Bio-ekstasis -workshop 27.1.

Workshop päivänä saimme monipuolisen taustatietopläjäyksen kurssin aihealueeseen. Itse tutustuin skottilaisen Ian L. McHargin jo 60-luvulla kirjoitettuun ”Design with nature” -kirjaan, joka on aikansa merkittävä ja edelleen ajankohtainen maisemasuunnittelun tekninen kirja. Kirjassa painotetaan ekologisten periaatteiden merkityksestä aluesuunnittelussa. Kirjassa esiteltävät suunnitelmat perustuvat aina luonnollisiin prosesseihin ja sen mukaan perusteellisen luonnontieteellisen analyysin pohjalta tehty suunnitelma on luonnostaan myös esteettisesti kaunis kokonaisuus. Hänen mukaan luonto on ainoa käyttökelpoinen referenssikohde maisema-arkkitehtuurissa. ”Luonnonsuunnittelulla” McHarg tarkoittaa, että tapa, jolla me hallitsemme ja muokkaamme maata, on paras, kun se suunnitellaan ottamaan huolellisesti huomioon sekä ekologia että maiseman luonne. Myös muissa teoreettisissa klassikkoteoksissa kannustettiin poikkitieteellisyyteen. Teosten keskeisiä teemoja oli ekologia, toiminta luonnon ehdoilla, ekotekniikka ja posthumanismi. Louis G. Le Roy: Natur ausschalten, Natur einschalten (1973) pääajatus on “Ihmisen pitäisi sallia luontainen kasvu ja rajoittaa oma osuutensa minimiin. Luonto pitää itse huolen itsestään”. Tuoreemmassa teoksessa (Gilles Clément & Philippe Rahm: Environ(ne)ment (2006)) Clémentin tavoitteena on luoda uudenlaista luontoa, jossa luonto toimii itsenäisesti ja ihminen/puutarhuritoimii vain tarkkailijana. Biodiversiteettiä voidaan hoitaa mahdollisimmanvähillä interventioilla ja ihmisen tarkoituksena on korkeintaan avustaa luonnon toimintaa. Kirjassa tuodaan esille ajatus uudenlaisesta estetiikasta, joka pohjautuu rikkaaseen biodiversiteettiin ja ekosyteemien tutkimisesta saatuun tietoon ja mm.  joutomaiden potentiaalia arvokkaina biodiversiteetin turvapaikkoina.

Päivän aikana kuulimme mielenkiintoista tietoa ekologisista interventioista, biotekniikasta, biomimiikasta sekä näitä hyödyntävästä taiteesta ja suunnittelusta. Biomimiikka on tieteenala joka matkii luonnossa esiintyviä mekanismeja ja prosesseja. Muun muassa tarranauhan on keksitty tutkimalla takiaisia ja heijastin tutkimalla kissan silmiä. Ekologinen interventio tarkoittaa projektia tai ”väliintuloa” jolla pyritään vaikuttamaan suunnittelualueen ekologiaan positiivisella tavalla.

Päivä oli antoisa ja ajatuksia herättävä. Tämä auttoi oman kurssityön aiheen rajaamisessa ja suunnittelussa.

Posted by Annu Mustonen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *