Viikko 41

Tällä viikolla ryhmämme jalosti eteenpäin ideoitaan (dronekuljetus ja joukkoistettu kuljetusapplikaatio), analysoi niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä valitsi lopulta suunnan projektin toteuttamiseen. Luentojen puitteissa pohdimme käyttäjäkyselyjen toteuttamista, käyttäjäystävällisyyttä ja alustan ansaintalogiikkaa. Lisäksi saimme ajatuksen sovelluksemme pelillistämisestä, jota aiomme ensi viikolla pohtia eteenpäin.

Tässä blogissa:
– Lean Canvas -mallimme perjantailta 6.10.
– Arvolupauksemme ja perusideamme tiivistykset muutamaan lauseeseen
– Vielä tähän viikkoon asti kilpailevien ideoiden SWOT-analyysit
– Viikon aikana tehtyjen asioiden yhteenveto
– Ensimmäinen rautalankamalli tuotteestamme

Lean Canvas

Teimme perjantaina 6.10. Lean Canvas-mallin ideastamme joukkoistetusta paketinkuljetuspalvelusta. Tässä vaiheessa ideakehitystä mukana on vielä idea dronejen hyödyntämisestä pienpakettien kuljetuksessa

kuva1

kuva2

kuva3
Tekstimuodossa:

 1. How will we know we have succeeded:
 • On tarpeeksi testaajia
 • Ollaan saatu rakentavaa palautetta
 • On yhteistyökumppani
 1. What is our business objective?
 • Helpottaa elämää
 • Liiketuotto
 • Paketin kuletus vastaanottajalle nopeammin/halvemmin/helpommin
 • Mobiilisovelluksen kehittäminen olisi startup-tyylinen projekti
 • Droneteknologiaa myytäisiin isoimmille yrityksille
 • Patentti
 1. Why is it important?
 • Asiakkaat säästää aikaa
 • Ympäristöystävällinen
 • Nettikaupat ovat kasvava trendi, ja tarvitaan vaihtoehtoja kuljetuksille

Immersion

 • Your best guess of the customer’s problem: Postin palvelut ovat kalliita ja hitaita lyhyillä etäisyyksillä.
 • Competitors within our business domain: Posti, eri kuljetuspalvelut, samankaltaiset startupit.
 • How could business be disrupted: Droneteknologian kehittyminen, muiden palvelujen kehittyminen
 • Inspiring services & products: Amazon drone, Uber, Airbnb
 • Alternative solutions from the customer’s perspective: Posti, UPS, DHL, pyytää kaveria tuomaan paketin, käydä hakemassa paketti henkilökohtaisesti.
 • Hottest start-ups: PiggyBaggy, Sjipit
 • Hot names, known experts, people to listen to: Verkkokauppa.com, Varusteleka, Amazon
 • Public debate around the topic: Postin maine, Uberin etiikka ja lainsäädäntö

Customer grouping

 • Kiireelliset:
  • Description: Täyspäiväisesti työssäkäyvät, perheelliset, ihmiset, jotka menevät kauppoihin vain noutamaan tilauksiaan.
  • Problem worth solving: Ajan säästäminen

 

Arvolupaus ja ratkaistava ongelma

Osana viikkotehtäviä tiivistimme ryhmämme ongelman ja arvolupauksen muutamaan lauseeseen.

Mitä ongelmaa ryhmä ratkaisee?
Tavaroita verkkokaupasta tilaavat tai toisilleen lähettävät opiskelijat ovat kiireisiä ja vähävaraisia, mutta heidän on valittava nopean tai halvan toimituksen väliltä.

Miten käyttäjä kokee ongelman?
Pienpakettien tilaaminen verkkokaupasta tai lähettäminen kaverille on hidasta, kallista ja aikaavievää, kun tuote ei kulje ovelta ovelle.

Arvolupaus
Tarjoamme edullisen, luotettavan ja nykyistä nopeamman ratkaisun pienpakettien kuljetukseen hyödyntämällä synergioita ihmisten jokapäiväisen liikkumisen kanssa.

Ideoiden kilpailuttaminen

Vielä tähän asti ideointiprosessissamme on ollut kaksi keskenään kilpailevaa ideaa: joukkoistetun kuljetussovelluksen tekeminen ja dronekuljetusten yhdistäminen kaupunkiliikenteeseen. Ideoille emme juurikaan löydä risteämiskohtaa tai yhteisiä tekijöitä, joten on projektissamme se hetki, kun jompikumpi idea on pakko valita toteutukseen. Koska ryhmäläisiä kiinnostivat kummatkin ideat, tahdoimme analysoida niitä hieman tarkemmin selvittääksemme, miten tästä kannattaisi edetä. Laadimme SWOT-analyysin molemmista ideoista päätöksenteon tueksi.

Dronekuljetus linja-autoliikennettä hyödyntäen
Strengths (internal)
-Uusi idea
-Hyödyntää olemassaolevaa liikennettä
-Last mile -ongelman ratkaiseminen
-Ei vaadi ihmisiä toteutukseen
Weaknesses (internal)
-Drone-teknologian monimutkaisuus
-Paketin kuljetusolosuhteet (sade?)
-Hinta on todennäköisesti asiakkaalle suuri
-Bussi-aikataulujen rajallisuus
-Dronea hidastaa merkittävästi kulkea bussin mukana (hidastaako? pysäkit?)
-Painorajoitus kuljetuksille
-Yksi kuljetus kerrallaan per drone – käyttöaste?
-Turhan paluumatkan ongelma (takaisintulo)
-Dronejen itseohjautuvuuden aste – paljonko vaatii valvontaa?
-Dronen akunkesto
Opportunities (external)
-Dronet tulevaisuuden kuljetustapa
-Ei juurikaan kilpailua (vielä)
-Voidaan keksiä jotain ihan uutta
-Jatkuva drone-kehitys (nopeus, älykkyys, akunkesto, kantokyky, itseohjautuvuus)
-Kansainvälinen kiinnostus (Amazon, Google)
Threats (external)
-Suomen olosuhteissa laittomuus (?)
-Sääolosuhteet ja dronet
-Bussitoimijoiden asenteet ideaa kohtaan
-Ihmisten asenteet droneja kohtaan kaupunkialueella
Joukkoistettu kuljetusapplikaatio
Strengths (internal)
-Hyödyntää olemassaolevaa liikennettä
-Teknologia (platform) on jo olemassa
-Helppokäyttöisyys, ei vaadi tekniikan ymmärtämistä
-Asiakassegmentti varsin selkeä
-Tutkimusta olemassa aiheesta
– Osaamme toteuttaa
-Nopeus ja ‘vaivattomuus’ kuljetuksissa
-Voi hyödyntää olemassaolevaa infraa TAI sitten kehitetään uutta (jättölaatikot, noutolaatikot)
-Kuljetukset onnistuu käytännössä kaikkialle, minne on ihmisiä menossa
-Mahdollisuus pelillistää sovellusta
Weaknesses (internal)
“Tehty jo”, ei mullistava idea
-Vaikeuksia ansaintalogiikassa
-Houkuttelevuus käyttäjille (riskit, hinta)
-Vastuukysymykset (korvaukset)
-Turvallisuuskysymykset (huumeet, pommit)
-Vaikea arvioida, mihin hintataso asettuu (ja sikäli idean kannattavuutta)
-Riippuvuus ihmisvirroista
-“Ovatko ihmiset valmiita?”
Opportunities (external)
-Ansaintalogiikan hiominen ja käyttöönoton onnistuminen → kilpailuetu
-Alustatalouden yleistyminen
-Lainsäädännön suotuisat muutokset (liikennekaari)
Threats (external)
-Kilpailijat, joita on useita
-Idean kopioitavuus
-Lainsäädäntö ongelmana Suomessa
-Verottaja
-Winner-takes-all-ongelma (high network effects)

Näiden analyysien perusteella päädyimme jatkokehittämään nimenomaan joukkoistetun sovelluksen toteuttamista. Dronekuljetusidea on mielenkiintoinen, mutta vielä toistaiseksi vaikeasti toteutettava useasta eri näkökulmasta (lainsäädäntö, teknologia, ansaintalogiikka).

Mitä teimme tällä viikolla

Ryhmän agenda tällä viikolla oli valita ideoista paras ja aloittaa toden teolla sen kehittäminen. Agenda oli myös luoda tuotteesta ensimmäinen rautalankamalli, joka kertoisi peruspiirteissään, mitä alamme toteuttaa. Olemme puhuneet keskenämme, että panostamme kaikkein mieluiten iteroivaan kehittämiseen, minkä vuoksi on tärkeää saada heti alkuun jotain (vaikka sitten karkeaakin) konkreettista mallia, josta voidaan sitten pohtia reittiä eteenpäin.

Analysoimme ideoitamme ja päätimme, että keskitymme kehittämään mobiilisovellusta yhdistämään koulu- ja työmatkavirtoja ja pienpakettien kuljetusvirtoja. Ryhmämme työsti luentojen ja viikottaisen ryhmätapaamisen aikana palvelun asiakaskohdennusta ja maantieteellistä rajaamista. Maantieteellinen rajaus etenkin lanseeraamisvaiheessa on relevanttia siksi, että palvelun käyttäjät saataisiin keskittymään tietylle alueelle eivätkä alun vähätkin kuljetukset hajautuisi ympäri maata. Tämä nimittäin vaikuttaa olevan monen olemassaolevan sovelluksen kompastinkivi – skaala on alussa liian laaja, jotta syntyisi konsentroitunutta ’yhteisöä’ ensimmäisistä käyttäjistä. Jos palvelumme ainoa tarjottava kuljetus on kylmälaukku Kajaaniin (tosielämän tapaus), ei kovin moni otaniemeläinen opiskelija innostu kirjautumaan palveluun.

Päätimme, että kohderyhmämme on pääkaupunkiseudun kiireelliset ihmiset, eli esimerkiksi opiskelijat, täyspäiväisesti työssäkäyvät ja perheelliset. Olemme päättäneet, että alamme itse testata samankaltaisia jo olemassaolevia palveluita, ja arvioimme samalla niiden hyviä ja huonoja puolia. Sitten pyrimme kehittämään prototyypin omasta sovelluksestamme. Olemme myös alustavasti sopineet tapaamisen Verkkokauppa.comin UX-designerin kanssa juttelemaan projektistamme.

Viikon takaisku tapahtui heti aluksi, kun tajusimme että ideallamme on jo useita kilpailijoita kuten Sjipit, Shipit ja PiggyBaggy, joita paremmin ideamme olisi syytä toimia, jotta sen kehittämisessä olisi jotain järkeä. Muita alustapalveluita (Uber, AirBnB, Facebook) seuraamalla arvioimme, että joukkoistetun tavarankuljetuksen liiketoimintakenttä on samankaltainen kuin muidenkin mobiilisovellusten: verkostoefektit ovat suuret, eli lopulta kentän ’voittajaksi’ selviytyy vain paras sovellus muiden jäädessä unholaan. Siksi meidän pitää todella keksiä, miten meidän sovelluksemme voisi erottua joukosta. Löysimme kuitenkin hopeareunuksen tältäkin pilveltä: nykyiset kilpailijat myös auttavat projektimme kehityksessä antamalla esimerkkiä joukkoistamisesta, ja voimme tutkia niiden heikkouksia käytännössä.

Lisäksi viikon haaste oli saada tehtyä valinta kahden eri ideamme osalta, sillä meillä oli ollut koordinaatiossa ongelmia ja alkuviikosta oli vielä epäselvyys, kumpaa tässä lähdetään tekemään. Edelleenkin tahtoisimme jotenkin pohtia dronekuljetusta, mutta emme keksi siitä selvästi rajattua projektia. Kompromissina voisimme toki pohtia sitä lopuksi nyanssina uudenlaisiin kuljetuspalveluihin, joita alustammekin voisi joskus tarjota.

Seuraavaksi aiomme kokeilla ainakin yhden kilpailijan alustasovellusta, luultavasti PiggyBaggya, ja kokeilla miten kätevää kuljetusten joukkoistaminen oikeasti on, ja mitä parannettavaa olemassaolevissa sovelluksissa olisi. Lisäksi alamme kehittää iteratiivisesti ensimmäistä (hyvin karkeaa) protoamme tuotteesta. Eräässä ryhmätapaamisessa vähän vitsillä heitetty idea ’Pokemon Go’ -tyylisestä liikkumisen pelillistämisestä sai myös sen verran tuulta siipiensä alle, että lähdemme pohtimaan, voisiko erottautumiskeinomme muista sovelluksista toteutua jonkinlaisen pelillistämisen avulla, etenkin jos kohderyhmämme koostuu alussa merkittävin osin opiskelijoista (huikean huumorintajuinen ryhmä). Suunnittelemme myös käyttäjäkyselyn ja toteutamme sen lähipiirimme ihmisille (mahdollisesti myös laajemmalle kohderyhmälle).

Rautalankamalli ideastamme

Koska ideamme lopullinen valitseminen venyi torstain ryhmätapaamiseen, on ensimmäinen rautalankamalli tehty hieman kiireessä, ja se on siksi karkea. Nyt ajatusten selkiytyessä on kuitenkin paljon helpompaa alkaa tehdä iteroivaa kehitystä ja jalostaa palvelua paremmaksi.

Palvelumme tarvitsee toimiakseen oikeastaan kaksi osaa: järkevän (liike)toimintalogiikan ja hyvän varsinaisen sovelluksen. Rautalankamallimme sovelluksesta toteutettiin Adobe XD-palveluun, johon tämä linkki johtaa. Ensimmäinen luonnos toimintalogiikasta ja ansaintamallista löytyy puolestaan alta.

Proto: Toimintalogiikka

Tuote: Mobiilisovelluksena ja verkkosivulla toimiva palvelu, joka toimii alustana pientavaroiden kuljetusten järjestämiseen.

Toiminta-alue: Suomen pääkaupunkiseudun sisällä. Voidaan skaalata myöhemmin.

Käyttäjät: Suomalaisia, pääkaupunkiseudulla asuvia tai opiskelevia henkilöitä. Vahva tunnistautuminen. Ensimmäisen kerran verkkopankkitunnuksilla, sen jälkeen sovelluksen omilla tunnuksilla.

Ansaintalogiikka: Palvelu on ilmainen ladata ja kirjautua. Toimitetuista kuljetuksista otetaan 5-10 % maksua. Mahdollisesti hankimme myös mainosrahoitusta ja teemme kaupallista yhteistyötä.

Yhteistyökumppanit: Verkkokauppayritykset, yksityishenkilöt, yliopistot.

Hinnoittelu: kysynnän ja tarjonnan laki. Sovellus ei kontrolloi hintoja muuten, mutta yksittäisen kuljetuksen maksimihinta on 20 euroa.

Maksaminen: Sovellukseen integroitu maksu luottokortilla / MobilePaylla / vastaavalla.

Vastuut: Lähtökohtaisesti kuljettaja on vastuussa paketista kuljetuksen aikana, kunnes on todennettu hänen toimittaneen sen asianmukaisesti perille. Sovelluksen osalta paketeilla on vakuutus 100e asti, josta lähettäjälle voidaan korvata aiheutuneet menetykset mikäli hän on tehnyt tapahtuneesta myös rikosilmoituksen.

Verotus: Yritys maksaa yritysveroa Suomeen. Kuljettajat eivät ole työsuhteessa yritykseen. Kuljettajat ovat itse vastuussa omasta veronmaksustaan. Palvelumme luovuttaakin tätä varten vuosittaisen yhteenvedon kuljetusten kilometreistä ja kustannuksista pyydettäessä

Pelillisyys: Sovellus suunnitellaan sellaiseksi, että kuljetus-’tehtävien’ suorittaminen palkitsee käyttäjää, ja sovelluksesta on myös viihdettä käyttäjälleen.
Käytäntö:
PAKETIN LÄHETTÄMINEN

 1. Henkilö A kirjautuu palveluun
 2. Henkilö A ilmoittaa haluavansa lähettää paketin
 3. Henkilö A kertoo paketin suurpiirteiset mitat (esim. Ilmaisemalla, millä liikennevälineellä sen voi kuljettaa), luonnehtii sen sisältöä, kertoo missä sen pitäisi olla ja mihin mennessä. Erityistiedoille ja kuvalle mahdollisuus.
 4. Henkilö A asettaa kuljetukselle hinnan, jonka hän myös sitoutuu maksamaan.
 5. Henkilö A voi selata, onko joku kuski ilmoittanut olevansa käytettävissä tiettynä päivänä ja ottaa tähän sovelluksella yhteyttä TAI henkilö A jää odottamaan, että joku valitsee hänen lähetyksensä sovelluksessa.

 

PAKETIN KULJETTAMINEN

 1. Henkilö B kirjautuu palveluun ja etsii, löytyisikö lähialueelta paketteja vietäväksi. Palvelusta on myös mahdollista hakea paketteja tiettyjen kriteerien (lähtöpaikka – päämäärä – aika – paino) avulla rajaten
 2. Henkilö B valitsee henkilön A lähetyksen ja ilmoittaa haluavansa kuljettaa sen
 3. Henkilö A saa ilmoituksen puhelimeensa, ja vahvistaa vielä kuljetuksen. Henkilö A voi halutessaan tarkistaa henkilön B kuskirekisterin, esimerkiksi aiempien lähettäjien antamat kommentit ja tähtiluokituksen.
 4. Kun A on vahvistanut kuljetuksen, B noutaa paketin (siten kuin toimeksiannossa ohjeistetaan) ja kuljettaa sen päämäärään (siten kuin toimeksiannossa ohjeistetaan). Henkilö B ilmoittaa paketin olevan perillä ja ottaa siitä kuvan päämäärässään vastuukysymysten välttämiseksi.
 5. Henkilö A hyväksyy tiedon kuljetuksen toteutumisesta, jolloin maksu veloitetaan automaattisesti hänen ilmoittamaltaan luottokortilta tai muulta maksupalvelulta ja siirretään henkilön B tilille (poislukien 5-10% provisio sovellukselle).
 6. Henkilö A saa viestin, jossa pyydetään arvioimaan kuljettajan B toimintaa tähtiluokituksella tai muulla vastaavalla arviointiasteikolla (esim. nopea – luotettava – mukava)

 

MISTÄ ja MINNE paketit kuljetetaan?

 1. Paketin lähettäjä on vastuussa siitä, että paketin lähetys hänen osaltaan onnistuu. Esimerkiksi hänen on oltava kotona silloin, kun aika kuskin kanssa on sovittu. Paketin lähettäjä on lisäksi vastuussa siitä, että jos paketti toimitetaan kolmannelle yksityishenkilölle C, tämä on tietoinen kuljetuksesta ja vastaanottaa paketin sovittuna aikana (tiedot voi lähettää henkilölle C esim. Whatsapp- tai Messenger-jaolla tai tekstiviestillä, mitä sovellus tukee).
 • Myös lähettäjillä on tähtiluokitus tätä varten – jotta epäluotettava lähettäjä ei saa paketeilleen enää kuljettajia sovelluksen puitteissa
 • Alusta ei kanna vastuuta (kuljettajan menetetty aika) näistä syistä epäonnistuneista toimituksista, ja tämä kerrotaan käyttäjäehdoissa.
 1. Sovellus voi käyttää esimerkiksi Postin pakettiautomaatteja (tehden sopimuksen Postin kanssa) tai vastaavia automaattiseen noutoon kelpaavia kontti- ja laatikkopalveluja. Myöskään lähikaupat, kirjastot tai yliopistot eivät ole poissuljettuja pick up- tai drop off-paikkoja.
 2. Sovelluksen ollessa huikea menestys (!) voimme myös alkaa rakentaa omaa infraamme esim. ulkotiloihin, jolloin tietyllä koodilla aukeavia säilytyslokeroja voitaisiin käyttää pakettien hakemiseen ja jättämiseen.