Dialogi 2: Jatkotehtävä – Tulevaisuuden maailma

Tulevaisuuden maailma

Maailmamme on selvästi murroskohdassa. Tuntuu, että monella eri alalla odotetaan seuraavaa siirtoa, seuraavaa suuntaa, jota kohti kääntyä ja jota kohti lähteä kulkemaan. Niin on myös maisema-arkkitehtuurissa. Maisema-arkkitehtuurin kritiikki nimisellä kurssilla maisema-arkkitehtiopiskelijat vaihtoivat mielipiteitä muun muassa maisema-arkkitehtuurin nykytilasta. Keskustelussa pohdittiin, millaisia ajanilmiöitä maisema-arkkitehtuuri heijastelee nyt ja millaisena opiskelijat näkevät esimerkiksi luonnon ja kaupungin välisen suhteen tällä hetkellä.
Keskustelussa esille nousivat niin visuaaliset arvot kuin myös ekologinen näkökulma. Kestäväkehitys nähtiin tärkeänä päämääränä. Lisäksi ihmisen ja luonnon välistä suhdetta pohdittiin muun muassa hyvinvointi näkökulmasta käsin. Vahvimpana teemana nousivat esille kuitenkin ekologiset arvot ja luonnonprosessit. Luonto nähtiin kenties jopa korjaavana ja elvyttävänä asiana. Esteettisyys ei yksin riittänyt vaan sen rinnalle tarvittiin ekologisia arvoja, joiden avulla pystyttäisiin parantamaan laaja-alaisemmin ympäristöä. Samalla luonnon nähtiin tuottavan myös ihmisille hyvinvointia.

Samoja teemoja nousee esille myös maisema-arkkitehtuurijulkaisuissa. Esimerkiksi Landizer listasi ennen koronapandemiaa 31.12.2019 kymmenen vuosikymmenen vaikutusvaltaisinta maisema-arkkitehtuurihanketta. Lähes kaikissa näissä hankkeissa luonnon prosessit ja luonnon monimuotoisuus on jollainlailla läsnä. Esimerkiksi toiseksi merkittävimmäksi hankkeeksi nostettiin Bill and Melinda Gates säätiön kampusalue, jonka on suunnitellut Gustafson Guthrie Nichol Landscape Architecture. Tämä kampusalue rakennettiin alueelle, jonka maaperän oli ensin saastuttanut alueella oleva teollisuus, ja sen jälkeen paikalla oli ollut valtava paikoitusalue. Suunnittelussa haluttiin palauttaa aiemmin menetettyjä luontotyyppejä ja samalla tukea ihmisten hyvinvointia myös laajemmalla alueella.

Olemme alkaneet taas nähdä luonnon tarjoamia arvoja uudessa valossa. Olemme ymmärtäneet millainen voima ja potentiaali on esimerkiksi luonnon maaperällä verrattuna teollisesti valmistettuihin kasvualustoihin. Korona-aika lisäksi tulee jättämään jälkensä ja näkymään uudenlaisina arvoina ja aatteina. Korona-aikaan moni ehti hidastaa tahtiaan ja miettiä esimerkiksi hyvinvointiaan eri näkökulmasta käsin. Näitä erilaisia ajatuksia ja ilmiöitä on varmasti havaittavissa myös arkkitehtuurin puolella. Korona-aika myös opetti, miten arvokasta on työskennellä yhdessä ja jakaa ajatuksia muiden kanssa. Seuraava arvokas keskustelu voisikin olla maisema-arkkitehtiopiskelijoiden ja arkkitehtiopiskelijoiden välinen keskustelu siitä, millaisena paikkana me yhdessä näemme tulevaisuuden maailman ja millaisia arvoja me haluaisimme tukea tulevaisuuden työelämässämme?

Lähteet: Landizer 31.12.2019: THE 10 MOST INFLUENTIAL LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS OF THE DECADE, saatavilla: http://landizer.net/the-10-most-influential-landscape-architecture-projects-of-the-decade/ vierailtu: 26.09.2021

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *