Viikko 44

Viikon tavoitteet

Ensisijaisena tehtävänä tällä viikolla oli tunnistaa edellisviikon User Storyista sovellukseen tarvittavia toimintoja ja kehittää prototyyppiä niiden mukaan. Keskiviikkona osa ryhmästä tapasi taas professori Timo Seppälän, minkä jälkeen kokoonnuimme kehittämään prototyyppiä ja pohtimaan ratkaisuumme liittyviä ideoita ja ongelmia. Asialistalla oli myös taloudellisten näkökulmien pohtiminen. Torstaina valmisteltiin perjantain esitystä.

Toiminta

Tapaamisessa Timo Seppälän kanssa saimme lisää palautetta ja ideoita toimintamallin hiomiseen sekä prototyypin kehittämiseen. Tärkeimmäksi pointiksi prototyypin suhteen voi tiivistää visuaalisuuden: karttanäkymät, värien käyttö, etäisyyden ja suunnan esittäminen graafisesti. Toimintamallissa voidaan korostaa kuljetusta vastaanottajalle henkilökohtaisesti – vaikkapa työpaikalle – jolloin erotutaan postin pakettiautomaattiin tai kotiovelle kuljetuksista. Käyttäjien epäluottamusta kuljettajia kohtaan vähentää ja toimitusten sujuvuutta parantaa lähetyksen live-seuranta sekä mahdollisuus viestiä tai puhua kuljettajan kanssa.

Ryhmän tapaamisessa pohdittiin näiden ideoiden lisäksi User Storyjen avulla löytyneitä vaatimuksia. Useammassa kuin yhdessä tilanteessa oli havaittu: entä jos vastaanottaja ei olekaan sovelluksen käyttäjä? Vastaanottaja valitsee itse toimitustavan isommissa verkkokaupoissa, mutta ei jos lähettäjäkin on yksityishenkilö tai jos pieni verkkokauppa tarjoaisi Unipakia ensisijaisena tai ainoana vaihtoehtona. Protokollassa vastaanottajan tarvitsemat tiedot tulee siis voida välittää tarvittaessa pelkällä tekstiviestillä ja toimitus tulee voida vahvistaa syöttämällä nämä tiedot kuljettajan sovellukseen. Vastaanottajan ollessa sovelluksen käyttäjä tiedot ja vahvistukset siirtyvät kuitenkin helpoiten sen kautta. Myös erilaisia ongelmatilanteita tulee pohtia, mitä tehdä jos esimerkiksi vastaanottaja tai kuljettaja ei saavukaan sovitulle tapaamispaikalle. Vaikka näitä tilanteita ei toivottavasti tulekaan kovin usein, niiden ratkaisua varten täytyy olla protokolla valmiina. Näiden pohdintojen ohella kehittelimme prototyyppiin ensisijaisiin käyttötapauksiin liittyviä näkymiä. Totesimme jo aikaisemmin prototyypin kehittämisen suoraan Adobe XD -työkalulla olevan hidasta, joten päätimme työstää prototyyppiämme ensin puhtaasti visuaalisena ja vasta myöhemmässä vaiheessa rakentaa interaktiivisen version.

Uusi käyttäjä
Uusi käyttäjä
Valitse paketti kuljetettavaksi
Valitse paketti kuljetettavaksi
Lähetä paketti
Lähetä paketti

Prototyypin kehittämisen lisäksi ehdimme tämän tapaamisen lopulla tehdä suuntaa-antavia laskelmia liikevaihdosta ja kustannuksista. Huomasimme että kovin pienellä käyttäjämäärällä sovelluksestamme ei saa kannattavaa mikäli yritys haluaa palkata vakituisen kokoaikaisen kehittäjän sekä hankkia toimistotilat. Arvioimme kuitenkin pääkaupunkiseudun pienkuljetusmarkkinan lähitulevaisuudessa sen verran suureksi, että mikäli sovellus lyö läpi ja saavuttaa kymmenen prosentin markkinaosuuden, se tuottaisi jo voittoa. Kustannukset voivat jäädä merkittävästi pienemmiksi, jos konseptin toteuttaisi jokin olemassa oleva yritys, jos alkuvaiheessa pärjätään pienemmällä tai ilman toimistoa, tai jos ohjelmistojärjestelmän ylläpitäjäksi riittää osa-aikainen työntekijä tai joku yrityksen perustajista.

Suuntaa-antava talouslaskelma

Torstaina järjestimme toisen tapaamisen, johon osa ryhmästä saapui työstämään esitystä, jonka allekirjoittanut sekä Jan sitten perjantaina esittivät. Tiivistimme esityksen alussa lyhyesti ongelman ja ratkaisuehdotuksemme, ja keskityimme sitten uusiin asioihin edellisen esityksen jälkeen:

  • Kysely potentiaalisilta käyttäjiltä ja kuljettajilta
  • Uusia ideoita ratkaisun parantamiseksi, joista kenties tärkeimpänä kuljettajien innostaminen ja sitouttaminen pelillistämisen avulla
  • Timo Seppälältä saatu palaute
  • Prototyypin työstämismenetelmät
  • Tämänhetkisen prototyypin esittely
  • Seuraavat / loppuprojektin vaiheet

Projektimme ydinasia oli tiivistetty hieman liiankin pieneen, sillä edellistä esitystä näkemättömien eivät osanneet yhdistää uusia asioita perusideaamme. Olisin ehkä toivonut kurssin puolelta ohjeistusta siihen, että aiheesta ensi kertaa kuulevat on otettava huomioon, sillä moni muukin ryhmä oli toiminut samalla tavalla ja rakentanut tämän esityksen perustumaan edelliseen, josta oli kulunut verrattain lyhyt aika. Tästä huolimatta saimme esityksestämme arvokasta palautetta, joka auttaa lopullisen esityksen tekemisessä. Esimerkiksi me pidämme tämänkaltaisen palvelun turvallisuutta ja luotettavuutta jo ratkaistuna ongelmana, mutta aihetta tuntemattomille asian kannattaisi tulla ilmi esityksessä. Myönteistä palautetta saimme visuaalisista prototyypeistämme.

Viikonlopun jälkeen ehdimme tehdä vielä Business Model Canvas -mallin, joka toimii lähtökohtana tarkemmalle taloudelliselle validaatiolle.
Business Model Canvas

Seuraavaksi

Tulevina viikkoina meidän on varmistettava, että prototyyppimme sisältää kaikki tähän mennessä tarpeellisiksi tunnistamamme ominaisuudet, sekä kerättävä siitä palautetta potentiaalisilta käyttäjiltä. Tämän palautteen pohjalta täydennämme ja parannamme prototyyppiä, ja mahdollisesti ehdimme tekemään vielä toisen palautekierroksen ennen siirtämistä visuaalisesta muodosta lopulliseen interaktiiviseen prototyyppiin. Prototyypin lisäksi on vielä tarkennettava validaatiota sekä käyttäjien kiinnostuksen että taloudellisten mahdollisuuksien kannalta. Olemme pohtineet toista säännöllistä tapaamista, sillä olemme havainneet ideoiden lentävän parhaiten kasvotusten ja etätyön olevan huomattavasti tehottomampaa lukuun ottamatta yksin tehtäviä tehtäviä kuten blogin kirjoittamista.