Taide ja luovuus on tukahtumassa tieteen logiikan alle

James Cornerin esittely

Korotetulle rautatielinjalle rakennettu High Line on New Yorkin Manhattanilla sijaitseva julkinen puisto, joka on viime aikoina noussut erittäin kuuluisaksi ja tärkeäksi maisema-arkkitehtuurin alan kannalta. Monipuolisen suunnitelman tarkoitus on olla jotain muutakin kuin pelkkä puisto. Tämä tavoite juontuu kyseisen teoksen suunnittelijastudion perustajan James Cornerin ideoista ja ajatuksista maisema-arkkitehtuurissa. James Corner on kirjoittanut monia artikkeleita, joissa hän avaa omia ajatuksiaan ja on herättänyt täten keskustelua sekä pohdintaa parin vuosikymmenen ajan esimerkiksi maisema-arkkitehtuurin teoriasta ja käytännöistä. Osa hänen kirjoituksistaan on koottuna teokseen The Landscape Imagination: Collected Essays of James Corner 1990-2010. Vaikka maisema-arkkitehtuuri on kasvanut laajalti viidenkymmenen vuoden aikana, James Cornerin mukaan jotain puuttuu. Hän määrittelee sen olevan kriittinen työskentely, jonka uupuminen haittaa laajemman alan kulttuurista rikastumista. Tämä sai Cornerin toimeen ja hän ryhtyi kirjoittamaan, joka osaltaan on ollut hänelle tehokas työkalu sekä ideoiden tallentamiseen ja kehittämiseen että tapa välittää ajatuksia muille.

Maisema-arkkitehtuurin teoriasta hermeneutiikkaan

James Corner korostaa luovuuden ja merkityksen tärkeyttä, ja tuo ilmi minkälaisessa kriisissä ne tällä hetkellä ovat sekä modernissa maisema- että arkkitehtuurin teoriassa. Hän perustelee kriisiä sillä, miten nykyajan teknologian kehitys, esineellistävyys ja tieteellinen logiikka ovat tukahduttamassa luovuuden ja taiteen runollisuuden. Cornerin mukaan miksi kysymys on periaatteessa syrjäyttänyt mitä ja miten kysymykset, joiden avulla pohditaan olemassaoloa. Tavoitteena nykyään on enemmänkin tietynlaisten keinojen ja menetelmien tehokkuus kuin olemassaolon kysymykset. Tällaisessa nykyajan tieteellisessä maailmassa kaikki mielikuvituksellisuus ja runollisuus koetaan naiiveiksi ja virheellisiksi. Ennen teoria oli peräisin ihmisen kokemuksesta ja havaitsemisesta kun nykyään se on enemmänkin varmuuden ja valvonnan väline, jotta saataisiin tehtyä mahdollisimman tehokasta, tuottavaa ja loogista lopputulosta. Cornerin mielestä olemassa olevaa maailmaa ei voida pelkistää logiikan määräämiin matemaattisiin kaavoihin niin kuin tieteellinen näkökulma antaa olettaa. Hänen mukaan nykyajan rakennettu ympäristö heijastelee suuresti tätä ihmisen ja ympäristön välistä vieraantumista toisistaan, joka on erittäin valitettavaa, sillä hän itse kokee maailman olevan arvoituksellinen ja ääretön mysteereineen, joita ei voi aina selittää tieteellisesti ja rationaalisesti.

Luonnon äärettömän monimutkaisuuden takia James Corner ehdottaa maisema-arkkitehtuurin teoriaksi hermeneuttista tapaa ajatella, suunnitella ja pohtia. Hermeneutiikka tarkoittaa filosofista suuntausta, joka korostaa merkityksiä sisältävien kokonaisuuksien ymmärtämistä, jolloin se antaa kriittistä ja tulkitsevaa suhtautumista mm. historiaan, kulttuuriin ja luontoon. Tämä filosofinen suuntaus perustuu kolmeen olettamukseen; tilannesidonnaiseen tulkintaan, kokemukseen ja perinteeseen. Cornerin mukaan nämä olettamukset yhdessä luovat intuitiivisen ja käytännöllisen päättelytavan, joka kehittyy jatkuvasti prosessin mukana. Hän vertailee kirjoituksessaan Three Tyrannies of Contemporary Theory hermeneutiikkaa muihin teorioihin kuten positivismiin ja avant-gardeen. Hermeneutiikka muodostuu kaikista niistä tilanteista, joissa merkityksiä voi kohdata ja jotka vaativat tulkinnallista ponnistelua. Tulkintaa ei voi määritellä logiikan millään yhtälöllä vaan se edellyttää sisäistä mielikuvituksellisuutta, joka nykyajan tieteellisessä maailmassa voi olla monellekin hyvin haasteellista. James Corner määrittelee hermeneuttisen maiseman monenlaisena. Se on ihmisen muokkaamaa maata, mutta se on todella paljon muutakin. Se on avoin tulkinnoille ja muutoksille. Se ei ole vain fyysinen ilmiö, vaan myös käsitteellinen suodatin, joka auttaa ymmärtämään suhdettamme luontoon. Se on ihmisen tekemä projektio, joka selventää paikkaamme maailmassa. Tästä ajatuksesta voi palata ja vetää yhteyksiä High Lineen, jota mahdollisesti voi ymmärtää nyt entistä paremmin.

♥ Jassu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *