Viikko 43

Tavoitteet tälle viikolle

Lähdimme tähän viikkoon tavoitteenamme kerätä palautetta tähän mennessä tuottamistamme ideoistamme. Jo viime viikon puolella aloitimme datan keruun Google Formsin avulla. Tiistaina tapasimme tuotantotalouden professorin Timo Seppälän. Keskiviikkona kokoonnuimme prototyyppiä kehittämään ohjelmistotuotannon modernien menetelmien mukaan.

Toiminta

Tapaaminen Timo Seppälän kanssa osoittautui äärimmäisen hedelmälliseksi. Pääsimme Seppälän avulla irti ”postimaisuudesta” ja saimme pontta lähteä luomaan aidosti uudenlaista järjestelmää. Voisiko esimerkiksi pakkaustarvetta vähentää palvelullamme, käyttäen uudelleenkäytettäviä pakkausmateriaaleja? Tämä olisi paitsi ekologista, niin myös taloudellista. Tätä kautta voisimme mahdollisesti saada tuottoja paitsi paketin tilaavalta yksityishenkilöltä, niin myös verkkokaupalta joka säästää työtunteja pakkaamisesta. Tulimme myös siihen tulokseen, että käyttäjien huoli palvelun luotettavuudesta on osin perusteeton. Monta vastaavaanlaista mutta eri alan alustapalvelua on ratkonut näitä kysymyksiä menestyksekkäästi ja valmiit protokollat ongelmatilanteisiin on jo olemassa. Seppälä lähti pyynnöstämme tukemaan projektia laajemmin yritysyhteistyön yhä takkuillessa: Saamme validointivaiheeseen apua häneltä, alustatalouden asiantuntijalta.

Tapaamisen anti tiivistetysti:

 • Lainsäädäntö muuttumassa suostuisaksi 01.01.2018
 • Pakkausmateriaalien uusiokäyttö
 • Yli- ja aliveloittaminen
 • Vastuukysymykset ja vakuutukset pitkälti ratkottuja
 • Irti postimaisuudesta, uusi ”disruptive” toimintamenetelmä

Kävimme läpi edellisellä viikolla kerättyä Google Forms-dataa, jota Jan edellisessä postauksessa esitteli. Hyvin moni oli vastannut ”Ehkä” sekä kysymykseen siitä, että toimisko palvelun kuljettajana, että voisiko itse maksaa tästä palvelusta. Pohdimme, että minkälaiset seikat voisivat motivoida ihmisiä toimimaan kuljettajina. Pelillistämisen vaikutus voisi olla merkittävä, jos sen toteutus on hyvä. Voisiko tästä toiminnasta muodostua osa identiteettiä sitä harrastaville? Palvelun tilaajille motivaatioksi riittänee edullisuus ja joustavuus. Pyrkiessämme pois ”postimaisuudesta” keksimme myös sen, ettei tilaajan tarvitse tilata kuljetusta kotiosoitteeseen. Voi olla toimivampaa käyttää työ- tai opiskelupaikkaansa vastaanottopaikkana. Kotipäivystämisen sijaan tilaaja voi merkata palveluun vaikkapa olevansa yliopistolla 8-16 välisenä aikana.

Tärkeät pointit kyselyn tuloksista

 • Kriittinen massa kuljettajia jotta homma toimii
 • Käyttäjien motivoiminen muulla kuin puhtaalla rahalla
 • Palvelun helppous kaikille osapuolille ratkaiseva ominaisuus

Keskiviikon tapaamisessa sain infolaisena ja IT-alalla toimivana Scrum Masterina tarjota osaamistani ohjelmistotuotannosta kun lähdimme miettimään konkreettisia muutoksia olemassaolevaan prototyyppiimme. Sessiomme aikana tuli tosin sekin selväksi, että ideassamme on keskeisessä asemassa prosessit ja protokollat, ei vain pikselit näytöllä. Seppälän mainitsema uudelleenkäytettävä pakkausmateriaali jalostui maskotillamme varustetuksi kangaskassiksi, joka toimisi samalla palvelun markkinointimateriaalina. Tapaamisen päätteeksi sovimme, että jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa auki yhden ”User Storyn”, eli yhden käyttötilanteen. On tärkeää visualisoida yksityiskohtaisesti käyttötilanteita jotta osaa ottaa huomioon mitä erilaisia toimintoja sovellus tarvitsee, missä järjestyksessä ja mikä olisi niille hyvä sijainti. Protovastaavamme pääsevät näiden User Storyjen perusteella kehittämään ensimmäistä, varsin bare bones-tyyppistä protoamme eteenpäin.

User Story – miksi ja miten

 • Sovelluksia tulee kehittää tarpeeseen, User Story auttaa löytämään tarpeet
 • Keskustelu yhdessä muun tiimin kanssa äärimmäisen tärkeää
 • User Story alkaa kuvitellulla roolilla ja halulla toteuttaa jokin toiminto
 • Askel kerrallaan pitää visualisoida tilanne ja tehdä näkyväksi kaikki toimintoon kuuluvat askeleet
 • Tämän pohjalta voidaa ruveta tuottamaan layouteja ja kehittämään teknologiaa

Reflektiota

Itse koin tämän viikon mielekkääksi ja tehokkaaksi, sillä pääsin esittelemään omaa ydinosaamistani ryhmälle ja viemään sitä kautta projektia eteenpäin. Ideoiden vieminen prototyyppiin tuntuu kuitenkin hieman laahavan perässä. Toivottavasti kuluneen viikon työtavat saavat siihen myös vauhtia, kun tiedämme paremmin miten saada tarvittavia spesifikaatioita paperille. Ilmassa on myös kysymys siitä, että millä tavalla saada softaan liittymättömät prosessin osat näkyväksi. Nuolikaavio? Video? Valokuvia?

Unipak maskotti, urhoollisesti paketteja kuljettava yksisarvinen
Unipak maskotti, uutterasti paketteja kuljettava yksisarvinen.

Jatko

Seuraavalla viikolla edessä on taas esitys muille kurssilaisille. Tapaamme Timo Seppälää keskiviikkona. Alkuviikosta olisi tarkoitus siirtää viikon 43 ideat protoon.