Kurssin loppukritiikki ja oppimispäiväkirjan viimeistely

Maisemarakentamisen syventävä kurssi on viimein saatu päätökseen. Lopputuloksena Julian kanssa tutkimme lunta ja sen aiheuttamia ongelmia sekä mahdollisuuksia. Teimme yhteistyönä raportin lumesta ja sen hallinnasta kaupunkialueilla ja tästä raportista ja tutkimuksien pohjalta  lähdimme tekemään omat suunnitelmamme jossa lumen logistisia/säilönnällisiä/puhdistamisesta johtuvia haasteita koitetaan ratkaista maisema-arkkitehtuurin keinoin. Päädyimme alueissa valitsemaan Koivusaaren (Julia) ja Arabianranta/Kyläsaaren ranta(Heini).

Saimme jo välikritiikissä palautetta että tuskin tulisimme mitään hyvää ratkaisua löytämään ja tulee jo valmistua siihen ettei synny mitään mahdollisia lopputuloksia. Lopputulos ja suunnitelmani Kyläsaareen/Arabianrantaan ja siitä saatu palaute loppukritiikissä tuki välikritiikin aikana saatua palautetta. Lopputulos ei ollut teknisesti kovinkaan onnistunut, ilmeisesti täysin mahdoton ja vain toimiva ehkä konseptitasolla.

Olin laittanut omiksi tavoitteikseni tutusmisen erilaisiin veden kanssa tekemisissä oleviin teknisiin ratkaisuihin myös kurssin omissa opintotavoitteissa oli perehtyminen johonkin maisemarakentamisen tekniseen erikoiskysymykseen. Tutustuinkin erilaisiin saostuskaivoihin, kosteikkojen suodattavaan mekanismiin ja lumen sulattamiseen tehtyihin altaisiin ja koitin näitä soveltaa omassa suunnitelmassani. Kuitenkin tämä osuus jäi myös ilmeisesti suhteellisen hataralle pohjalle ja olisi pitänyt tutustua tarkemmin ja enemmän muihin teknisiin ratkaisuihin.

Ohjelmistona käytin AutoCadia, InDesignia ja PhotoShopia. Autocadilla koitin tuottaa maiseman rakentamiseen liittyvää teknistä detaljia erilaisten vaiheiden toiminnoista suunnitelmassani.

Miksi koen että en onnistunut kurssilla?
Syitä on varmasti monia näin jälkikäteen mietittynä. Alku meni lähinnä lumen negatiivisiin ominaisuuksiin keskittymisessä ja vain lumen muotoiluun keskittymisessä. Likainen lumi maisema-arkkitehtoonisena elementtinä alkoi tuntua vain hyvin turhauttavalta ja mahdottomalta. Tässä vaiheessa vietin liikaa aikaa ja lopullisen suunnitelman ja sen teknisten ratkaisuiden tekemiseen jäi liian vähän aikaa. Päädyin lopulta tutkimaan lähinnä lunta sen sulattamisen ja suodatuksen kautta. Valitsin paikaksi myös ilmeisesti myös hyvin huonon alueen (Arabianranta/Kyläsaari). Tämä on harmillista sillä alussa meillä oli useampia paikkoja joista päädyimme lopullisiin paikkoihimme. Olisi pitänyt siis valita kohdealue toisin. Lisäksi otin liian ison palan suunniteltavaksi ja tuntui että alue ja sen suunnittelu sekä lumen käyttö ja suodatus alueella ei enää pysynyt käsissäni. Tarkoitus oli luoda kokonaisuus jossa näkyy teknisiäratkaisuja, kasvillisuuden tutkimista, toimintojen määrittelyä sekä hoitosuunnitelmaa. Tämän kaiken tekeminen liian lyhyessä ajassa loi hirmuisen kaaoksen joka varmasti näkyy lopputuloksessa.

Mielestäni oli erityisen mielenkiintoista tutustua Anu H.:n “Hylkypuiston” suunnitelmaan ja raporttiin. Kyseinen työ ilmensi sitä mitä itse lähdin hakemaan työltäni sopivassa mittakaavassa ja teknisesti onnistuneena ja mielenkiintoisena samalla yhdistäen taiteellista ja symbolista kokemusta. Kyseisesti työstä oivalsin sen miten työ kuuluisi rajata sopivan kokoiseksi kokonaisuudeksi ja miten raportti luo hyvän ja selkeän jatkumon. Kyseisessä “Hylkypuisto”-suunnitelmassa oli joitain samoja elementtejä mitä itsekin hain omassa suunnitelmassani takaa. Erilaisia tiloja ja tasoja, joissa veden suodattuminen tapahtuu.

Missä sitten onnistuin kurssilla?
Lopputuloksessa tuntuu että onnistumisia ei juuri ollut muualla kuin visuaalisissa esityksissä. Lisäksi koin mielekkääksi lumen haasteisiin tutustumisen.

Miten lähestyisit sellaisen rakennus/ympäristöhankkeen teknisiä suunnittelutehtäviä, joista sinulla ei ole itselläsi suoraa aiempaa kokemusta tai erityisasiantuntemusta?
Luultavasti lähtisin alkujaan tutustumaan vastaavanlaisiin kohteisiin ja referensseihin. Lisäksi olen töiden kautta kokenut että RT-kortisto on hyvä uusien rakennusteknisten asioiden selvityksessä. Lisäksi koen että töiden puolelta löytyy paljon osaavaa henkilöstöä joilta voi mahdollisesti kysyä teknisistä haasteista tai jakaa ajatuksia mahdollisista ongelmista tai ratkaisukysymyksistä.

Työohjelmaksi asetin seuraavanlaisia tavoitteita ja sisältöä:
“Suoritan tämän studion 15 opintopisteen laajuisena.Yksi iso Helsingin ja lumen siirron ongelmista on se että suuri määrä lunta kaadetaan Hernesaaresta suoraan puhdistamatta mereen. Työn keskeinen tavoite onkin kehitellä jonkinlainen ratkaisu suurien lumikuormien synnyttämään haasteeseen. Ratkaisuun pääsemme selvittämällä keräyksestä, siirrosta, suodatuksesta ja puhdistamisesta syntyvät pulmat.”

Tavoitteena oli suurien lumikuormien synnyttämän haasteen ratkaisu, jossa hyödynnetään keräyksestä, siirrosta, suodatuksesta ja puhdistamisesta syntyvät pulmat. Keräykseen ja lumen siirtämiseen en juurikaan kehitellyt uusia ratkaisuja. Päädyin pitämään Kyläsaaren lumenvastaanottopaikan sijainnin melkein entisellään ja samoin myös alueen jolta kyseiselle lumenkeräyspaikalle tuodaan lunta. Keskityin työssäni eniten puhdistukseen ja suodatukseen maisema-arkkitehtuuria hyödyntäen. Tavoitteena oli suorittaa kyseinen studio 15 op laajuisena, mutta hatarasti tehdyn lopputuloksen takia tuntuu että tavoittelen enää 13 op.

Loppujen lopuksi olen tyytyväinen siihen että sain kyseisen työn tehtyä kasaan useista haasteista ja ongelmista huolimatta.