Onko maisemalla merkitystä?

Auringonlaskun ihastelu hiljaisessa kesäillassa, oman mökin rannalla, merkitsee monelle suomalaiselle rauhoittumista ja rentoutumista. Toisille avoin peltomaisema saattaa muistuttaa alueella joskus kasvaneesta metsästä ja lenkkipoluista. Kaupunkilaisille vilkas kaupunkimaisema saattaa merkitä tapahtumarikasta ja kulttuurintäyteistä elämää. Vehreät hautausmaat tuovat mieleen menetetyt läheiset. Maisemilla on siis mitä erilaisimpia merkityksiä. Millainen merkitys maisemalla on sinulle?

Nykypäivänä tarkastelemme ympäristöämme lähinnä sen viihtyisyyden ja käytännöllisyyden näkökulmista. Esimerkiksi puistosuunnitelmissa yleiseksi muodostunut käytäntö on ollut jo pitkään suunnitella erilaisia tiloja, joissa ympäröivän kaupungin äänet ja hälinä jäävät taka-alalle ja kävijällä on mahdollisuus hetkeksi pysähtyä ja rauhoittua. Sen sijaan historiassa suunnitelmien lähtökohdat ovat olleen hyvinkin erilaiset. Esimerkiksi japanilaiset puutarhat ovat täynnä erilaisia symboleita, joita pystyy tulkitsemaan ainoastaan aiheeseen perehtymällä. Lisäksi monet perinnemaisemat on säilytetty, jotta ne voivat tarjota meille mahdollisuuden tutustua paikan historiaan ja sen ajan kulttuuriin.

Maiseman merkitys ei aina ole yksiselitteinen eikä myöskään samanlainen jokaiselle sen kokijalle. Aikasidonnaisuus ja jokaisen omakohtaiset kokemukset muovaavat meidän jokaisen tulkinnasta aina hieman erilaiset. Mutta mikäli merkityksen luominen on henkilökohtaista, voiko merkitystä ylipäätään suunnitella etukäteen? Onko suunnittelijan tehtävä ainoastaan luoda teokselle raamit, jotka mahdollistavat merkityksen syntymisen mahdollisimman suurelle kokijakunnalle?

Ristiriitaa näille pohdinnoille kuitenkin aiheuttaa se, että arkkitehdit ovat kautta aikojen rakentaneet töilleen erilaisia merkityksiä. Ja mitä arkkitehdit edellä, sitä maisema-arkkitehdit perässä. Tämän voidaan kuitenkin ajatella johtavan siihen, että toisinaan jonkin paikan merkitys voi olla myös pakottamalla keksitty, jolloin ne voivat olla niin vaikeasti tulkittavissa, että ne eivät välttämättä avaudu laajemmalle yleisölle ilman alan tai teoksen syvällisempää tuntemusta. Onko tällöin merkityksellä enää merkitystä ollenkaan? Toisaalta, pitääkö merkityksen olla muiden ymmärrettävissä?

Keskustelua maiseman merkityksen ympärillä on käyty jo parinkymmenen vuoden ajan. Eräs keskusteluun osallistuneista arkkitehtuurikriitikoista on Mark Treib. Hänen kirjoituksessaan ”Must Landscapes Mean? Approaches to Significance in Recent Landscape Architecture” käsitellään erilaisia tapoja ja menetelmiä, joilla merkityksiä on pyritty luomaan maisema-arkkitehtuuriteoksissa.

Eräs tapa on tukeutua muinaismystiikkaan (Neoarchaic), jolloin suunnittelun lähtökohtana ovat ympäristön ajalliset prosessit ja muodot. Ajatuksena on, että alkukantaisiin seikkoihin, kuten auringon rataan tai tähtikarttoihin voidaan turvautua ikiaikaisesti. Paikan merkityksen voi myös luoda Genius Loci eli paikan henki. Tällöin teoksessa pyritään tuomaan esille paikan historiaa tai sille ominaisia asioita. 

Samantapaista ajattelutapaa mukailee myös ajan henki eli Zeitgeist. Paikan ominaisuuksien sijasta tällaisessa maisemassa pyritään kuitenkin korostamaan tietylle ajalle ominaisia teemoja, kuten ympäristön pilaantumista. Opettavainen merkitys (Didactic) perustuu ajatukselle, että paikan tulisi opettaa kävijöilleen paikasta jotakin. Edellä mainittujen tapojen lisäksi Treib mainitsee myös muita tapoja luoda maisemalle merkityksiä, mutta lopulta kuitenkin näiden tapojen kirjoa voidaan kasvattaa äärettömästi, sillä  jokainen meistä luo merkitykset omalla henkilökohtaisella tavallaan.

Maiseman inhimillistä puolta tulisi kuitenkin painottaa enemmän. Mikään maisema ei ole pelkkä fyysinen ympäristö, vaan se synnyttää kaiken aikaa lukuisia kokemuksia ja havaintoja. Koemme maiseman ensin visuaalisesti näköaistimme kautta, mutta kokemukseemme vaikuttavat näkyvän maiseman lisäksi myös sen ääni- ja tuoksumaisemaa. Lopulta maisema ja sen merkitys syntyy meidän jokaisen mielessä ja sydämessä. Pysähdy, ja anna maiseman luoda oma merkityksensä sinulle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *