Ympäristöestetiikkaa

Ympäristöestetiikka on filosofian osa-alue, joka tutkii luonnon ja kulttuuriympäristöjen esteettistä arvottamista, kokemista ja määrittelyä sekä arkipäivän esteettisiä kysymyksiä. Tarkastelun kohteina ovat ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus, kohtaaminen ja muuttuminen, joita tutkitaan aistihavaintojen kautta. Ympäristöestetiikka paneutuu esteettisen maailman kohtaamiseen ja arvottamiseen, jolloin ei keskitytä vain yksittäisiin objekteihin vaan suurempiin kokonaisuuksiin kuten maisemiin, ympäristöihin ja ekosysteemeihin. Tämä suuntaus on sovellettavissa monissa eri tieteenaloissa ja poikkitieteellisissä tarkoituksissa taiteen ulkopuolella, esimerkiksi. maisema-arkkitehtuurissa, maisemasuojelussa ja kaupunkisuunnittelussa. Nykyisin ympäristöestetiikassa kiinnostavat ihmisen ja ympäristön suhteen lisäksi elämismaailma, paikkakokemukset, moniaistiset kokemukset, havaitsemistavat ja esteettinen arvottaminen. Voimme määritellä ominaisuuksia, joita luonnossa mieluiten haluamme aistia ja siten määritellä miten merkityksellisiä ne ovat. Ympäristön esteettisyys vaikuttaa elämisen laatuun, jonka takia se on erittäin tärkeää maisema-arkkitehtien työssä, eikä sitä saisi missään nimessä sivuuttaa kun vaikutetaan ympäristön tilaan.

♥ Jassu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *