Palapeli nimeltä Sveitsi

SVEITSI – lähtökohtien mahdoton yhtälö -luento toi esiin useita syitä, joiden takia Sveitsin maisema ja kasvillisuus ovat paljon Suomea monipuolisempia. Maannosten ja ilmasto-olojen mosaiikkimaisesta vaihtelusta seuraa pienipiirteisesti vaihteleva ja monimuotoinen kasvillisuus – kasvillisuusvyöhykkeitä on pienen maan alueella todella monta. Jo tässä riittää suomalaiselle maisema-arkkitehtiopiskelijalle sulateltavaa.

Maiseman vertikaalinen ulottuvuus on toinen luennolla esiin tullut Sveitsille erityinen ominaisuus. Sen vaikutus maisemaan, ja varmaankin myös tilakokemukseen, on valtava. Heijastuuko tilakokemus jollain tavalla sveitsiläisten ajatteluun tai kieleen (sveitsin saksa, retoromaani)?

Suomalaiselle maisemalle on epätyypillistä, että on mahdollista nähdä kovin kauas paikkaan, jonne on silti todella vaikea päästä (poikkeuksena tietysti Lappi ja ehkä Kainuu). Mutta Sveitsissä näin on. Vuorten ylärinteille kulkemiseen on rinteiden jyrkkyyden takia tehtävä pitkiä mutkittelevia teitä, jotka myös näkyvät maisemassa. Matkaan kuluu aikaa ja bensiiniä, ja teillä lienee myös jonkinasteinen estevaikutus joidenkin eläinlajien liikkumiseen.

Alppien rinteiden jyrkkyys on myös omiaan lisäämään eroosiota, maanvyöry- ja lumivyöryriskejä, ja jäätiköiden ja roudan sulaessa ne ilmeisesti lisääntyvät entisestään. Tuntuisi, että turismi ei voi olla alueella kestävä elinkeino, ellei sitä rajoiteta tarkasti tietyille alueille ja reiteille. Toisaalta, jos lentomatkailua tulevaisuudessa päätettäisiin rajoittaa, niin turismi vähenisi varmaan myös “itsestään”. Perinteinen karjanhoito varmaan jatkuu, ja auttaa osaltaan eroosion hallinnassa. Metsien määrän lisääminen taas saattaisi ehkä pienentää rinteiltä valuvia vesi- ja lumivirtoja. Pohdiskelin myös, että jos turismi rajotettaisiin vain tietyille alueille, olisiko mahdollista käyttää rinteillä enemmän köysiratoja autoilun sijaan? Tietysti huoltoajo turistikeskuksiin jatkuisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *