltä. Toistaiseksi nämä ongelmat ovat olleet ns. abstrakteja ja niihin on pureuduttu lähinnä ajatuksen tasolla. Nyt kuitenkin niiden pohtiminen ja ratkaiseminen tuodaan konkreettisesti suunnittelityöhön teknisten ratkaisujen muodossa. Työelämässä olen tehnyt jonkin verran teknisiä asiakirjoja, sekä etsinyt tietoa esimerkiksi RT-kortistosta, mutta lisäharjoitus tällä saralla tulee kuitenkin todella tarpeeseen. Tekninen osaaminen on tulevaisuuden työn kannalta tärkeää, sillä ne asettavat reunaehdot projektin toteutumiselle. Meidän jokaisen tietomäärä on myös rajallinen, joten on välttämätöntä osata tarvittaessa käyttää eri tietolähteitä. Siksi teknisen osaamisen parantaminen on itselleni tärkein oppimistavoite kurssille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *