Ihminen luonnossa, luonto ihmisessä

Neljän maisema-arkkitehtuuriteoksen kokonaisuus, Bloedel Reserve on herättänyt mitä erilaisimpia tulkintoja ja lukeutuu kiistatta maisema-arkkitehtuurin klassikoihin. Teos sijaitsee Seattlen kaupungin ulkopuolella keskellä tiheää metsää. Mikäli maisema-arkkitehtuuria arvotettaisiin sen mukaan, miten se onnistuu herättämään erilaisia tulkintoja ja tunteita, on  RIchard Haagin teos varsin onnistunut. 

Puiston ensimmäinen osa, tasopuutarha, muodostuu erilaisista geometrisistä tasoista. Puistosta välittyy harkittu sommittelu ja materiaalien valinta. Vastapainon tasojen järjestelmällisyydelle luo sammalpuutarha. Sille ominaista ovat maassa lojuvat lahoavat puunrungot ja kannot sekä koko maata peittävä sammalkerros. Kolmas puutarha, heijastuspuutarha, muodostuu vesialtaasta ja sitä ympäröivästä pensasaidasta. Niitä reunustaa edelleen tiheä ja synkkä metsä, joka liittyy osaksi puistokokonaisuutta heijastumalla veden pinnasta. Puutarhoista viimeinen on lintupuutarha, joka muistuttaa luonnontilaista eläinten paratiisia. 

Puistojen kokonaisuutta on kuvailtu sekä yhtenäiseksi että kompleksiseksi. Elisabeth Mayer tulkitsee puiston muodostavan yhtenäisen A-B-A-B rytmin. Ensimmäisen vastaparin luovat hallitusti sommiteltu tasopuutarha sekä luonnonmukainen ja ihmisen hallitsemattomissa olevava sammalpuutarha. Toisen vastaparin luovat hallittu ihmisen rakentama heijastuspuutarha sekä eläinten hallitsema lintupuutarha, jonne ihmisillä ei ole asiaa. 

Tällainen vastakkainasettelu nähdään myös kannanottona ihmisen ja luonnon suhteeseen. Prentice Bloedel kiteyttää osuvasti ”Nature can do without man, but man cannot do without nature”. Puistossa onkin hyvin paikkasidonnainen lähestymistapa, sillä se on rakentunut entiselle metsähakkuualueelle. Ihmisen ja luonnon vastakkainasettelun voidaan tulkita kuvastavan miten luonto pyrkii selviytymään ihmisen toimintojen seurauksista. 

Monissa tulkinnoissa käytetään myös termiä subliimi. Se kuvastaa olotilaa, joka hipoo jollakin tavalla ihmisen käsityskyvyn rajoja. Monet kriitikot, kuten Rebekka Krinke näkee puiston otollisena paikkana meditoida, tyhjentää mieli ja rauhoittua. Tämän kokemuksen herättäjänä toimii voimakkaat vastakkainasettelut, piilevät traumat tai kauhut. Subliimin käsite liitetään usein myös ajan äärettömyyteen. Mielestäni subliimi tunnelma välittyy parhaiten sammalpuutarhasta, jota Whiston Spirn taitavasti kuvaa hautausmaan kaltaiseksi paikaksi. 

Kuvahaun tulos haulle bloedel reserve

Bloedel Reserve / American Public Gardens Association

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *