Anna Pursiainen

Author has not shared any biographical information.


Posts by this author

Taidetta ja ympäristötutkimusta yhdistelevä maisema-arkkitehtuuri

Maisema-arkkitehtuuri saattaa olla terminä tuntemattomampi kuin arkkitehtuuri, mutta sen merkitys ei ole suinkaan vähäisempi, väittäisin jopa, että päinvastoin. Maisema-arkkitehtuuria luonnehditaan ihmisen ja luonnon toiminnan yhteensovittamisen kautta, siinä luodaan uutta ja hoidetaan

Continue reading...Taidetta ja ympäristötutkimusta yhdistelevä maisema-arkkitehtuuri

Esteettinen kokemus maisema-arkkitehtuurissa

Maisema-arkkitehtuuri tarkoittaa ympäristön esteettistä olemusta ja muotoilua. Maisema-arkkitehtuurissa huomioidaan kulttuurisidonnaisuus sekä sosiaaliset arvot, samalla kun se kytkeytyy luontoon ja ekologiaan. Historiallisesti puutarhat ovat olleet maisema-arkkitehtuurillisesti ensimmäisiä taiteen ilmaisukeinoja ja erilaisten kokeilujen

Continue reading...Esteettinen kokemus maisema-arkkitehtuurissa

Caroline Constatin kritiikki Mies van der Rohen Barcelonan palvingonki maisemapuutarhana.

Caroline Constant on julkaissut perusteellisen ja monipuolisen kritiikin ”Barcelonan paviljongista maisemapuutarhana” (The Barcelona Pavilion as Landscape Garden), AA Files-lehdessä numerossa 20. Kritiikki alkaa lainauksella Mies van der Rohen Saksalle suunnittelemaansa paviljongin

Continue reading...Caroline Constatin kritiikki Mies van der Rohen Barcelonan palvingonki maisemapuutarhana.