Viikko 45

Tällä viikolla ryhmämme tehtävänä oli saada Unipak-prototyyppi niin valmiiksi, että käyttäjätestaus voidaan vihdoin toteuttaa ja proton kanssa siirtyä iteraatiokierrokselle. Lisäksi olimme sopineet tapaamisen ohjaajamme Timo Seppälän kanssa selvittääksemme hänen mielipiteitään prototyypistä ja toistaiseksi kehittämästämme konseptista. Torstaina tapasimme kurssiassistentin käydäksemme yhdessä läpi projektimme nykytilaa ja jatkoa. Viikonlopun aikana tarkoitus oli kerätä vihdoin käyttäjäpalautetta prototyypistä ja hioa sovelluksen taustalla olevaa liiketoiminnan logiikkaa numeroineen kuntoon.

Toteutus

Alkuviikosta tarkennettiin proton näkymiä siten, että käyttäjien testattavaksi on tarjolla kolme eri käyttöpolkua: ensimmäistä kertaa sisäänkirjautuminen, kartta/päänäkymän käyttö ja paketin lähettäminen. Näitä näytettiin keskiviikkona ohjaaja Seppälälle, joka antoi hyvää palautetta ja kehotti panostamaan etenkin graafiseen ilmeeseen, koska se puuttuu monelta vastaavalta kuljetusalan toimijalta.

Kurssiassistentin tapaaminen torstaina oli hyödyllistä, koska saimme palautetta siitä, missä vaiheessa ratkaisumme on nyt ja missä sen pitäisi olla kurssin loppua ajatellen. Etenkin ymmärsimme, että käyttäjätestauksen kanssa ollaan nyt vähän jäljessä, ja alettiin saman tien kaavailla sitä. Samana päivänä pidimme hyvän ja kattavan palaverin käyttäjätestauksen käytännön järjestelyistä, koodaamistavoista, talouslukujen laskemisesta ja muista ajankohtaisista nakeista.

Toteutimme loppuviikosta käyttäjätestausta kuvan 1 mukaisista sovellusnäkymistä, jotka siis ovat kuvia eivätkä vielä interaktiivisia. Halusimme selvittää, onko sovellus kuinka helposti ymmärrettävissä ja käytettävissä, ja herättääkö tuotteemme käyttäjässä kiinnostusta. Joitakin tuloksia käyttäjätestauksesta (n=5, opiskelijoita ja lukiolaisia) on alla.

kokeilu

Polku 1: ensimmäistä kertaa kirjautuminen (kuvat 1-4)

 • Selkeä, itsestäänselvä aloitusnäyttö ja tietojen täyttäminen
 • Käyttäjänimen täyttökenttää korostetaan liikaa, näyttää irralliselta – samoin muutama muu graafinen yksityiskohta oli turhan ylituputettu käyttäjälle
 • Myös postinumero pitäisi kysyä erikseen, saa tietokantaa varten parempaa dataa
 • Yksisarvisikonin kustomointi suurimman osan mielestä hauska, yksi piti turhana
 • Aktivoidussa karttanäkymässä pitäisi kertoa jotenkin myös paketin paino heti (ei vain päämäärä ja noutoaika), euromerkki pitää lisätä
 • Pelillisyys herätti hieman kysymysmerkkejä, kaikki eivät kokeneet luontaiseksi
 • Ensikertalaiselle käyttäjälle voisi olla ohjattu tutoriaali

Polku 2: yleisnäkymä, sovelluksen avaaminen (kuvat 1 ja 5)

 • Oma sijainti helppo tunnistaa
 • Siniset tähdet tunnistetaan helposti lähteviksi paketeiksi
 • Toivottiin zoomattavuutta karttaan
 • Nuolet olivat varsin ymmärrettäviä (suunta ja matkan pituus), mutta myös paketin painoa pidettiin tärkeänä tietona näyttää heti jollain graafisella tavalla (esim. Tähtien eri väreinä)
 • Alareunan “akku”, jolla tarkoitus mitata level-edistystä, ei ollut itsestäänselvä vaan herätti lähinnä hämmennystä, koska sekoitettiin puhelimen akkunäyttöön

Polku 3: paketin lähettäminen (kuvat 5, 7 ja 8. Kuva 6 oli mukana osassa testejä vain vahingossa)

 • Vähän epäselvää, ovatko from ja to henkilöitä vai osotteita
 • Voisiko paketin koon arvioinnissa käyttää myös puhelimen kameraa tms ohjelmistoja (ilmeisesti iPhonessa on joku vastaava ominaisuus, josta tiimi ei vielä tiennytkään)
 • Toivottiin, että jos vastaanotetaan verkkokaupasta tuotteita, samaa dataa ei tarvitsisi syöttää kahteen kertaan (tiimin huomio: lisäksi voisi ajatella, että tarjotaan kotiosoitetta lähetettävän paketin oletuslähtöpaikaksi jne helpotetaan käyttöä)
 • Secret code oli vähän vaikea ymmärtää; siihen olisi hyvä lisätä joko selventävä teksti tai ohjata käyttäjää aluksi tutoriaalin avulla
 • Kokojen kalja-approksimaatio herätti hyväntahtoista huvitusta (tiimi tosin pohtii, että varmaan ihan tekijänoikeussyistäkin ja alkoholilain vuoksi joudutaan tekemään jotain vakavammin otettavaa kokoluokitusta :< )

Muita huomioita:

 • Yksi haastateltava pohti, ettei hänellä olisi sovellukselle juuri käyttöä. Ainoa käyttökohde olisi tavarat, joiden kuljettamiseen vaaditaan autoa.
 • Kokonaisuutta pidettiin toimivana ja enimmäkseen selkeänä
 • Vakuutus- ja turvallisuuskysymykset nousivat muutamassa testauksessa puheeksi; pidettiin tärkeänä, että lähettäjä ei joudu korvaamaan vahinkotilanteita omasta pussistaan
 • Kuljettajan pitäisi tunnistautua vähintään kopiolla ajokortistaan, ehdotettiin (tosin, kirjoittaja huomauttaa, autolla kuljettaminen ei ole sovelluksen ainoa käyttötarkoitus)
 • Noin 300 metrin ylimääräinen matka ja kangaskassin kokoinen paketti → arvioitu hinta, josta valmiita kuljettamaan oli muutama euro.
Tulokset

Tällä viikolla hyvää oli se, että rohkaistuimme näyttämään projektiamme ensimmäistä kertaa kunnolla ulkopuolisille, ja saimme hyödyllistä palautetta. Lisäksi kurssiassistentin kanssa juttelu auttoi vähän palauttamaan rytmiä projektiin, kun luentojen lakattua on ollut hieman haastavaa aikatauluttaa asioita yhtä ripeään tahtiin.

Takaiskulta näyttäisi ainakin se, että kaavaillulle yritysyhteistyölle ja keskustelulle Verkkokauppa.comin kanssa ei näyttäisi löytyvän millään aikaa. Tämä on harmillista, mutta siinä tapauksessa nojaamme enemmän keskusteluihin ohjaajan kanssa. Lisäksi käyttäjätestauksen kokeilijoiden määrä oli alakanttiin odotetusta, mutta tätä pyritään korjaamaan toisella testikierroksella, jossa painotettaisiin nimenomaan testaajien suuren määrän saamista.

Pitäisi kyllä saada muutama listalla roikkuneista asioista hoidettua pikapuoliin, jotta oltaisiin takaisin aikataulussa eikä eteneminen aiheuttaisi niin kovaa stressiä kaikille. Lisäksi meillä on uuden periodin myötä ollut vähän haasteita saada ihan jokaista samaan aikaan projektipalaveriin, eli koko ryhmän kesken näkeminen on vähän jäänyt ja korvautunut enemmän pienryhmätyöllä, mikä vähän sotkee keskinäistä kommunikaatiota.

Reflektio ja mitä seuraavaksi

Projektikurssi alkaa lähestyä finaaliaan, ja olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että loppua kohti myös tiimin työtahdin täytyy kiristyä, jotta saamme hyvin pohditun ja laadukkaan loppuratkaisun tuotettua. Lisäksi käytännön toteutukseen ja iteraatioihin on varattava riittävästi työtunteja, kuten myös ratkaisun kirjallisen tuotoksen tekemiseen. Niiden vastuut sovitaan tämän viikon viikkopalaverissa.

Käyttäjätestauksesta saatiin oikeasti hyviä parannusideoita, mutta haastateltujen määrä jäi pieneksi. Tahdomme tehdä toisen iteraatiokierroksen suuremmalla otoksella, ja tämä toteutetaan nyt alkavalla viikolla pitämällä ständiä kampuksella, jolloin saadaan dataa etenkin relevantilta kohderyhmältä. Sovimme testauksen käytännön järjestelyt heti, kun protoon on tehty ensimmäisen kierroksen muutokset. Lisäksi haluamme kyllä vielä vähän laajentaa protoa, jotta siinä on useampi näkymä käyttäjien arvioitavaksi.

Prototyyppi, joka on nyt tarkoitus toteuttaa verkkosivupohjaisesti, on koodattava toisen vaiheen iteraation pohjalta laadittujen leiskojen mukaiseksi. Se tulee olemaan iso homma tiimimme koodareille Anssille ja Kaarlolle. Samalla tiimin tutalaisosasto Ville ja Tiina perehtyvät kuljetuksiin vaikuttaviin lakiasioihin (muutaman asiantuntijan yhteystiedot hankittu) ja alkavat luoda ratkaisun tueksi kirjallista selvitystä sovelluksen käyttöehdoista, vastuukysymyksistä, markkinoinnista ja kilpailutilanteesta. Matemaatikko Jan tekee numerohommia talousarvioiden parissa ja laatii järkeviä yhteenvetoja käyttäjätestauksen datasta. Luova käsienheiluttelija-Tiina tekee proton graafista ilmettä toisen käyttäjätestauksen perusteella paremmaksi ja saa sen ensi sunnuntaiksi valmiiksi, jotta koodarit pääsevät kunnolla hommiin. Info-osasto Saga etsii UX-asiantuntijan, jonka seulan läpi voitaisiin vielä käyttää sovellusleiskat, ja auttaa proton suunnittelun kanssa. Jokainen auttaa muita, miten vain ehtii.

Lisäksi posteri olisi saatava alkuun, ja Grande Finale -esityksen vastuut on sovittava. Palaamme projektisuunnitelman pariin viikkopalaverissa sen verran, että täydennämme ja tarkennamme sen loppuosaa ja tulevien muutaman viikon yksityiskohtaisempia aikatauluja. Tavoite on, että ensi viikon blogiin mennessä olisi kasassa yksityiskohtainen nakkilistaus siitä, kuka tekee vielä mitäkin ja milloin.

Tässä on kyllä reippaasti hommia jäljellä, mutta onneksi tiimi on motivoitunut niitä tekemään. Tahti kiihtyy ja hyvä tästä tulee!