Pohdintaa arviontikriteereistä 1.5.

Arviointikriteerit workshop oli hyödyllisempi mitä osasin odottaa. Aamupäivän aikana tuli tarkasteltua omaa työtä monelta eri kantilta. Käytimme ryhmätyössä hyödyksi diplomityön arviointikriteeristöä. Mielestäni kriteerien muokkaamisessa oli tärkeää huomioida se, että kurssimme on maisemarakentamisen syventävä kurssi, joten työn pääpaino täytyy olla itse suunnittelussa. Toisaalta hyvä suunnittelu vaatii tässäkin työssä hyvän taustatyön, johon pitäisi kuulua ainakin:

  • työn tavoite
  • teoriaa omasta aihepiiristä
  • perustelut valituista toimenpiteistä / suunnitteluratkaisuista
  • suunnittelukohteen esittely
  • analyysejä omasta suunnittelukohteesta

Mielestäni workshopin loppupuolella käyty keskustelu oli hyvää. Toivottavasti lopullinen kriteeristö noudattelee keskustelun linjoja.

 

Posted by Annu Mustonen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *