Viikko 46

Tällä viikolla jatkoimme prototyyppimme kehitystä edellisen kierroksen palautteiden pohjalta. Kokosimme sovelluksen näkymistä interaktiivisen mallin, jossa näkymistä siirrytään toiseen käyttäjän kosketuksen perusteella. Uskoimme prototyyppimme olevan vihdoin siinä vaiheessa, että uskallamme lähteä kaduille kyselemään yleisön mielipiteitä. Niinpä suuntasimme kohti Otaniemen kampusta esittelemään ja validoimaan tuotostamme.

Toteutus

Alkuviikosta kävimme läpi edellisellä viikolla saadut palautteet. Palautteiden pohjalta teimme seuraavanlaiset muutokset ja lisäykset:

 • Paketin kuljettajan tulee tunnistautua palveluun, jotta sekä sovelluksen ylläpitäjällä että paketin vastaanottajalla on varmuus kuljettajan henkilöllisyydestä.
 • Kenttien ja kuvakkeiden mittasuhteita muutettiin käytettävyyden parantamiseksi
 • Lisätty käytetty rahayksikkö, jotta käyttäjät tietävät maksuissa käytettävän valuutan. Tällä hetkellä maksuvälineenä toimivat eurot. Ilman yksikköä käyttäjä saattaa luulla käytössä olevan sovelluksen sisäinen valuutta, esimerkiksi pisteet.
 • Karttanäkymään on lisätty tieto paketin painosta
 • Lisäksi muutamia pieniä muutoksia

Tehtyjen muutosten jälkeen rakensimme mobiililaitteiden selaimille sopivan prototyypin Adobe XD:llä. Prototyyppiä pääsee testaamaan tästä.

Loppuviikosta lähdimme Kandikeskukseen kysymään opiskelijoiden eli pääkohderyhmämme mielipiteitä. Annoimme opiskelijoiden testata sovellusta itse, jolloin näimme loppukäyttäjän intuitiivisen lähestymistavan. Hetken hypistelyn jälkeen kysyimme seuraavia asioita:

 • Kuinka luontevalta käyttöliittymä tuntui?
 • Oliko jokin epäselvää tai häiritsevää?
 • Yleinen palaute

Käyttöliittymän lisäksi kysyimme sovelluksemme käyttötarkoituksen validointiin liittyviä kysymyksiä:

 • Voisitko kuljettaa paketteja koulu-, työ, tai vapaa-ajan matkan yhteydessä?
  • Minkälaista korvausta vastaan voisit kuljettaa?
 • Kuinka usein tilaat paketteja?
  • Voisitko käyttää sovellustamme paketin kuljetuksen järjestämiseen?

Vastaajille annoimme palkkioksi vapaavalintaisen määrän suklaakonvehteja. Monet vastaajista olivat tähän tyytyväisiä ja makeanhimo saattoikin johdatella muutamat haastateltavat luoksemme.

Opiskelijat testaamassa prototyyppiä

Prototyypin kehityksen lisäksi aloimme valmistautua yhä nopeammin lähestyvään Grand Finaleen. Suunnittelimme ja tilasimme logollamme varustellun kangaskassin piristämään ständiämme ja tuomaan brändiämme esille. Valmistelimme myös posterillemme luonnoksen, jonka pohjalta lähdemme kehittämään lopullista tuotosta.

Posterimme luonnos
Posterimme luonnos

Tulokset

Opiskelijoiden pariin jalkautuminen todellakin kannatti. Saimme arvokasta palautetta ja onnistuimme haastattelemaan viittätoista sovelluksen potentiaalista käyttäjää. Aikaisempien kokemuksiemme mukaan ihmiset ovat kiireisiä, eikä monia kiinnosta vastata kaiken maailman kyselyihin. Tämä piti osittain paikkaansa opiskelijoiden kiirehtiessä syömään tai luennolle. Yllätykseksemme saimme useat opiskelijat, kiireestä välittämättä, antamaan hieman aikaansa meille. Olemmekin haastattelujen otantaan erittäin tyytyväisiä. Saimme käyttöliittymästä seuraavaa palautetta:

 • Suurin osa piti sovelluksen toimintaa erittäin selkeänä
 • Monista näkymistä ei päässyt takaisin vaan aloitettu toiminto oli pakko suorittaa loppuun vaikkei haluaisi
 • Kuljetettavat paketit näkyvät jo kartalla ja kartta koettiin pieneksi
  • ”deliver something” voitaisiin poistaa, jolloin kartalle saataisiin enemmän tilaa
 • Paketeista haluttiin lisätiedot esille helpommin
  • Esimerkiksi, onko paketti särkyvä?
 • ”Send something” koettiin harhaanjohtavaksi, sillä paketin voi lähettämisen lisäksi myös tilata
  • Tilalle esimerkiksi ”Request delivery”
 •  Yksisarvinen herätti ristiriitaisia mielipiteitä
  • Suurin osa tykkäsi, yhden mielestä se herätty epäilyksiä palvelun luotettavuudesta
 • Kuljettajan tunnistautumista pidettiin järkevänä.
  • Henkilöt, jotka kysyivät heti aluksi turvallisuudesta vakuuttuivat, kun kerroimme kuljettajien henkilöllisyyden olevan tiedossa

Aiempina viikkoina esille nousseita vastuukysymyksiä varten otimme yhteyttä Oikeustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtoriin. Valitettavasti hän oli estynyt vastaamasta kysymyksiimme, ja joudumme jatkamaan asiantuntija-arvion etsimistä.

Kvantitatiivisen kyselyn perusteella suurin osa olisi valmiita kuljettamaan paketteja maksua vastaan. Helposti kuljetettavilla paketeilla halutun korvauksen mediaani oli 4 € ja keskiarvo reilu 3,5 €. Suuremmissa paketeissa hinta pitäisi arvioida jokaisessa tapauksessa erikseen. Kun otetaan huomioon 20 %:n osuutemme, hinnaksi paketin vastaanottajalle tai lähettäjälle jää noin 5 €. XXS-kokoisen paketin lähettäminen Postissa kustantaa 5,2 €, joten hinnan puolesta asetumme Postin kanssa samaan suuruusluokkaan. Haastatteluidemme perusteella opiskelijat tilaavat paketteja suhteellisen harvoin. Tilauksia oli keskimäärin reilu kolme vuodessa. Huomionarvoista on, että vaikka otantamme on erinomainen kvalitatiivisen datan suhteen, emme saa siitä luotettavaa kvantitatiivista analyysiä.

Viikon suurin edistysaskel oli interaktiivisen prototyypin luominen aiemmin saatujen palautteiden, ja tehtyjen näkymien pohjalta. Lisäksi tilaamamme kangaskassi on saatu painettua ja se on jo matkalla.Viikon suurimmaksi takaiskuksi voisimme nimetä asiantuntija-arvion saamisen lykkääntymisen.

Reflektio ja seuraavat askeleet

Tällä viikolla saimme paljon aikaan, mutta tekemistä löytyy vielä kaikille. Prototyypin osalta alamme olla jo hyvässä vaiheessa. Käyttäjätestauksista on saatu nyt hyödyllistä palautetta useamman kierroksen ajan. Jäljellä oleva työ tulee olemaan pääosin viimeisimpiin palautteisiin reagoimista ja teknisen toteutuksen kehittämistä.

Tällä viikolla keskityimme pääosin prototyyppimme kehittämiseen ja validointiin. Useat asiat odottavat kuitenkin vielä valmistumistaan. Viimeisiä viikkoja varten kokosimme listan jäljellä olevista töistä:

 • Pitchauksen kalvot
 • Posterin tekeminen
 • Prototyypin viimeistely
 • Kurssin loppuraportin tekeminen
 • Myyntipuheen suunnittelu ständille

Osa viime viikolla mainituista tehtävistä on yhä vaiheessa, joten ne on hoidettava loppuun. Torstaisin pidetty palaveri on koettu ongelmalliseksi, sillä viikon tehtävät tupataan tekemään vasta palaverin jälkeen ja nyt kasvavan työmäärän johdosta aika ei tahdo riittää. Tämän ongelman ratkaisuksi päätimme lisätä viimeisille viikoille toisen tapaamiskerran, jotta saisimme kiihdytettyä tehtävien suorittamistahtia.