Pohdintaa välikritiikistä 29.3.

Yllätyksekseni sain välikritiikissä paljon positiivista palautetta kehitysehdotuksien lisäksi. Kiitos kaikille kommentoijille! Välikritiikki oli minulle kaikenkaikkiaan positiivinen kokemus. Sain positiivistä palautetta työn selkeydestä ja loogisuudesta. Muiden töihin perehtyessäni huomasin mitä kaikkea olisinkaan voinut tehdä omassa esityksessäni paremmin! Sain uusia näkökulmia mm. veden laadun parantamiseen (ilmastus). Sain ideoita myös työn taittoon ja rakenteeseen. Harmittelin, kuinka minun olisi ehkä kannattanut koostaa jo tietoa biohiilestä, aiheesta, johon olen käyttänyt jo todella paljon aikaa.

Sain tällä viikolla myös lisätietoja Vantaan kaupungilta Lammaslammen alueesta. Uutena tietona tuli, että alueen ongelmana on tulviminen. Minun täytyy perehtyä tähän ongelmaan lisää ja miettiä, voisinko käsitellä myös sitä työssäni.

Asioita, joihin perehdyn / kehitän työssäni:

 • Lammaslammen tulvaongelmaan perehtyminen, etsi Vantaan tulvaohjelma tms.
 • Minkälaista kuormitusta eri lähteistä pieneen lampeen tulee ja miten se todennäköisesti vaikuttaa lammen ekologiaan?
 • Tee yksi kartta, josta hahmottaa mistä vesi tulee alueelle ja mihin se valuu sekä esitte yleisesti maankäyttötyypit.  Mitkä maankäyttötyypit kuormittavat eniten vesistöä ja mihin toimenpiteisiin kannattaa keskittyä?
 • Alueen kehittämisen pääarvon esiin tuonti, ja mikä se on? Ekosysteemipalvelujen lisääminen?
 • Tutki, löytyykö invasiivisia kasveja
 • Avaa työssä miksi valitsin juuri tämän kohteen
 • Kuinka luonto voi paremmin veden laadun parantumisen jälkeen?
 • Biohiilisuodattimet hulevesien tuloputkiin, miten toteutetaan? Miten ja kuinka tiheästi niitä pitää huoltaa?
 • Referenssikohteiden etsiminen! (Tikkurilan jokiranta, Kuusijärven laiturin suodatin)
 • Perustele, miksi valituilla (kolmella) toimenpiteellä voidaan eniten vaikuttaa lammen tilaan?
 • Historiakatsaus?
 • Tavoitteisiin myös lammen virkistyskäyttömahdollisuudet ja sitä kautta ihmisen hyvinvointi?
 • Millaista maisema-arkkitehtonista lisäarvoa esimerkiksi uudet biohiilisuodatin-laiturirakenteet voisivat lammelle tuoda?
 • Lammen kehittäminen uimarannaksi? Mitä kaikkea se vaatii?
 • Kelluvien kosteikoiden käyttö?

 

Posted by Annu Mustonen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *