Kohdealueen valinnan vaikeus 25.2.

Harjoitustyön kohdealueen valinta osoittautui hankalaksi. Lähtökohtanani on luonnonvesistön puhdistaminen biohiilisuodattimella. Ajattelin kohteeksi alun perin uimarantaa. Tällaisissa paikoissa (tarpeeksi) puhdas vesi on edellytys uimarantatoiminnan takia. Biohiilisuodattimilla voitaisiin saada pitkäikäistä hyötyä ja sillä voitaisiin ennaltaehkäistä tulevia ongelmia.

Sain palautetta että uimaranta ja biohiilisuodattimet eivät ole paras idea, joten jalostin ajatusta. Aloin etsiä pienempää lampea tai järveä, jotta veden laatuun pystyisi oikeasti vaikuttamaan (suunnittelemillani toimenpiteillä). Harkitsin suunnittelukohteeksi Helsingin Jakomäen ja Vantaan Vaaralan alueella olevia hiekkakuoppia. Alue olisi ollut ihanteellinen kokonsa puolesta, mutta huomasin, että se on pohjavesialuetta ja hulevesiä ei juuri ole.

Sain ohjauksesta hyvää apua. Seuraavaksi pohdin kohteeksi Espoossa sijaitsevaa Matalajärveä ja Vantaalla sijaitsevaa Lammaslampea. Matalajärvi on hyvin rehevöitynyt ja nimensä mukaisesti matala järvi pohjois-Espoossa. Sen toisella laidalla on golf-kenttä, ja luulenpa että järven rehevöityminen johtuu ainakin osittain siitä.  Lammaslampi sijaitsee urbaanissa ympäristössä kerrostalovaltaisen asutusalueen keskellä ja se on hyvin tärkeä lähivirkistyskohde. Päädyin valitsemaan kohteekseni Lammaslammen, sillä se on alaltaan sopivan pieni ja se soveltuu näin olle paremmin harjoitustyöni kohteeksi.

Posted by Annu Mustonen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *