News

Here is a nice piece of news from the course describing how the students felt about this years course:
http://www.aalto.fi/fi/current/news/view/2013-05-24/

Aalto communication services commissioned also an video about the PACK-AGE course which was shot and executed by TBWA Helsinki. Looks nice, take a look 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=_cKipykSoag&list=UULIDbYJCT0oxtd2Esk0-OoQ

 

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

PACK-AGE suomeksi

 

PACK-AGE on Aalto-yliopiston monitieteinen pakkausmuotoilun projektikurssi, jossa tehdään pakkausratkaisuja yritysten tehtävänantoihin monialaisissa ja kansainvälisissä suunnittelutiimeissä. Projektityöskentelyä tuetaan teemaluentojen avulla, joissa pakkaussuunnittelua opetetaan 6 eri näkökulmasta useiden asiantuntijoiden voimin. Kurssin opetuksesta vastaa yhteistyössä 4 eri korkeakoulua; Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja Aalto-yliopiston kemiantekniikan korkeakoulu sekä Lahden muotoilu- ja taideinstituutti.

Vuonna 2013 kurssin teemana on ”vihreämpi luksus” jossa yhdistyy vastuullisuuden ja ympäristötietoisen ajattelun suunnittelukulttuuri korkean laadun ja elämyksellisyyden estetiikkaan. Kurssilla pohditaan, miten laatua ja elämyksellisyyttä voidaan suunnitella kuluttajapakkauksiin kestävämmällä tavalla rajallisten resurssien maailmassa.

Projektiryhmiin valitaan sopivat opiskelijat motivaatiokirjeen perusteella. Opiskelijavalintojen kautta pyritään vaikuttamaan siihen, että kurssille syntyy monialaisia suunnittelutiimejä, joilla on valmiudet ratkaista ongelmia ja tuottaa innovatiivisia ratkaisuja yritysten kurssille tarjoamissa projekteissa. Ideaalitiimit vaihtelevat tehtävänannon ja projektin mukaan, mutta tiimeissä on aina muotoilun, liiketoiminnan ja teknisen tuotannon osaajia mukana. Tyypillisessä tiimissä on yksi projektimanageri, yksi muotoilija/rakennesuunnittelija, yksi graafinen suunnittelija tai kuvittaja, yksi business-osaaja esim. markkinoinnin puolelta, materiaali- tai koneinsinööri, sekä kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan tuntija. Myös tuotantotalouden, logistiikan, kaupan ja kuluttajatuntemuksen ”asiantuntijoille” löytyy usein tiimistä paikka. Tärkeintä on oikea asenne ja halu oppia uutta. Periaatteessa kaikki Aallon opiskelijat voivat hakea kurssille taustastaan riippumatta, mutta koska kurssilla tehdään oikeita yritysten tehtävänantoihin perustuvia pakkaussuunnittelu-projekteja, opiskelijavalinnoissa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että valitut opiskelijat omaavat hyvän motivaation ja ajallisten resurssien lisäksi jotain projektissa tarvittavaa kompetenssia. Se voi olla esim. koulutuksen, työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta hankittua osaamista ja tietotaitoa, josta tulee voimavara projektityöhön.

Kurssin suunnittelussa ja opiskelijoiden tiimityksessä pyritään ennakoimaan työn sujuvuutta ja tuottamaan yhteistyötä helpottavia ratkaisuja. Ideana on mahdollistaa jouheva aloitus oikeassa projektissa, tilanteessa, jossa ryhmän jäsenet eivät tunne toisiaan ennalta ja he edustavat jo lähtökohdiltaan erilaisia työkulttuureita ja eri kansallisuuksia.

Monialaisuuden voima on ideassa, että yhdistämällä eri osa-alueiden asiantuntijoiden tieto-taitoa, syntyy kokonaisvaltaisesti toimivampia ratkaisuja (collective intelligence). Monialaisuus on kuitenkin edelleen harvoin tehokkaasti hyödynnetty voimavara luovassa työssä. Pakkaussuunnittelussa joudutaan tekemään paljon erilaisia kompromisseja, mutta kun tiimillä on tilanteesta, sidosryhmistä, tuotteesta, tuotannosta sekä asiakkaaseen liittyvistä muuttujista hyvä käsitys, suunnittelussa tehtävät kompromissit voidaan perustaa hyvään ymmärrykseen siitä, mikä on tärkeintä, mitkä ovat valintojen vaikutukset ja mitä ratkaisulla oikeastaan tavoitellaan.

Tämän kurssin fokus ei ole miettiä pakkausta tuotannon kuluna, vaan alihyödynnettynä mahdollisuutena palvella erilaisia sidosryhmiä oivaltavien suunnitteluratkaisujen kautta. Kuluttajan tarpeet ja käyttäjälähtöinen suunnittelu on kurssin keskiössä ja pakkausmuotoilun avulla herätetään mielenkiinto, rakennetaan arvoa ja arvostusta, parannetaan käytettävyyttä ja ennen kaikkea palvellaan kuluttajaa. Pakkauksen design-ratkaisu on aina strateginen päätös, koska se on pidempiaikainen investointi tuotteen haluttavuuteen ja brändiin. Pakkaus alihyödynnetty media, joka myös rakentaa tuotteen brändiä. Se on olennainen osa tuotteen elämyksellisyyttä ja käyttökokemusta eli pakkaus toimii käyttöliittymänä itse tuotteeseen. Näihin asioihin kiinnitetään harvoin riittävästi huomiota, ja ne on helppo sivuuttaa väärin perustein, kun suurempi kuva on hämärtynyt tuotantokuluja tuijotettaessa. Asiakas on aina kulutussyklin keskiössä ja investointi tuotteen haluttavuuteen ja käytettävyyteen on harvoin huono sijoituspäätös.

Vuonna 2013 PACK-AGE kurssilla muotoiltiin suklaa, sushi- ja korupakkauksia, Fazerin, Pyrollin ja Tillanderin tarpeisiin ja pakkauskonseptit ja prototyypit esiteltiin ensi kertaa yleisölle kurssin päätösjuhlassa 17.5.2013.

Kurssin yhteistyökumppanit ja sponsorit ovat vuonna 2013 Lönnberg Print & Promo, Starcke, Metsä, BOCO Nordic Board Agents and Consultants Ltd., Tullis Russel, Abbey Sheetfeeding, James Cropper, ja SmellMe.

Kuvia kurssilta:
http://www.flickr.com/photos/aaltomediafactory/sets/72157633826555805/
http://www.flickr.com/photos/aaltomediafactory/sets/72157633827589315/

 

Lisätietoja antaa:

Markus Joutsela
PACK-AGE kurssin kehittäjä ja koordinoija / muotoilun tutkija / opettaja
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Median laitos
markus.joutsela(at)aalto.fi
PL 31000, 00076 Aalto

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

Thank you for collaboration in 2013

Thanks to all clients, sponsors, students, schools and teachers who were involved in this year’s PACK-AGE course. Thank you also rehabilitation center Apila for possibility for teaching design-for-all & easy opening with practical demonstrations.

 

 

 

 

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

PACK-AGE – an unique platform

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

Team Tillander

Students in team Tillander: 

Philip Zeitler (PM), Heidi Aitta-Oja, Kaisa-Leena Gerrits,  Jessie Hsu, Teija Lehtola, Anni Sirkka

The brief was to create new a set of packages for jewelry (engagement box, ring box, necklace box), that are long-lasting and unique to the Tillander brand. The packaging should also feel valuable and provide a stylish storage at home for the jewelry.

Photography: Markus Joutsela

Please consult the brand owner about the right to use the images.

Tillander glass concept:


The student team with the client

Photo: Adolfo Vera

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

Team Geisha machine-packed

Students in team Fazer Geisha machine-packed: 

Emma Nermes (PM), Xinling Jiang, Pia Junni, Tuomas Orispää, Tiina Riiho, Ketty Shih

The brief was to create a new high quality machine-packed 150 g packaging for Geisha Original chocolates. The box should be side-glued and come to the packaging machine flat. The team created functional cubical packages that have an inner layer offering possibilities for different types of visuals or seasonal graphics.

Photography: Markus Joutsela

Please consult the brand owner about the right to use the images.

Cube concept

Alterantive graphics:

The team with the client:

Photo: Adolfo Vera

 

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

Team Pyroll

Team Pyroll:

Meri Peltonen (PM), Mikko Heiskanen, Else Kosonen, Angela Lin, Koji Ogawa, Maria Okkonen

The brief was to deliver a new and innovative cardboard sushi box, intended for both the Finnish and International market. The box design should be user-friendly, and modifiable in terms of size and graphic.

Photography: Markus Joutsela

Please consult the brand owner about the right to use the images.

Otabe sushi concept

The student team with the client

Photo: Adolfo Vera

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

Team Geisha hand-packed

Students in team Fazer Geisha hand-packed: 

Kenny Ronkanen (PM), Jutta Joutjärvi, Paola Montevecchi, Eugenia Pavone, Madeline Walcher

The team created a gift packages that communicates Geisha values and character with their unique elements, while focusing on the added value for the gift giver and receiver. Two different final concepts were produced for the hand-packed Geisha. One is based on round organic forms and the other on angular origami construction. Both work well with the brand.

Photography: Markus Joutsela

Please consult the brand owner about the right to use the images.

Flower concept


Origami concept

The student team with the client

Photo: Adolfo Vera

 

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

Closing show pictures

Thanks to all of our visitors at the closing show. Nice people, good show and very positive feedback as well.

Here are some pictures from the event:

 

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

What is it?

Markus Joutsela gave a general presentation of the course setup in the closing show 17 May 2013.

PACK-AGE 2013 gala_mj

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

Our clients, sponsors and partners in 2013

Posted by Markus

Uncategorized - Leave a comment

New packaging concepts revealed on 17 May 2013

Fruits of creativity

Welcome to see beautiful new packaging designs presented for chocolate, jewelry and sushi clients

Posted by Markus

event , Uncategorized - Leave a comment