Osaamistavoitteista oppimisstrategiaksi

Maisema-arkkitehtuurin kritiikkiin sisältyy oleellisesti taideteoksen merkityksen, tulkinnan ja arvostelun hallinta. Opintojeni aikana olen jo päässyt harjoittelemaan jossakin määrin näitä taitoja kolmella eri taidejaksolla. Ne ovat kuitenkin rajautuneet lähinnä kuvataiteeseen. Pohdinkin, miten maisema-arkkitehtuurin ja kuvataiteen kritiikin kriteerit eroavat tai mitä yhtäläisyyksiä niissä on? Yhdistän taiteen tulkinnan vahvasti tunteeseen, mutta maisema-arkkitehtuurissa myös teknillinen ja tieteellinen näkökulma on hyvin olennainen osa teosta. Toivonkin siis oppivani, mikä on oleellista maisema-arkkitehtuurin kritiikissä ja mikä taas ei. En myöskään ole aikaisemmin juurikaan lukenut maisema-arkkitehtuurin kritiikkejä, joten toivon oppivani missä niitä konkreettisesti julkaistaan.

Kurssin oppimistavoitteisiin sisältyy myös asiantuntevan keskustelun käyminen kyseisistä teemoista. Pidän tätä myös henkilökohtaisesti itselleni tärkeänä tavoitteena, sillä olen usein törmännyt tilanteeseen, jossa omien tuntemusten ja näkemysten perustelu on ollut vaikeaa. On helppoa kertoa pitävänsä jotakin paikkaa viihtyisänä tai epäviihtyisänä, mutta tuntemusten ja ajatusten tarkempi sanoittaminen tai niiden syiden erittely on jo vaikeampaa. Lisäksi asiantunteva keskustelu määrittää meitä myös ammattilaisina. Toivon saavani myös lisää varmuutta omien näkemysten esittämiseen. Jotta saavuttaisin nämä tavoitteet, aion osallistua keskusteluihin niin aktiivisesti kuin mahdollista ja yritän olla sensuroimatta ajatuksiani liikaa. 

Yksi hyvän kritiikin lähtökohdista on mielestäni alan vahva tunteminen, jolloin voi löytää teoksille myös relevantteja vertailukohteita. Vaikka oma tuntemukseni on toki parempi kuin valtaväestöllä, toivon saavani vielä lisää tietotaitoa. Tämän tavoite on kuitenkin eräänlainen ikuisuusprojekti, eikä tule ikinä valmiiksi. Toivonkin saavani vinkkejä siihen, missä kritiikkejä julkaistaan, jotta voisin ottaa niiden lukemisen tavaksi ja lisätä omaa tietämystä myös kurssin jälkeen.

Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi myös ymmärtää kritiikin merkityksen maisema-arkkitehdin ammatinharjoittamisessa sekä alan kehitysnäkymissä. Tämänhetkinen käsitykseni on, että kritiikki ja siitä syntyvä keskustelu pitää teoksen ikään kuin hengissä. Suomessa maisema-arkkitehtuurin kritiikkiä esiintyy kuitenkin melko pienessä mittakaavassa, joten tästä johtuen myös sen merkitys täällä on hieman hatara itselleni. Toivon kurssin aikana saavani tähän teemaan liittyen monia ahaa-elämyksiä. Myös maisema-arkkitehtuurin yhteys lähialoihin, kuten maisematutkimukseen ja ympäristöestetiikkaan on jäänyt itseltäni vähälle huomiolle, joten tämän aiheen ympäriltä on itselläni paljon opittavaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *