Kustannusten laskemista

Tällä kertaa tutustuimme kustannushallinnan ohjelmisto Foreen, jolla voi laskea rakennushankkeiden kustannuksia ja päästöjä. Foressa on viisi eri laskentasovellusta, joista Hola ja Rola ovat yleisimmät ja tutuimmat. Holaa käytetään yleissuunnitteluun, johon sisältyy kaava-, tie-, katu- ja ratasuunnittelu sekä talonrakennus. Rola puolestaan sopii rakennussuunnitteluun eli katu-, tie-, rata- ja toteutussuunnitteluun. Laskentasovelluksissa on hankkeen jokaiselle suunniteltulle aiheelle valmis arvio hinnasta, jonka asiantuntijat ovat määrittäneet. Laskentaa voi tehdä vielä yksityiskohtaisemmaksi, jolloin arviokin on luotettavampi. Esimerkiksi julkisen puiston suunnittelussa voi määritellä istutettavien ja säilytettävien puiden määrän ja muutenkin puiston koon, jolloin kustannusarvio muuttuu sen mukaan mitä on määritelty.

Opimme siis hankkeen kustannusten ohjausta, mitkä tekijät vaikuttavat kustannuksiin ja mistä kustannukset muodostuvat. Kustannukset muodostuvat hankkeen tavoitteista, olosuhteista, valituista suunnitteluratkaisuista, suhdannetilanteesta, toteutusmuodosta ja aikataulusta. Tilaajan roolina on tehdä kustannushallintaa ja kustannusohjausta hankkeessa. Kustannushallinnassa on kyse kustannusten määrittämisestä asetettujen tavoitteiden ja ominaisuuksien pohjalta. Kustannusohjaus puolestaan tarkoittaa hankkeen tavoitteiden, suunnitelmien ja taloudellisuuden varmistamista eri vaiheissa. Tärkeänä pointtina nousi esiin myös se miten merkittäviä lähtötiedot ovat projektissa, jotta saataisiin oikeanlainen ja luotettava arvio hankkeen kustannuksista. Tällöin vältytään ja säästytään hankalilta tilanteilta, joissa kustannusarvio jää liian alhaiseksi. Tällaisissa tilanteissa koko hanke voidaan lakkauttaa kun raha loppuu kesken. Kustannusten laskeminen ei kuitenkaan tule olemaan meidän maisujen hommaa, mutta on erittäin tärkeää tietää miten niitä kuitenkin lasketaan, jotta se osataan ottaa paremmin huomioon suunnittelussa.

♥ Jassu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *