Algoritmil voi saada kiinni / kenel on kovimmat rap-riimit

BLOGINI ON MUUTTANUT. TÄMÄ KIRJOITUS LÖYTYY NYKYISIN OSOITTEESTA: 

http://mining4meaning.com/2014/08/25/rap_algoritmi/

 

 

 

(Päivitys 7.9.2014: Riimikertoimia voi nyt laskea itse osoitteessa raplysaattori.fi. Lähdekoodi saatavilla GitHubissa.)

(Päivitys 27.8.2014: Lisäsin joitain uusia artisteja riimikerroinvertailuun ja päivitin tekstiä sen mukaisesti. Aion julkaista lähiaikoina nettisivun, jossa voit laskea riimikertoimen haluamillesi sanoituksille. Lisäksi aion laittaa ohjelman lähdekoodin julkiseen jakoon. Jos haluat saada jatkossa tietoa näistä tai muista blogiini liittyvistä päivityksistä, käy tykkäämässä FB-sivustani.)

“Puolet räppäreist ei tajuu rimmaamisest mitään / ennen mikkiin päästämistä pitäis kirjalliset pitää”

Näin toteaa suomiräpin epäilemättä tämän hetken tunnetuin nimi, Cheek, kappaleessaan Kuka muu muka. Tässä kirjoituksessa kuvailen, miten tietokoneella voidaan löytää lyriikoissa esiintyviä riimejä automaattisesti ja tutkin, löytyykö edellä mainitulle Cheekin väitteelle katetta analysoimalla Suomen tunnetuimpien räppäreiden sanoituksia toteuttamallani tietokoneohjelmalla. Ohjelma laskee tunnistamiensa riimien pituuksia sekä arvioi artistin sanavaraston kokoa.

Riimittelyn ABC

Alkuun listaan muutamia säännönmukaisuuksia, joita olen vuosien kuuntelun saatossa havainnut rap-lyriikoissa. Räpissä riimin määritelmä on laveampi kuin esimerkiksi mitallisessa runoudessa; konsonanteilla ei ole juurikaan väliä, ja rimmaavat vokaalit voivat olla yhtä hyvin pitkiä tai lyhyitä. Näin ollen esimerkiksi sanat “ahkera” ja “laakea” muodostavat riimin.

Yksi keino, jolla räppäri voi näyttää taitonsa ja monesti myös saada biisinsä kuulostamaan paremmilta, on käyttää tuplariimejä, joissa ei rimmaa vain lainin viimeinen sana vaan kaksi viimeistä sanaa. Oppikirjaesimerkkinä tästä toimii kirjoituksen alun lainaus Cheekiltä, missä tuplariimin muodostaa sanapari “rimmaamisest mitään – kirjalliset pitää”. Tästä voi nousta vielä ns. nextille levelille muodostamalla multiriimejä, joissa useampi kuin kaksi viimeistä sanaa rimmaavat. Eikä rimmaavien sanojen tarvitse olla yksi yhteen, vaan yksi sana voi rimmata vaikkapa kahden lyhyen sanan kanssa (“ei saa – veisaa”).

Riimien automaattinen tunnistus

Seuraavaksi kuvaan Raplysaattoriksi nimeämäni ohjelman toimintaa. Jos et ole kiinnostunut teknisistä yksityiskohdista, voit hypätä suoraan seuraavaan lukuun.

Riimejä voidaan tunnistaa poistamalla lyriikoista ensin kaikki konsonantit ja tuplavokaalien jälkimmäinen vokaali ja sen jälkeen etsimällä tekstistä mahdollisimman pitkiä identtisiä vokaalijonoja. Tämän idean pohjalta toteutin ohjelman, joka toimii yleisellä tasolla seuraavalla tavalla:

 1. Käy konsonanteista ja tuplavokaaleista siivottu teksti lävitse sana sanalta.
 2. Jokaisen sanan kohdalla etsi pisin yhtenevä vokaalijono edellisen kymmenen sanan joukosta (vertaa ensin sanojen viimeisiä vokaaleja, sitten toisiksi viimeisiä ja jatka tätä, sanarajoista välittämättä, niin kauan kunnes vastaan tulee ensimmäinen eriävä vokaali).
 3. Määritä kappaleen keskimääräinen riimin pituus (=riimikerroin) laskemalla keskiarvo kunkin sanan pisimmän riimin vokaalimäärästä.

Näiden vaiheiden lisäksi ohjelma tekee alkuun muutamia esikäsittelyoperaatioita tekstille, kuten siivoaa pois kaikki välimerkit. Lisäksi ohjelma huomioi riimeissä muutamia erityistapauksia, kuten sen, että riimin alku- ja loppuosa eivät voi päättyä samaan sanaan (esimerkiksi kertosäkeistössä toistetaan tavallisesti samaa lausetta monta kertaa, mutta näitä toistoja ei voida laskea riimeiksi).

Tyypillisesti suurin osa riimeistä sijoittuu lainien loppuun, mutta koska lainien rajojen tunnistaminen tekstistä automaattisesti on haastavaa, ohjelma laskee pisimmän riimin jokaiselle sanalle. Tästä syystä mukaan tulee varmasti laskettua joitakin vokaaleiltaan yhteneviä sanoja, joita artisti ei ole tarkoittanut riimeiksi, mikä lisää pientä kohinaa kappaleesta laskettuun riimikertoimeen. Kohinan vähentämiseksi ohjelma jättääkin huomiotta yhden vokaalin mittaiset riimit, koska tarkoitukselliset riimit ovat harvoin näin lyhyitä.

Suomen pisimmät riimit kirjoittaa…?

Artistin riimikertoimen laskemiseksi tein lisäksi toisen ohjelman, joka hakee automaattisesti halutun artistin kaikkien saatavilla olevien kappaleiden sanoitukset eräältä lyriikoita tarjoavalta sivustolta. Sen jälkeen laskin Raplysaattorilla artistin jokaisen kappaleen riimikertoimen (riimien keskimääräisen pituuden) ja otin näistä keskiarvon. Alla olevassa taulukossa on listattu tarkastelemani artistit sekä heidän keskimääräiset riimikertoimensa.

Sijoitus Artisti Riimikerroin
1. Skandaali 1.429
2. Altis 1.427
3. Huge L 1.224
4. Paleface 1.222
5. Cheek 1.193
6. Sere 1.110
7. Brädi 1.060
8. Asa 0.995
9. Jodarok 0.986
10. Aste 0.973
11. Heikki Kuula 0.970
12. Sini Sabotage 0.961
13. Tuomas Kauhanen 0.957
14. JVG 0.937
15. Juju 0.923
16. Are 0.919
17. Mikael Gabriel 0.904
18. Pyhimys 0.891
19. Steen1 0.874
20. Stig 0.874
21. Uniikki 0.869
22. Stepa 0.863
23. Raptori 0.861
24. Timo Pieni Huijaus 0.853
25. Spekti 0.843
26. Juno 0.840
27. Elastinen 0.839
28. Stepa 0.835
29. Juice Leskinen 0.817
30. Lavis 0.817
31. Iso H 0.813
32. Tuuttimörkö 0.806
33. Jukka Poika 0.797
34. Petri Nygård 0.786
35. Ruudolf 0.751

Tuloksista nähdään, että viiden kärki erottuu selkeästi muista artisteista. Cheekin riimikerroin 1.2 on samaa luokkaa kuin Palefacen (vain suomenkieliset kappaleet huomioitu) ja Huge L:n kertoimet, mutta näistä vielä selvästi ylempänä löytyvät Skandaali ja Altis 1.4:n riimikertoimilla. Näistä artisteista ainakaan Huge L ja Altis eivät liene vielä noussut suuren yleisön tietoisuuteen ja Skandaalinkin toistaiseksi ainoat albumit on julkaistu jo vuosina 2003 sekä 2004. Toisaalta myös listan häntäpäästä löytyy yllätyksiä kuten se, että aivan Suomen tunnetuimpien räppärien joukkoon lukeutuva Elastinen on vasta sijalla 27.

Alle olen listannut muutamia Raplysaattorin löytämiä riimejä neljältä kärkiartistilta (rimmaava osuus lihavoitu):

Skandaali – Sun Muijas: “Sama mitä tuut tekemään, se pitää must enemmän / en sitä tuu menettää, se pistää sut menemään (riimin pituus 13 vokaalia)

Altis – Riivaaja: “Meen varaa huoneen saan samal vuoteen / ku voin ajaa huomen taas takas suomeen (riimin pituus 11 vokaalia)

Huge L – Eino-Leevi: “Vois kerran päiväs punnertaa, sen verran verbaalil tasol taas / ku alan sanottaa, teen herra kenraalist alokkaan (riimin pituus 10 vokaalia)

Paleface – Riisto Räppääjä: “Vihollisten erona on kokardien soikeus / oman käden oikeuskin on totaalinen poikkeus (riimin pituus 9 vokaalia)

Cheek – Jare Henrik Tiihonen: “Nöyrästi loskas Jarena kohti kevättä tarvon / kunnes illal stagella rotsi levällään taas on (riimin pituus 11 vokaalia)

Vähätteleekö Cheek taitojaan?

Elina Westinen on tutkinut väitöskirjatyössään kolmea suomalaista rap-artistia: Cheekiä, Pyhimystä ja Stepaa. Eräässä Westisen tekemässä haastattelussa Cheek kommentoi kollegoidensa kykyjä seuraavanlaisesti (Westinen 2014, 273):

“Pyhimyshän on niinku hyvä ja […] mut Stepa ni ei osaa mitää […] mä voisin verrata sitä niinku semmoseen just mitä ite teki joku kymmenen vuot sitte”.

Cheekin väite Stepan taidoista tai niiden puutteesta kuulostaa äkkiseltään hyvin ylimieliseltä. Riimikerroinvertailun perusteella sille löytyy kuitenkin näyttöä: Stepa sijoittuu riimikerroinvertailussa kolmanneksi viimeiseksi (sijalle 21.), kun taas Cheek itse on 4. sijalla. Mielenkiintoinen havainto on se, että Cheekin jo vuonna 2004 julkaistun albumin Avaimet Mun Kulmille riimikerroin on 1.25, joka on suurempi kuin hänen uusimman Kuka muu muka -nimisen levynsä riimikerroin 1.15. Tämän valossa Cheekin rinnastus Stepan taitojen ja hänen omien kymmenen vuoden takaisten kykyjensä välillä näyttäytyykin yllättäen vaatimattomana! Toisaalta voidaan kysyä, ovatko Cheekin omat lyyriset taidot kehittyneet ollenkaan viimeisten kymmenen vuoden aikana.

“Sanavarasto rajaton, taatusti voittamaton”

Rimmaavuuden lisäksi halusin tutkia myös sanoitusten sisältöä. Tämän mittaamiseksi laskin räppäreille seuraavan luvun: kuinka monta eri eli uniikkia sanaa esiintyy artistin kirjoittamien viimeisten 9000 sanan joukossa. Tämä mittari kuvaa sitä, kuinka suuri sanavarasto artistilla on käytössään. Vastaavaa menetelmää on aiemmin sovellettu englanninkielisille rap-sanoituksille.

Yhdeksäntuhatta sanaa vastaa noin kahta suomenkielistä albumia. Ne artistit, joiden sanoituksia ei löytynyt riittävästi, jätettiin analyysin ulkopuolelle. Sanojen eri taivutusmuodot on laskettu omiksi sanoikseen, koska slangikielisten sanojen perusmuotoja on haastavaa selvittää koneellisesti. Alla olevasta kuvasta löytyvät neljäntoista suomalaisen artistin uniikkien sanojen määrät sekä riimikertoimet. Kuvasta nähdään, että suurimmalla osalla artisteista uniikkien sanojen määrä on 3500-4500 sanan välillä, mutta joukosta erottuu kuitenkin yksi artisti, Asa, jolla uniikkeja sanoja on peräti 5607. Uskon, että yhtenä selityksenä tälle on se, että Asalla sanoitusten aihepiirit eivät rajoitu pelkästään esimerkiksi naisiin ja autoihin.

Huomaa, että kuvassa näkyvät lukemat eivät kuvaa suoraan artistin sanavaraston absoluuttista kokoa, sillä esimerkiksi autost ja autoon lasketaan erillisiksi sanoiksi. Eri artistien uniikkien sanojen määriä vertailemalla voidaan kuitenkin selvittää, miten artistien sanavarastojen koot suhteutuvat toisiinsa, sillä kaikilla voitaneen olettaa esiintyvän sanojen taivutusmuotoja samassa suhteessa. Kokonaisuudessaan ne artistit, jotka pääsevät lähimmäksi kuvaajan oikeaa yläkulmaa, ovat näillä kahdella mittarilla mitattuna verbaalisesti taitavimpia. Yläkulmassa ammottava tyhjä aukko antaa ymmärtää, että Suomen rap-skenessä olisi vielä tilaa sellaiselle artistille, joka yhdistäisi Asan monipuolisuuden ja Skandaalin riimittelytaidot!

Lopuksi

Räppäreitä vertaillaan usein sen perusteella, kenellä on paras flow. Flowlle ei liene olemassa tarkkaa määritelmää, mutta uskon, että riimikerroin eli käytettyjen riimien pituus muodostaa siitä yhden osan. Tekijöitä on kuitenkin varmasti monia muitakin. Flown voisi sanoa kuvastavan sitä, kuinka helpolta artistin räppääminen kuulostaa ja miten sanojen rytmitys istuu yhteen taustalla soivan biitin kanssa. Omasta mielestäni esimerkiksi Ruudolfilla, joka jää riimikerroinvertailussa viimeiseksi, on parempi flow kuin monilla muilla listalta löytyvistä artisteista. Jatkotutkimuksen aiheeksi jääkin selvittää, millä muilla mittareilla artistin flowta voisi mitata.

 

P.S. Jos tämän kirjoituksen sattuu lukemaan joku, jolla on syvempää näkemystä rap-sanoitusten tekemisestä, kuulisin mielelläni ideoitasi!

Lähteet:

Westinen, Elina. The discursive construction of authenticity: resources, scales and polycentricity in Finnish hip hop culture. PhD thesis, University of Jyväskylä, 2014.

Posted by Eric

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

107 Responses to Algoritmil voi saada kiinni / kenel on kovimmat rap-riimit

 1. Leis says:

  Ei se oo mikään riimi jos siitä rimmaa pelkkä lopputavu. Ja sijamuotoräppärit on aina omaa alakastia

  • Eric says:

   Samaa mieltä. Ohjelma ohittaakin yhden tavun (tarkemmin sanottuna yhden vokaalin) mittaiset “riimit”. Voitko selventää, mitä on sijamuotoräppärit? Uus termi mulle.

 2. Elina says:

  Mahtava juttu tämä. 😀 Antaa konkreettista osviittaa.

  • Eric says:

   Hyvä, jos on iloks! 🙂 Saatan tehä jossain kohtaa myös sellasen nettisivun, johon voi pasteta haluamansa lyriikat ja laskea niille riimikertoimen.

 3. Mutri says:

  Koita mitata altiksen riimei. Uskoisin et sijottuu ykköseks

  • Eric says:

   Kiitti ideasta, olin kokonaan unohtanut Altiksen! Laskin nopeesti Altikselle riimikertoimen ja tulos oli: 1.43 eli ihan samoissa, kun Skandaalilla! Pyrin päivittämään postauksen huomisen aikana..

 4. Ossi says:

  Oletko kuunnellut Huge L – Yhel Sanal (https://www.youtube.com/watch?v=VdkBqjFUPu8).. Paljonko riimejä?

 5. Orri says:

  Tosi siisti artikkeli! Jos millään löytyy aikaa taikka jaksamista katsos nikke ankaran “aivotonta räpätiräpää” pätkien riimit tai gettomasan “lopun alku”. Teknisimpiä suomi biisejä!

 6. Jakob D says:

  Ottaako raplysaattori siis eri artisteilta eri määrän biisejä ja analysoi ne? omasta mielestä loogisempaa olisi ottaa jokaiselta arkistilta joku vakiomäärä, esimerkiksi satunnaisesti 10, sillä Cheekillä löytyy varmasti enemmän ylöskirjoitettua lyriikkaa internetistä kun näillä pienemmillä artisteilla, aiheuttaen ehkäpä epäreilun(?) vertailun.

  Mielenkiintoista kuitenkin, hyvää työtä!

  • Eric says:

   Raplysaattori ottaa eri määrän biisejä eri artisteilta, saatavuuden mukaan, mutta näistä lasketaan keskiarvo, joten sillä ei ole väliä.

   • Jakob D says:

    On periaatteessa, jos vaikka jonkun artistin otannassa sattuu olemaan esim. pelkästään vanhoja biisejä jotka ovat riimillisesti tönkköjä. Ja joskus riimien monimuotoisuus vaihtelee paljonkin eri kappaleiden välillä.

    Tätähän voisi testata esim. ottamalla satunnaisesti ekaksi 10 kappaletta, laskea niitten keskiarvot, sitten 20 kappaletta, laskea niitten keskiarvot, sitten 30 jne. tai kuinka paljon nyt löytääkään yhdeltä artistilta.

 7. hwiasi says:

  kiehtoo kyllä kuinka esim are tai gettomasa sijoittuis.

 8. Riku says:

  Ois kova, jos pistäsit ton ohjelman netii, ja sit porukka kävis postaa biisien lyriikoita sinne, ja sit se ottais niist ne kertoimet talteen, laskis keskiarvot ja päivittelis eri räppäreitä ja niiden biisien keskiarvoja listaan. Sit antais varmasti paljon kattavamman kuvan koko suomen räppäreistä, ja päivittyis myös ug-räppärit sun muut. 😀

 9. joku häiskä says:

  täähä on iha paskaa

 10. Tämä unohtu says:

  https://www.youtube.com/watch?v=OtvIYGA3-48 tsekkaas tämän biisin riimikerroin, kaikki tuplariimit rimmaa toisiinsa koko biisin ajan.

 11. V says:

  Iha vaan näin kiinnostuneena mietin onko oma suosikkini, julma Henri, jätetty huomiotta, vai eiks sen riimikerroin yllä listoille? Toinen joka jäi mietityttää on tuuttimörkö.

  • ll cool mate says:

   Miten sä sotket sen hiihtopiposen määkijän tähän aiheeseen , kun kaveri saa hädin tuskin lainin viimesetkään sanat rimmaamaan? Sama juttu joku Steen1, jonka riimit on tällasii ku “ongelma / pillulla” ja “Helsingissä / päässä”. Tuuttimörkö ei ole riimeistä kuullutkaan ja sen epämusiikkinsa ohella lienee varmasti suomiräpin huonoimpia kirjoittajia.

   Riimit ja lyriikka on kaks eri asiaa. Henkka ja Tuuttis ei omista minkäänlaista vainua kummastakaan, imo.

 12. Firehot says:

  Kokeilehan laskea Gettomasan riimikertoimia. Gettomasa julkas hiljattain albumin tuottaja Ruubenin kanssa nimeltään Vellamo LP.
  Underground piireissä melko pidetty riimittelijä nimittäin ja varmaan hyvin sijoittuukin.

 13. Juho says:

  Mahtavaa! Lisäiletkö vielä kosolaa ja solosta, voisin kuvitella että freestyle taustan ansiosta sijoituu aika korkeelle. Tosin ruudolfkin sija tuli yllätyksenä joten voi olla ettei oo vaan päässy listalle.

 14. eise aito mäkki says:

  Ja skandaali määrä!

 15. Jee says:

  Ihan mahtava kirjoitus ja näin rap-artistin mielestä erittäin osuva ja toimiva analyysi sanoituksista joista moni kuuntelijakaan ei tunnu mitään välillä tajuavan.

 16. Jee says:

  Mikä on tämän biisin riimikerroin? Jokaiset tuplariimit rimmaa toisiinsa https://www.youtube.com/watch?v=OtvIYGA3-48 😀 kiitos

 17. Let_Gee says:

  joo altis ja nikke ankara ois kanssa hyvä ottaa tähä mukaa.

  Flown on lausunta metodi jolla saada kuulostamaan sanat matchaavilta

  Eli riimien soveltaminen omalle kielelle, aksentille ja murteelle sopivaksi?

 18. Krak says:

  Voitko myös etsiä datan seasta isoimmalla kertoimella riimitellyn yksittäisen biisin?

 19. Jaremias says:

  Ruger Hauer kiinnostas nähä listalla kans, mikäli ei ole liikaa vaivaksi.

 20. Jonttu says:

  Alkusoinnut ovat perinteisesti suomenkielisessa runoudessa olleet tärkeämpiä kuin loppusoinnut, ja olen huomannut että jotkut räppärit ovat hoksanneet tämän. Saisiko algoritmin tunnistamaan myös alkusoinnun?

  • Eric says:

   Totta, itsekin olen huomannut niiden käytön ainakin Asan biiseissä. Ei vaatisi hirveän isoja muutoksia, että saisi tunnistamaan myös alkusoinnut, mutta tällä hetkellä se ei ole valitettavasti vielä toteutettuna.

 21. Henri says:

  Riimikerroin kuulostaa jotenkin epäilyttävältä mittayksiköltä. Cheekin tapauksessa esimerkiksi riimit ovat usein niin simppeleitä, että riimittely on helppoa. Mielenkiintoinen juttu kyllä.

 22. Simo-Tapio says:

  Tuo Altis kannataa kyllä lisätä. Hyvä ja mielenkiintonen juttu!
  Mutta esim. Stepa käyttää biiseissä “Gettounelmii” “Mortteli” ja “Mist sä tuut” sen uutta tyyliä eli tekee monta peräkkäistä lainia samalla loppusointumallilla. Ne ei oo multirimmausta mutta silti ei ihan kaikista epälyyrisin ja -verbaalisin kaveri tuo Stepa ole.

  Lisää vielä jotkut näistä ihan vertailun vuoksi :
  Särre
  Kosola
  Solonen
  Kajo
  S-molli
  Mängi (Konala Cartelli)
  Rivo
  Ironine

  Mängin verse Konala Cartellin “Sydän”-kappaleessa :

  Ootsä ihan kiva mut en todellakaan rakasta
  Sitkun en enää jaksa lisää kortteja saa pakasta
  Mä oon talonmies siks ei portteja vaan lakasta
  Mut saan sut kiintyy lisää aina olemalla kamala
  Olemalla kavala siitä potematta darraakaan
  Sotkemalla asiat siitä olematta paskana
  Helppo päästää irti jos on onnen kanssa hatara
  Jos on nopeet jalat alla ja polkemalla satamaan
  Vaikka sanot et oon komea ja mahtava
  Oot korvikkeena paska ja komennat mut kasvamaan
  Ehkä aikanaan ostettava barbara
  Jos et tajuu ettei tää oo todellakaan vakavaa
  On korkee aika valita jos en anna halata
  Haluutko tätä juttuu jos ei ongelmaa vaan ratkasta
  Kun sä tarviit läheisyyt oon possen kans kaatamas
  Tajuu ettet musta oo saamas todellakaan rakasta

 23. Durp says:

  Sääli, ettei Palefacea ole tuossa sanavaraston laajuudesta kertovassa kuvassa, väittäisin että se täyttäis vähä tuota tyhjyyttään ammottavaa oikeaa ylälohkoa.

  • Johan N says:

   Komppaan, voisitko ystävällisesti lisätaä Palefacen tuohon kuvaan. Kiinnostaa minne se sijottuu! Thanks!

   • Eric says:

    Mulla on Palefacella lyriikoita saatavilla vain reilun 2000 sanan verran, minkä vuoksi en voinut laskea hänelle vertailukelpoista uniikkien sanojen määrää.

 24. Henkka says:

  Flowtahan voisi periaattees määritellä sillä, että kuinka monta sanaa tietyssä aikamääreessä räppäri sylkee pihalle. Tai muutenki räppärien biisien sanamäärien statiikkaa voisi olla mielenkiintoisaa selailtavaa.

 25. Höntti-Henri says:

  Hei Voisko raplysaattorin pistää avoimeen jakoon, että voisi itse kattoa biisien riimikertoimia?

  – Henkka boy

 26. keukeu says:

  Mitenkäs Lavis eri Laveerre eli Jumal x10 Lavis etc etc, http://fi.wikipedia.org/wiki/Lavis .

 27. Akrikola says:

  Koska JVG näköjään on listattu bändinä niin Ruger Hauer olisi kyllä mielenkiintoista nähdä. Samoin tietty VIlleGalle, Jare ja Paperi T sooloina. Papru tosin varmaan vähän vaikea koska jos Paavoharjun levyä ei lasketa niin ei ole soolona missään. Kuitenkin kolmesta Ruugerista, sekä Khidin ja Paavoharjun kanssa tehdyistä levyistä luulisi löytyvän sen verran matskua että saisi tuon tehtyä.

 28. mike says:

  Ei voi olla mahdollista.. Onko niin, että tää algoritmi ei ota huomioon sitä seikkaa, että moni noista “häntäpään” räppäreistä käyttää räpeissään monesti riimimuotoa ABAB eli ne ns. rimmaa toistensa yli?

  • Eric says:

   Kyllä algoritmi huomioi nuokin riimit, kunhan eka ja toka A eivät ole liian kaukana toisistaan (olen asettanut tällä hetkellä maksimietäisyydeksi 10 sanaa). Tässä tapauksessa laini saa saman riimikertoimen kuin jos se olisi muodossa AABB.

 29. MZA says:

  Tällä mittarilla on oikeasti mahdotonta mitata räppärin teknistä taitoa. Monethan pystyvät halutessaan rimmaamaan kokonaisia lauseita jos tahtovat, mutta silloin usein sanoma ei tee järkevää logiikkaa/kuulostaa tönköltä. Oikeaa taitoa onkin luoda tekninen riimi samalla pitäen kerronta järkevän kuuloisena ja kompromisoimatta riimissä heitettyä läppää. Lisäksi monet Cheekin ja Skandaalin (mitään häneltä pois ottaen, tuotannon ollessa niin vanhaa) käyttämät riimisanat ovat usein helpostikeksittäviä riimisanoja, mitkä he ovat vaan stäkänneet multiriimeiksi. Itse kuunnellen muiden räppejä näin tekijän näkökulmasta saatan usein miettiä, että itsellenikin olisi voinut täysin freestylellä tulla ensimmäisenä mieleen tuo täysin sama riimi. Pointti = tuplariimikin voi olla helppo riimi.

  Ennen käyttämättömien riimisanojen keksiminen on oikeaa riimillistä luovuutta. Harva räppäri oikeasti pystyy tähän, vielä harvempi onnistuu samalla tekemään riimeistä multiriimejä ja vain murto-osa samalla pitämään myös sisällön järkevänä. Suomen ylivoimaisesti aliarvostetuin räppäri Are on Suomessa täysin omalla tasollaan tässä. Jos et usko, niin tarkasta alta. Tämä kappale pesee riimikertoimeltaan vertailussa jokaisen tämän listan räppärin minkä tahansa kappaleen ja sisältää samalla Suomen kekseliäimpiä punchline vitsejä.

  https://soundcloud.com/jkl-funk-days/03-n-in-miten-vitussa-sait

 30. jansudaa says:

  missä gettomasa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 31. ll cool mate says:

  Ensimmäisenä haluun kiittää artikkelista ja aiheen nostamisesta tapetille. Nykypäivän huomattavan etelävaikutteisissa raptrendeissä tekninen lyriikka, riimit ja sanaleikit ovat aivan liian niukassa.

  Itse kirjoitukseen olisin toivonut listalle enemmän artisteja ja jäi harmittamaan kun tykeimmät sointujat jäivät mainitsematta. Komppaan edellisiä kirjoittajia, listalle siis.

  Altis
  Kajo
  S-molli
  Ironine

  + mainitsematta jäi jotain niinkin tärkeitä riimittelyn osalta kuin

  Ambassa
  Sere
  Edorf
  Eino Antiwäkki
  Nikke Ankara

  -LL

 32. Yobo says:

  Samaa mieltä monien muiden kanssa, eli Raplysaattoria jakoon vain

 33. Mark O'Kulju says:

  Mielenkiintoista tavaraa! Kiitos tästä. Facebookin puolella joku ihmetteli, mahtaako algoritmi huomioida ABAB-tyyppiset riimit, eli 1. ja 3. rivi rimmaavat keskenään ja 2. ja 4. rivi keskenään? Tämä lienee yleisin kuvio peräkkäisten rivien rimmaamisen jälkeen.

  Flowta ei oikein taida voida sanojen määrällä määrittää (tai oikein millään muullakaan teknisellä määreellä; sekä hidas ja monotoninen että nopea ja värikäs voi olla helvetin kova), mutta kyllähän siitäkin mielenkiintoista dataa voisi saada.

  • Eric says:

   Algoritmi huomioi ABAB-tyyppiset riimit, kunhan eka ja toka A eivät ole liian kaukana toisistaan (olen asettanut tällä hetkellä maksimietäisyydeksi 10 sanaa). Tässä tapauksessa laini saa saman riimikertoimen kuin jos se olisi muodossa AABB.

 34. Juice says:

  Vertailun vuoksi laittaisitko analysaattoriin Juice Leskisen kappaleita? Jos kerran haetaan nerokkainta sanaseppoa ja riimittelijää. En vähättele nykyartisteja ollenkaan, Juicella oli vaan kerrassaan nerokkaita sanoituksia. Suosittelen nykyartistien perehtymään Juicen tuotantoon.

  • Juissia says:

   Tosin klassinen Juicen riimi “Sibelius”/”blues” ei tuon algoritmin perusteella rimmaisi noin oikeaoppisesti kirjoitettuna.

 35. Fapfap says:

  Siis asahan on aivan omaa luokkaansa suomi räppäreistä. Räppääminen sulavaa ja sanojen merkitykset ovat syvällisiä ja viisaita. Myös kantaaottavuus plussaa.

 36. Jenny says:

  Yksi mielenkiintoinen mittari lisää voisi olla artistin tuotteliaisuus. Se toimisi niin, että mitattaisiin kuvaajalla räppärin aktiiviset vuodet vs. kirjoitettujen biisien määrä. Se ei tietenkään liity mitenkään laatuun, mutta kuvaajasta vois tulla ihan mielenkiintoinen vertausalusta tuolle riimikertoimelle.

  Oli muuten hyvä bloggaus, kiitos 🙂

 37. Veskuku says:

  Loistavaa settiä. 😀 Raplysaattori julkiseksi, jotta pääsee kokeilemaan toimintaa livenä. MIelenkiintoinen biisi mitattavaksi olisi Stepa – Gettounelmii, sillä kyseisessä biisissä ainakin riimit kuulostavat soljuvan erittäinkin nätisti, ja rimmaavat toistensa kanssa melko hyvin. Lisäksi biisissä tuntuisi olevan kohtalaisesti “uniikkeja” sanoja. Tietysti lyriikan sisältö on usein eri asia, kuin riimien peräkkäisyys, kuten juurikin tuossa Stepan biisissä. Mitenkään biisin lyriikkaa arvostelematta, tuntuu siinä ainakin osittain tiputeltavan “paskaa” vain tiputtelun ilosta. Hyvä biisi.

  Erittäinkin mielenkiintoista tutkimusta. Tieteen nimeen!

 38. Muuttuja akseli F:llä says:

  Joo kait niitä mittareita ja mittausvlinitä pitää olla, mutt eiköhän ne löydy joka skenestä. Täähän on ihan suomenkielen sanojen ja sijamuotojn vääntelyä.
  Periaatteessa vois laatia tietokoneohjelman duunaan kertoimet vitoseen olevia lausuntoja. Sori, oon vaan niin kyyninen, miten musaa analysoidaan. Katalysoidaan, Soitetaan jos voidaan, jou.

 39. Martti says:

  Joo mielenkiintoisina pitäisin ABAB-riimejä.
  Toivottavasti algoritmi suorittaa tuplavokaalien poiston ennen konsonanttien poistoa? Eli esim. “Kaatamalla” –> aaaa eikä pelkkä a. Tekstissä mainittu toisin päin, siksi epäilen.
  Ja alkuriimit lienee yhtä helppo vertailla kuin loppuriimitkin, koodi yleiseen kehitykseen vaan 🙂

  • Eric says:

   Hyvä, että joku on lukenut tekstin tarkkaan! 😉 Joo, käsittelen tuon mainitsemasi tapauksen eli “Kaatamalla” –> aaaa. Laitan koodin jakoon, kunhan olen ensin dokumentoinut sen hieman paremmin.

   Algoritmi huomioi ABAB-tyyppiset riimit, kunhan eka ja toka A eivät ole liian kaukana toisistaan (olen asettanut tällä hetkellä maksimietäisyydeksi 10 sanaa). Tässä tapauksessa laini saa saman riimikertoimen kuin jos se olisi muodossa AABB.

 40. Mestarinen says:

  Muutama huomio:

  – Voisitko sanoa mistä lyriikat on haettu? Lähinnä kiinnostaa onko mukaan laskettu esimerkiksi Mode, Jodarok, Hannibal tai Tuuttimörkö, joiden uskoisi pärjäävän suhteellisen hyvin.

  – Voisitko myös listata sanastomäärän yhdelle akselille? Aika moni riimilistalta tippui sanamääristä pois.

  – Eräs toinen hyvän flown mittari on assonanssi, tai vaihtoehtoisesti allitteraatio. Ei ole mitään hyvää ideaa miten algoritmisesti havaita niitä, mutta oletko huomioinut ne?

 41. X says:

  Mitä ystävällisimmin pyydän toistamaan kokeen niin, että mukana on myös Raptorin Jufo III. Muutoin tuomitsen tutkimuksen hömpäksi ja ylettömäksi kuraksi.

 42. roni says:

  Don Johnson big bändin laulaja Tommi Lindgrenin kertoimen vois joku fiksumpi laskea. Vaikka one mc, on delay biisistä

  • Eric says:

   Raplysaattori ei toimi sellaisenaan englanninkielisille kappaleille, koska sanoja ei lausuta niin kuin ne kirjoitetaan, joten riimejä ei voi havaita yksinkertaisesti vokaaleja vertailemalla.

 43. diodi says:

  Voisitteko vertailla räpskeneä muuhun suomalaiseen musiikkiin laittamalla mukaan esim. Olavi Virran, Juice Leskisen, Eppu Normaalin ja Kalevalan riimit.

  • Eric says:

   Laskin jossain kohtaa Kaija Koon riimikertoimen, joka oli 0.76. Laitan ohjelman myöhemmin jakoon, niin sitten sillä voi laskea kertoimet kenelle tahansa..

 44. Jo says:

  Mites mikä tahansa verse Jodarokilta vertailuun

 45. 80s, 90s missä ovat? says:

  Missä on Suomi-räpin grand daddy, se kaikista kovin, eli Raptori?!?!?!? Tai edes Bat&Ryyd…

  Ei näitä nykyarsisteja (sic!) jaksa kuunnella…

 46. äshoo says:

  http://m.youtube.com/watch?v=TbDnvwCv3W4 Mites KSN Jeriko – Fuck the swag? Ois siisti tietää kerroin! 🙂

 47. Eric says:

  En pysty vastaamaan jokaiseen kommenttiin erikseen, mutta tässä muutamia yleisiä vastauksia.

  Moni on ehdottanut artisteja, joille en ole laskenut riimikerrointa. Osa näistä siksi, että artistille ei löytynyt riittävästi sanoituksia (olen käyttänyt lähteenä lyric wikia -sivustoa) ja osa siksi kyseinen artisti ei ole tullut yksinkertaisesti mieleeni tuloksia laskiessani. Aion päivittää listalle joitain uusia artisteja huomisen aikana.

  Lisäksi pyrin tekemään nettisivun, jossa jokainen voi itse laskea haluamalleen biisille riimikertoimen. Laitan myös itse koodin jakoon, kunhan olen ensin dokumentoinut sen hieman paremmin.

 48. saklas says:

  Ihan mielenkiintoista kyllä! Mutta hämää hiukan se, että riimin pituus tuntuu tässä toimivan räppääjien ranking-perusteena. Sanoisin taas, että on kohtuutonta laittaa rap-artisteja tämän perusteella paremmuusjärjestykseltä vaikuttavaan listaukseen, koska pitkä riimi ei välttämättä ole hyvä, jos soppa on sekava tai jos ajatus ei välity. Esim. tuo Cheekin 11 vokaalin riimi on musta tosi kömpelö ja ajatukseton. Miksi on “yllätys”, että Elastinen on kertoimineen alhaalla listassa?

 49. Niki says:

  En kyllä ihmettele yhtään miten kärkipäässä on ketkä on. Mielenkiintonen tekstikin, oli pakko lukea koko tutkimus hehheh. Mahtavaa, jos Eric saat tuota nettisivua väkerreltyä. Saattais olla kansalle käyttöäkin!

 50. saklas says:

  Sitä paitsi olennaisempaa musta olisi nähdä nää tekstit *sisäisen* riimin ilmenemismuotoina, eikä pitkien rimpsujen.

 51. Juho Nieminen says:

  Assonanssi-termi on historian saatossa määritelty monilla tavoin. Täällä aiheesta muutaman vuosien takaista höpinää:
  http://pikkujattilainen.blogspot.fi/2011/06/rap-riimien-epataydellisyydesta.html

  Cheekin ja muutaman muun räppärin huonouden vaikutusta lisää ehkä se, missä määrin artisti käyttää tuplavokaaleja yksittäisen vokaalin riimiparissa tai toisin päin. Jotkut eivät juuri koskaan sorru sellaiseen ja on muitakin tyylejä, jotka särähtyävät korvaan. Esimerkiksi kaksoiskonsonantin käyttö samojen vokaalien välissä heikentää riimiparien rytmillistä vastaavuutta: paPPa / maMMa vs. paPPa / laDa

  Jo perinteisessä runousopissa huomioidaan se, onko tavu lyhyt ja pitkä tai avoin tai sulkeutunut. Hyvin soljuvassa räp-riimissä on riittävästi saman pituisia tavuja, ja vaikka konsonantit eivät olisi samoja, niiden määrä ja sijainti on ainakin melkein sama. Vaikutusta flown vaikuttavuuteen on varmaan silläkin, onko konsonantti sellainen, jossa äänivirrassa esiintyy mikroskooppinen tauko (esim. L, N, M), paukahdus (P, T) tai säröä (S, R) … Jos yhdessä riimin puoliskossa on hiljaisia konsonantteja ja toisessa äänekkäitä, riimipari ei kuulosta yhdenmukaiselta. (Edellä en käyttänyt ihan virallisia foneettisia termejä…)

  Algoritmiin voisi esimerkiksi tehdä lisäyksen, että siivotessaan tuplavokaaleja se laskisi kuinka paljon kunkin artistin teksteistä niitä täytyy “siivota” ennen kuin varsinainen vokaalien vastaavuus paljastuu. Tätä voisi esimerkiksi kutsua riimien “likaisuudeksi”. Likainen (tai siivoton, sotkuinen yms.) räppäri ei välitä siitä kuinka usein ja millä tavoin hän rikkoo muuta rytmillistä symmetrisyyttä. Toinen melkoisen helppo likaisuuden mittari olisi tuplakonsonantit.

  • Eric says:

   Kiitos, erittäin hyödyllisiä huomioita! Tuo “paPPa / maMMa vs. paPPa / laDa” -esimerkkisi on osuva ja olisi hyvä, jos algoritmi huomioisi tuollaiset tapaukset jotenkin. Epäilisin, että vokaalien suhteen räppärit pyrkivät tietoisesti assonanssiin, mutta konsonanttien suhteen saatetaan mennä enemmän mututuntumalla. Eli kokeillaan, millaisista konsonanteista muodostuva sana kuulostaisi rimmaavan parhaiten jonkin toisen, assonoivan sanan kanssa, eikä mietitä mitään sääntöjä sen kummemmin (korjatkaa mua räppärit, jos oon väärässä).

   Kun puhut “Cheekin ja muutaman muun räppärin huonoudesta” jää epäselväksi, mitä käytät vertailukohtana. Muita räppäreitä? Muita musiikkigenrejä? Perinteistä runoutta?

   Riimien “likaisuuden” suhteen täytyy muistaa, että likaisten riimien salliminen antaa räppärille enemmän vaihtoehtoja ja mahdollistaa näin ollen pidempien riimien kirjoittamisen. Likaisia riimejä kannattaa varmasti välttää, jos mahdollista, mutta ehkä likainenkin riimi on parempi kuin ei riimiä ollenkaan?

 52. Juho Nieminen says:

  Edellä en tietenkään tarkoittanut sanoa että tuplakonsonantit olisivat itsessään huonompia, vaan ainoastaan kaksoiskonsonanttien tai pitkien vokaalien käyttö vastaparina lyhyille. (Ei pitäisi kirjoitella tällaisista asioista keskellä yötä.)

 53. Wespa says:

  Tippa T, Adi L Hasla ja vaikkapas Majuri mukaan vertailuun. 🙂

 54. räppäri says:

  iha toimiva juttu täää koko juttu XD ! miten sitä muutenkaa ilmaisemaan. ois huikee saada englannin kielel vastaava ohjelma ja katsoo paljonko herra marshall matthersin riimi kerroin ois…

 55. Kaehola says:

  On kyllä koko uutinen täysi läppä, kun yhtäkään Suomen kovimmista räppäreistä ei ole luettuna joukkoon (mm. Eevil Stöö, Dj Kridlokk, Are, Sairas T, Tapani Kansalainen, Francis Koira, Adebizi & Konna, Jontti & Shaka, Aivovuoto, Laineen Kasperi, Altis, Aztra, Dima-One, DJ Ibusal & Lobo, Tuuttimörkö, Jodarok, Julma-Henri, E.N.R.P., Panama Rayo, OG Ikonen, Eino Antiwäkki, Rekami, Jussi Kuoma, Gettomasa, Hannes H, Hannibal & Soppa, Heikki Kuula [wanhat biisit], Ironine, Jeijjo & Nupi, Mac Bueno, Kallio UG, KauhiaJuha, Solonen & Kosola, Laiska Leppone, Steen1, Paperi-T, Petos ja Retale ) vaan ainoastaan nämä mainstream-popparit. Nämä jätkät eivät ole koskaan räppiä nähneetkään.

  • peppepepe says:

   Tuntuu, että tällaisten kommenttien ainoa tarkoitus on nostaa itseään esille jonain underground räpin parhaana asiantuntijana-kuka osaa nimetä eniten artisteja. Suurin osa listallasi olevista räppäreistä on sellaisia, joita ei muutakuin hyvin marginaalinen joukko kutsuisi Suomen kovimmiksi räppäreiksi. Syy siihen, miksi kaikkia räppäreitä ei ole käsitelty löytyy kyllä tekstistä.

   Kommenttisi on täysi läppä, kun valitat että jotain aivan marginaaliartisteja ei käsitellä jutussa. Jo ihan korvalla kuulee moista näistä, että jäävät kauas taakse parhaista. Listalla kaikenlisäksi on muitakin kuin mainstream popparit. Sen kyllä myönnän että useampiakin siinä voisi olla

 56. Tapio Berschewsky says:

  Siltä varalta, että Eric missasi, kirjoitin tällaisen eilen:

  http://www.digitoday.fi/viihde/2014/08/26/raplysaattori-sen-paljastaa-cheekin-riimit-ei-mitaleja-saa/201411836/66

  Otsikko tosin tuli editoivalta kollegalta – alkuperäisen riimikerroin olisi ollut korkeampi.

  • Eric says:

   Huomasin joo 🙂

   Otsikkoon liittyen voisinkin heittää kaikille lukijoille haasteeksi keksiä tän kirjotuksen aiheeseen sopiva otsikko, jossa esiintyy pidempi kuin toi mun käyttämä kuuden vokaalin mittainen riimi 😉

 57. NYT ON PERJANTAI says:

  Jumal x10 Lavis eli Eino Antiwäkki mukaan! 16 tuplariimiä tässä biisissä esim.
  https://www.youtube.com/watch?v=Vpz9Lo2LHLE

 58. Jallu says:

  Jos puhutaan (vielä) tuntemattomista riimittelijöistä, niin Laxa on parhaimmillaan ihan omaa luokkaansa. Multiriimien puolesta esim. Tää setti on fankkii https://www.youtube.com/watch?v=6PGJYUw2CDk tai sit Elämmekö unessa? http://laxa.bandcamp.com/track/el-mmek-unessa-2 .

 59. remix says:

  Mielenkiintoinen tutkimus!

  Onko huomioitu, että käytetyssä lyriikkakirjastossa esim. Ruudolfilla löytyy kappaleiden remix-versiot omina kappaleinaan (Herk-ik remix ja vaimo-ongelmii -remix)?

  Entä onko kertosäkeiden esitystapa huomioitu? Jollain artisteilla kertosäkeet on kirjoitettu aina kokonaan auki, joillain taas vain (kertosäe x2). Tämä vaikuttaa oleellisesti uniikkien sanojen määrään. Myös Asan ylivoimaisuuteen vaikuttaa kertosäkeiden vähyys.

  Eli onko käytetty data vertailukelpoista?

  • Eric says:

   Hyviä pointteja!

   Remix-versioita en ole poistanut, koska se olisi vaatinut kaikkien kappalaiden läpikäymistä manuaalisesti, mitä olen pyrkinyt välttelemään. “Featured Songs” ja “Other Songs” -osioiden alta löytyvät biisit olen kuitenkin poistanut, koska niissä esiintyy monesti muitakin kuin artisti itse.

   Kertosäkeiden esitystavan olen huomioinut siten, että yhtenä esikäsittelyvaiheena säilytän sellaisista riveistä, jotka esiintyvät useaan kertaan sanoituksissa, vain ensimmäisen esiintymän. Näin ollen kertosäe ei toistu sanoituksissa, jos se on kirjoitettu identtisesti joka kohdissa.

 60. battlefani says:

  Tosi hyvä keksintö tämä. Niin kauan jengin kanssa kiistelty mikä on hyvin tehtyä ja mikä ei. Sellaset idioottilyriikat kirjottaa ihan kuka vaan missä riimit sijottuu viimiselle sanalle tai tavulle. Mutta löytyy kyllä myös vitusti enemmän lyyrisesti lahjakkaita räppäreitä mitä osan tossa jotku jo mainitsikin. Teknisyys nousee hyvin esille esimerkiksi tossa Kajon ja S-mollin perustamassa Skriivaa ku riivaa battleliigassa. Siellä lähestulkoon jokainen battlaaja tekee todella teknisesti settinsä. Melkein jokanen myös on biisejäkin tehnyt/tekee aktiivisesti, näistä nyt esille esimerkiksi: Kajo, Karo, Altis, Ironine, Toneboe, Rivo, 2nen, Santeri jne. Käykää tutustumassa. Youtubessa on pitkä lista eri bätlejä. Kaikkien noiden biiseissäkin esiintyy kovia riimejä roppakaupalla. Sit Gettomasa on tosi kova varsinkin tolla uudella Vellamo LP:llä. Mutta big up tän tekijälle, jos pikkuhiljaa ihmiset alkais arvostaan sitä tekstiä mihin on nähty vaivaa ja mitkä on kirjotettu minuutissa 8)

 61. Junnu says:

  Ihan mielenkiinnolla Huge L:än versestä tässä biisissä vois laskea kertoimet. 2:07 eteenpäin. Mietin vain, että tajuaako kyseinen softa nopesti pienissä osissa rimmaavia sanoja. esim. hipidihipidi hittii, pääs kilisi vilisi nippi, mä mikidi mikitin mikkiiin, neidol pikinit minimit vissiin.
  esim. antaako ohjelma suuremmat pointsit jos hitaaseen biittiin joku nyygoordi rimmaisi; olin..autolla…kaupas..äidin kaa../ olin tauolla..saunas…päivin kaa. (lue toi ärsyttävällä äänellä)
  miten tää toimii?

  Dont Drop The Mic – Helium feat. Huge L
  https://www.youtube.com/watch?v=52k3qwk8apY

 62. perna says:

  Itse lähdekoodi olisi mielenkiintoista nähdä? Löytyykö esim. githubista, vai onko tämä salaista tietoa?

 63. Joonas says:

  Ihan hauska vertailu, mutta ei tää nyt oikeesti kerro hittojakaan räppärin kovuudesta. Kukaan ei tosissaan voi sanoa esim. Cheekin tai Sini Sabotagen olevan Ruudolffia kovempi räppää. 😀 Mietin vaan, että kun jotkut tuntuu ottavan tosissaan, että räppärin paremmuus mitataan riimien pituudella. Ei oteta huomioon flowta, riimien sisältöä, friistaileja tai mitään muutakaan.

 64. henri says:

  Ois siisti nähdä Jontti tällä listalla. Uskaltaisin veikata, että ois tossa kokonaisvertailussa aivan oikeassa alakulmassa!

 65. Valle Way says:

  Toimiiko tämä jenkkibiiseis? Olis vaikka hauska kuulla Slane tai muun vakio vastaavan. vertailussa suomeen.

  • Eric says:

   “Raplysaattori ei toimi sellaisenaan englanninkielisille kappaleille, koska sanoja ei lausuta niin kuin ne kirjoitetaan, joten riimejä ei voi havaita yksinkertaisesti vokaaleja vertailemalla.”

 66. Valle Way says:

  siis slaine

 67. Joonas says:

  Hienoa tehä tämmösiä vertailuja, ei siinä. Mutta mitä hyötyä niistä multi- tai tuplariimeistä on, jos ne ei tarkota yhtään mitään? Esim. Cheekiltä löytyy multi-ja tuplariimejä, mutta sisältö on aivan täyttä kuraa, niin mitä väliä? Ihan onnessaa lasketaan multi-ja tuplariimejä, sitten kehutaan, että joo tää on kovin räppää, kattokaa ku joka biisis multiriimii, mutta sisältö on täyttä paskaa.

 68. Jarska says:

  eiköhän nää lyriikat kerro palefacest oikein paljon. tota tekstin teknisyyttä ja uniikkien sanojen määärää

  KUKKAHATTUDÄDI
  Kontra-amiraali, Silverbäkki-paviaani
  partaradikaali, Kalkkilaivan Kapitaani
  tulta kaminaan kun Karri sylkee 8-baarin
  Babylon-a-fall, koht se palaa niinku Vatikaani

  Fiya Bon, Golden Era, niinku Hannibaali
  finassialan voitot sulaa niinku marsipaanit
  urbaani partisaani, Helsinki laadi-daadi
  kadul eka, kadul vika, viimesenä barrikaadil

  Perikuva, Paragon, Konkari, Aragorn
  Badaboom! Tää jysähtää ku Bostonin maraton
  digi versus analog, igumeniks Valamoon
  käy ysäri-jysäriin niin ku snortattu Panacod

  Burnaan niinku Ricky-Tick tai pikku-splifidit
  tai siniristilippukuosil varustetut bikinit
  kickin’ it – mä suljen suut niinku minigrip
  pääs Jazzmatazz RIP:t Gifted Unlimited

  Mässyähkyis, sun täytyy maksaa mätkyt, Pale
  Opi läksys, oliks toi käsky? Ei!
  Lätyt vähennyksiin, dada gwaan tax evade
  välil äksy, ‘cos somebody has to pay

  Hyvinvointia ei mitata rahassa
  kaikki riippuu siitä mitä sull on sisällä mahassa
  kitara tanassa, Daddy Pales – vihaa tai rakasta
  Pa! Liikaa spedei, mullon ikävä Pasasta

  Ja jälleen kerran skene menee selälleen
  koska kukkahattu- Daddy Pales tekee sen tälleen
  Jälleen kerran skene menee selälleen
  koska kukkahattu- Daddy Pales tekee sen tälleen

  Iso Paha Susi tuli puhaltaan sun talon nurin
  hyvinvointivaltion voi nähdä enää valokuvis
  lopult jäljel pelkät avolouhokset ja avotuli
  pysäyttäkää kurjistamispolitiikka, talouskuri

  Oikeistopopulismin viha, anti-jihadismi
  pesiytyny foorumeille ihan niinku piratismi
  kolmen koon lihatiskil Oi!-bändin kitaristit
  viralliset Huippumölli haussa -skaban finalistit

  Symbolit on ryöstetty ihan niinku Irakist
  siniristilippuki on yltä päältä sinapis
  pistää vihaks, sikaniskat pistää sikariks
  kilarit, sit kiitos-paidat tulee likasiks

  Euro oli vikatikki, koht on myyty mitalitki
  formatoidaan kovalevyt, viimenenkin gigabitti
  TTIP:n piikki puhkoo Suomi-neidon silarit
  ku TAFTA alkaa, nafta loppuu, huominen on ihan vitsi

  Mä kaivan timantit, maikat kaipaa sijaisii
  kita kii, kun mä rouskuttelen vitamiinisikarii
  mull on vihaajii ku Tarzanil on liaanii
  mut vihaajilta puuttuu siihen tarvittavii lihaksii

  Kovas kahvihiessä harrastamas ilmailuu
  osallistun Maailman vahvin mies -kilpailuun
  mut sitten raati vaatii tarkempaa vilkasuu
  mut mun suunvuoron jälkeen täys hiljasuus

  Navan alla alavatsas on sun sakraalichakras
  rakkaudesta ratsastajapatsaskin paskaks
  mull on pikkuräppäreitä raskaampi massa
  ra! Tää ei oo levy, tää on astraalimatka

  Verenimijät, en viitti edes sanoo teijän nimii
  myrskynkeittäjät on heittämäs niit ensimmäisii kivii
  usein tulee mietittyy et vetääks jengi pirii
  kun kattoo ketä nousee linnan rappusille riviin

  Shuomen Shishupushhi Jushhi, on se niin arjalainen
  sirpaleet on sinivalkosii, J. Karjalainen
  myrkytyksen oireet, mutta täss on teille vasta-aineet
  Kokoomus ja Nato kuhertelee niin kuin vastanaineet

  Bisset auki vuosii hampail, kulmahammas irti
  kyynelsilmin, mutta anteeks annan silti
  tääl mekkaloi ne jotka kantaa mellakoissa kilpii
  siksi hirsipuussa ei tee mieli laulaa virsii

  Ääri-Karri, murran äänivallin -ajattelija
  kansan ääni, laitan pääni pantiks -ajattelija
  mikä oikein, mikä väärin -ajattelija
  kääri hihat -tyylin karriääri-ajattelija

  Opin kantapääni kautta -ajattelija
  hip hopin kyyhky vastaan haukka -ajattelija
  Ä niin kuin Ä niin kuin Ääriajattelija
  äärimmäisen äärimmäinen ääriajattelija

 69. Jee says:

  Pien artistille mahdollisuutta päästä listoille vähäisellä tuotannolla?
  Kertoimet puhukoon jos onni suo.

 70. Joel says:

  Voisiko joku laskea Gettomasan riimikertoimen? Kiinnostais saada tähän tutkimukseen messiin, heittää kyllä hullua multiriimiä biiseissään.

  “Haluun mennä ajassa taakse, elää elämä uusiks / Palata lapseks, enkä mennäkkään duuniin

  Muutkin Jyväskyläläiset jätetty tästä pois, ois kyl hienoo saada. Hyvä tutkimus kuitenkin!

 71. Joel says:

  Altiksen biisissä 44kko5et on riimikerroin 1.899

  Onko tässä Suomen ennätys?

 72. Joonas says:

  Gettomasan vois tosiaan kyllä lisätä tänne, ehdottomasti! Esim. Gettomasa – Ota kiinni jos saat biisin riimikerroin on 1.837 raplysaattorin mukaan. Kuolleet presidentit biisissä taas on riimikerroin 1.612.

 73. Joonas says:

  Voisko Gettomasan tosiaan saada listalle? Riimikerroin varmaan kaikista räppäreistä kovin jopa!

  • Eric says:

   Terve Joonas, Gettomasa ei tullut alunperin mukaan, koska hänen sanoituksiaan ei ollut saatavilla lyriikkasivustolla, jota olen käyttänyt (http://lyrics.wikia.com/). Lisäksi siinä kohtaa, kun julkaisin raplysaattori.fi-palvelun, jouduin tekemään päätöksen, etten enää päivitä listaa ajanpuutteen vuoksi. Jos kuitenkin haluaa antaa näkyvyyttä jonkin artistin (tai vaikka omalle) riimikertoimelle, voi laittaa tuloksia Twitteriin tagilla #raplysaattori, niin ne ilmestyvät raplysaattori.fi-sivulle.

   Blogini on muuten muuttanut uuteen osoitteeseen, joten kannattaa lähettää kommentit jatkossa sinne:
   http://mining4meaning.com/2014/08/25/rap_algoritmi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *