KESY -juttuja

KESY = kestävän ympäristörakentamisen toimintamalli.

Tiivistetysti KESY -toimintamalli kuvataan Viherympäristöliiton sivuilla seuraavasti:

”Toimintamalli määrittelee miten hankkeen tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja kunnossapitäjä voivat kussakin hankkeen vaiheessa huomioida kestävän ympäristörakentamisen mukaisen toiminnan. Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on välttää, lieventää tai estää rakentamisen ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Kestävän kehityksen näkökulmista ympäristörakentamisessa korostuu erityisesti ekologinen kestävyys. Puutumme rakentamisessa luonnonprosesseihin: veden kiertokulkuun, maaperään ja kasvillisuusalueisiin eli ekosysteemipalvelujen kannalta keskeisiin tekijöihin. Tavoitteena onkin pyrkiä vaalimaan näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta. Tämä edellyttää kokonaisuuksien ymmärtämistä ja huomioon ottamista kaikessa toiminnassa.”

Toimintamallilla pyritään kokonaisuudessaan siis vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja monimuotoisuuden vähenemiseen. Rakentamisella on kuitenkin merkittävä rooli päästöjen ja jätteen aiheuttajana ja näihin epäkohtiin toimintamallilla pyritään puuttumaan. Toimintamallissa hienoa on se, että siinä on otettu huomioon hankkeen kaikki osapuolet tilaajista kunnossapitoon, eli miten kukin osapuoli voi antaa oman panoksensa KESY- mallin toteutumiseksi. Muistaakseni luennolla tulikin maininta, että tämä on ensimmäinen vastaava julkaisu, jossa juuri eri osapuolien vastuut on otettu huomioon.

KESY:stä olen kuullut ohimennen aiemmin töiden tai opintojen ohessa, mutta näin tarkasti en ole siihen ennen tutustunut. Mielestäni olikin tärkeää käydä se tämän kurssin tiimoilla tarkemmin läpi, jotta tulemme toimintamallin kanssa tutuksi ja pystyisimme tulevaisuudessa myös hyödyntämään sitä. Selasin myös nopeasti läpi KESY -toimintamallin toimintaperiaatteista kootun raportin, mistä sai hyvän käsityksen toimintamallin sisällöstä ja tavoitteista. Ohessa vielä linkki kyseiseen raporttiin, jos tulee vaikka itselläni tarvetta palata tähän myöhemmin:

https://www.vyl.fi/site/assets/files/2319/kesy_toimintamalli_web_1_26_4_2018.pdf

Luennollakin painotettiin sitä, että tavoitteiden toteutuminen vaatii etenkin tilaajan puolelta vahvaa tahtotilaa niiden toteuttamisen taustaksi. Myös yleisemmällä tasolla tarvittaisiin asennemuutosta, jotta KESY -toimintamalli saadaan kaikessa sen potentiaalissa hyödynnettyä. Joitakin hyviä esimerkkihankkeita on, jotka toimivat suunnan näyttäjinä ja kannustavat myös tulevia hankkeita toteuttamaan toimintamallia. Toteutuneita ja toimivia esimerkkikohteita tarvitaan kuitenkin lisää, jotta ilmiö pääsisi leviämään koko ajan vain laajemmalle.

Tästä tulikin mieleeni, että tiedon merkitys on älyttömän suuri kestävyyden tavoittelussa maisemarakennushankkeissa niin tilaajan, suunnittelijan kuin mudenkin osapuolien näkökulmasta. Itselleni on jäänyt sellainen tunne, että monesti tilaajien vakuuttamiseksi esimerkiksi kestävämpien materiaalivalintojen valinnassa tarvittaisiin huomattavasti enemmän tutkimusta, tietoa ja näyttöä siitä, että kestävämpi vaihtoehto on todellakin parempi vaihtoehto. Pitäisi pystyä todistamaan, että kestävämpi vaihtoehto on myös aikaa kestävä, ja kustannuksiltaan ajan myötä järkevä, vaikka hankintahinta olisikin kovempi.

Myös suunnittelijan näkökulmasta lisätiedon saaminen olisi hyvin tärkeää ja helpottaisi valintojen tekemisessä. Itse ainakin koen, että minulla ei ole ainakaan tässä vaiheessa riittävästi tietoa eri materiaaleista ja niiden kestävyysnäkökulmista valmistus-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheissa. Siksi kokisinkin suunnattoman hyödylliseksi luennollakin esimerkkinä mainitun sovelluksen, josta näitä tietoja voisi saada muutamalla klikkausella.

KESY -asioita pääsimme sivuamaan hieman jo ennen luentoa tuntitehtävässä 2 pienryhmissämme, kun etsimme alustavia kiinnostavia KESY -kohteita/hankkeita kurssin seminaaritöitä varten. Muutamia KESY -hankkeita löysimme Viherympäristöliiton sivuilta, mutta niiden lisäksi kohteisiin poimimme myös vuoden ympäristörakenne -palkinnon saaneita kohteita. Itse en todennäköisesti tule tekemään seminaarityötä, vaikka kovasti kiinnostaisikin tietää löytämistämme hankkeista lisää. Siksi odotankin innolla seminaarikertoja, jolloin saan varmasti paljon vastauksia tähän tiedonnälkääni!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *