Aineiston kokoaminen välikritiikkiin 9.3.

Työn kohdealueeksi olen valinnut Vantaalla sijaitsevan Lammaslammen ja aion työssäni keskittyä veden laadun parantamiseen. Välikritiikkiin valmistautuessani sain apua ohjauksista.

Pyysin ja sain Vantaan kaupungilta paljon hyödyllistä aineistoa alueesta. Olen tutustunut nyt Vantaan kaupungin hulevesiohjelmaan, Lammaslammen maisemaselvitykseen ja muun muassa lammen linnustoon ja luontoarvoihin. Ilmeni, että lammessa viihtyy viitasammakoita ja siellä pesii useita eri lintulajeja. Haluan ottaa nämä seikat huomioon työssäni.

Työni tavoitteena on “lisätä alueelle luontoa”. Alueella on jo paljon luontoa, mutta ajattelin että tilannetta voi aina parantaa. Haluan lähestyä suunnittelukysymystäni niin eläinten, kasvien kuin lintujenkin kannalta. Puhdistamalla lampeen valuvia vesiä (mm. palstaviljelyalueelta) parannan luonnon tilaa. Myös visuaalisuudella on merkitystä. Ihmisen hyvinvointi lisääntyy luonnossa ja luontoa jäljittelevissä ympäristöissä. Pidän tärkeänä että rakennetun ympäristön huutomerkit, kuten putkenpäät maisemoidaan ympäristöön. Haluaisin lisätä alueelle luontoa myös kukkaniittyjä perustamalla. Ne loisivat hyviä elinolosuhteita hyönteisille. Kukkaniityt houkuttelisivat ihmisiä poimimaan kukkia ja saamaan tällä tavalla luontokosketuksen. Kukkaniittyjen esteettiset vaikutukset ovat myös merkittäviä.

Olen työstänyt välikritiikkiin esityksen, jonka sisältö on seuraavaa:

■SIJAINTI

■KOHTEEN ESITTELY

■ANALYYSIT

■TYÖN TAVOITE

■STRATEGIA

■KONSEPTI

■TYÖN ALUSTAVA SISÄLTÖ

■LÄHTEITÄ

 

Posted by Annu Mustonen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *