Kurssin osaamistavoitteet ja sisältö

Minulla on hyvin paljon opittavaa maisema-arkkitehtuurin kritiikistä. Itse asiassa en ole juurikaan lukenut sellaista ellei aiemmassa kirjoituksessa viittaamaani Kenen kaupunki-pamfelttia lueta sellaiseksi. Olen tähän mennessä tutustunut enemmän taustoittavaan ja kuvailevaan materiaaliin, kuten artikkeleihin ja kirjoihin. On erittäin tärkeää osata tarkastella kriittisesti maisema-arkkitehtuuria, jotta voi kasvaa ammattilaiseksi. Siis mielipiteitä voi olla, mutta niiden esittäminen tai asioiden tarkastelu hyvällä tavalla on opettelua.

Minua hieman jännittää tämä kurssi, sillä perehtyminen, analysoiminen ja kritiikki ovat haastavia teemoja. Osaamistavoitteen ensimmäinen kohta, jossa viitataan taideteoksen merkitykseen, tulkintaan ja arvosteluihin, vaatii erittäin paljon osaamista ja ymmärrystä nykyhetkestä (yhteiskunnasta), historiasta sekä tulevaisuudesta. Toinen analysointia käsittelevä kohta on myös haastava, sillä vaikka ymmärtää merkityksen, niin on eri asia pystyykö vielä analysoimaan sitä. Tai siis osallistuin Tuija Peltomaan erinomaiseen Global perspectives in art history, ja kun Tuija kävi läpi taideteoksia ja niiden kautta hetkistä yhteiskuntaa, mitä haasteita oli ja mihin taitelijat haluisivat vastata, niin tuli lähinnä sellainen olo kaikista teemoista, etten tiedä tarpeeksi, jotta voisin ottaa kantaa. Toki kyseessä oli historiakurssi, mutta kyllä nykyhetkestä pitää tietää paljon (sekä maisema-arkkitehtuurin historiasta), jotta voi oikeasti analysoida. Kritiikin merkityksen eteenpäin vievänä voimana toki ymmärrän. Lisäksi se on tärkeää, jotta pystytään soveltamaan muualta tuotavia ideoita Suomeen. Esimerkiksi joku teema voi olla ongelma vaikka Keski-Euroopassa, mutta ei täällä.

Kurssin sisällön kuvaus on selkeä, mutta täytyy sanoa, että erityisesti estetiikan teemat ovat minulle vaikeita, tai ainakin koin vaikeina taidekurssien estetiikkatehtävät. Siinä mielessä tässä kurssissa tulee opittua paljon. Erityisesti toivon, että keskusteluosuus kurssista toimisi, sillä vaikka zoom on haastava keskustelualustana, niin tässä on varmasti suuria mahdollisuuksia.